Komende activiteiten

Raadsvergadering 1 december 2016 LOS TV

raadsvergadering

Kerstmarkt Aelserlei zondag 11 december

Ook dit jaar organiseert de Stichting Aelserlei weer het jaarlijkse Kerstevenement Kaerserlei.

kerstkaartenKerstmarkt Aelserlei, zondag 11 december, Maaslandcentrum, gratis entree

- Grote kerstmarkt met veel sfeervolle kramen
- Sfeerterras met live muziek
- Een grote kerstloterij t.b.v. diverse culturele doelen.

Een dezer dagen worden huis-aan-huis lten verkocht. Wij hopen dat u ons wilt steunen door het kopen van een of meer loten van 1 Euro per stuk. De trekking vind plaats op 11 december en zal daarna worden gepubliceerd in de Wegwijzer en op www.aelserlei.nl.

Kaerserlei wordt gehouden op 11 december van 11.00 tot 18.00 uur. Overigens is de entree vrij. Voor meer info: www.aelserlei.nl

Zujerleech kaartje + busvervoer Euro 10

Nog een paar kaarten te koop!

Het Laagland Theater speelt op vrijdag 16 december in Schouwburg De Domijnen in Sittard het theaterstuk

ZUJERLEECH

Zujerleech vertelt een ingrijpend grotemensenverhaal vanuit de beleving van vier kinderen. De ontploffing van de NAK II bij DSM wierp in 1975 een schaduw over de Westelijke Mijnstreek. Het zijn altijd de kinderen, en hun veerkracht, die ons weer dichterbij het licht brengen. Bij ons eigen, innerlijke Zujerleech dat, net als de duizenden lichtjes van DSM, nooit uitdooft en schaduwen kan verdrijven. En, dat elke getroffen gemeenschap, ook 40 jaar na dato, soms nog goed kan gebruiken.

Een van de hoofdrollen wordt vervuld door Elslonaar Niels Lemmens.
Kijk hier voor meer info over de voorstelling >

Zujerleech

Dorpsplatform Elsloo biedt u aan: Kaartje + busvervoer Elsloo-Sittard en terug kost voor Elslonaren slechts 10 Euro per persoon.
Haastige spoed is nu goed, want OP=OP

Medewerkers van het Dorpsplatform Elsloo kunnen gratis mee als dank voor bewezen diensten.

De voorstelling begint om 19.30 uur. De bus vertrekt om 18.30 uur vanaf het Maaslandcentrum. Betalen contant bij vertrek. 

Opgeven via deze link >

Donovan - Hurdy Gurdy Man (1968)

Donovan Philips Leitch (Glasgow, Schotland, 10 mei 1946), beter bekend onder de naam Donovan, is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren zestig. In die tijd werd hij met zijn aan folk verwante popliedjes beschouwd als "het Britse antwoord op Bob Dylan", maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïever, waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd.

In de Top 2000 bivakeerde hij in 2014 nog net in de onderste regionen met zijn "Atlantis" uit 1969. Hurdy Gurdy Man komt daar niet in voor, evenmin als zijn ander hits Universal Soldier (1965) Mellow Yellow (1966) Sunshine Superman (1966) Colours (1965) Little Tin Soldier (1965)
Niet al z'n nummers hebben de tand des tijds doorstaan, maar Hurdy Gurdy Man heeft dat psychedelische sausje waardoor het de sfeer eind jaren 60 goed weergeeft en in menig geheugen gegrift staat...

Vergelijk met The Beatles "A day in the life" 1967 > (Donovan figureert in deze opname)
Vergelijk met Rolling Stones "We love you" 1967 >

Vrijwilligers gewaardeerd

Vrijdag 25 november kwamen ca. 1.100 bezoekers naar de waarderingsactiviteit die de gemeente Stein samen met Stichting Volontario in het Maaslandcentrum organiseerde. Tijdens de VOLO-markt zijn naar schatting ruim 73.000 VOLO's ingewisseld voor cadeaus bij diverse aangesloten lokale ondernemers. Ongeveer 20% van de VOLO's ging naar verenigingen en het goede doel 'Voor elkaar'.

 Waarderingsprijs Escolum 2016

Uitreiking prijzen
Ook werden 's avonds de cultuur-, sport-, talent-, en oeuvreprijs uitgereikt aan: Popkoor Escolum (cultuur, zie foto), hardloopster Renee van Es-Vranken (sport), zwemmer Esper Scheurs (talent) en hardloper Roger Smeets (oeuvre).

Voelt u zich gewaardeerd?
Wij horen graag uw mening over de activiteiten die de gemeente onderneemt om vrijwilligers en mantelzorgers te waarderen. Laat uw stem horen door mee te doen aan onze enquête op de homepage van www.gemeentestein.nl.
Deelname kan tot en met 14 december as. Onder de deelnemers verloten wij drie Bol.com-bonnen ter waarde van 25 euro.

Met de bus naar Dickens-festijn in Deventer

Buurtvereniging Jurgensstraat en buurtvereniging de Crüpel hebben de handen ineen geslagen voor deze kerstactiviteit: zondag 18 december gaan we samen met de bus naar de kerstmarkt in Deventer.

In het weekend van 17 en 18 december is in Deventer het Charles Dickens festijn; ruim 950 personages uit de beroemde boeken van Charles Dickens komen tot leven; van Scrooge tot Oliver Twist, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden http://www.dickensfestijn.nl

We vertrekken op zondag 18 december om 8.00 uur vanaf het Dorine Verschureplein richting Deventer. Vertrektijd vanuit Deventer 18.00 uur. De eigen bijdrage voor de bus is voor buurtleden € 10,- en voor niet-buurtleden € 17,50 en VOL=VOL

Opgeven kan door onderstaand strookje in te vullen en samen met de eigen bijdrage in te leveren bij:
Sharon Wagemans, Jurgensstraat 69, Elsloo of
Anny Knoben, Brederodestraat 5, Elsloo
_______________________________________________________________________

Naam....................................................................................................................
Adres....................................................................................................................
Aantal personen...................................................................................................
Bedrag eigen bijdrage...........................................................................................

Denk mee over het erfgoed in de gemeente Stein

Op 23 november 2016 heeft Har van der Borgh van Buro4 een presentatie gegeven over het project om het Erfgoed in de gemeente Stein helemaal in kaart te brengen: gebouwen, voorwerpen, landschappen en ook verhalen. De bijeenkomst werd door ruim 50 belangstellenden bezocht. De presentatie kunt u hier downloaden >

Aan het eind van deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Dat ziet er als volgt uit:
De eerste stap bestaat uit het verzamelen van gemeente breed gegevens van gebouwen, landschap en kleine monumenten. Deze gegevens worden door Buro4 samen met Jos Drubers, Guus Peters en Piet van Mölken verzameld en voor zover mogelijk al ingebracht in het systeem van Buro4.

Een verdere inventarisatie plaatsvinden per voormalige gemeente (Elsloo, Stein en Urmond). Hiervoor zal per gebied een werkgroep worden samengesteld. Gestart wordt met de voormalige gemeente Elsloo. Dit deelproject is de pilot voor de overige gebieden. Mensen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in deze werkgroep kunnen zich hierbij aanmelden bij Har van der Borgh (). De gemeente zal hiervoor ook de DOP werkgroepen binnen het gebied benaderen.

Het is vervolgens de bedoeling om het resultaat van de inventarisatie via het DOP aan de diverse gemeenschappen te presenteren en voor aanvulling voor te leggen. Voorafgaande hieraan zal het voorlopige inventarisatieresultaat (kaart en overige gegevens) via de gemeentelijke website online worden gezet.
Het uiteindelijke inventarisatieresultaat van de voormalige gemeente Elsloo zal gedeeld worden tijdens een bijeenkomst met u.

Brug Elsloo in december afgesloten voor autoverkeer 

Kaart Brug Julianakanaal Elsloo

De brug over het Julianakanaal in Elsloo wordt van eind november tot aan Kerst op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Dit in verband met de montage van een dassentunnel aan de brug. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon van de brug gebruik maken. Fietsers zijn verplicht af te stappen en over de brug te lopen.

Dassentunnel
De montage van een dassentunnel aan de brug maakt deel uit van het project Grensmaas: de rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning tussen Maastricht en Roosteren. Met de tunnel, een kunststof buis die een lengte krijgt van ongeveer 110 meter, wordt het leefgebied van de das verruimd. Voor de bevestiging van de buis moeten in totaal 51 beugels aan de brug worden bevestigd.

Omleidingsroute
Voor de aanleg van de tunnel wordt een laagwerker ingezet. Door deze kraan is autoverkeer niet mogelijk. De omleidingsroute voor het autoverkeer loopt via Scharberg, Heerstraat, Halstraat en Meerser Eindstraat. Dit wordt met borden aangegeven. De exacte datum van afsluiting van de brug wordt tijdig via infoborden aangegeven.

Neem met vragen, opmerkingen of klachten contact op met Consortium Grensmaas: de uitvoeringsorganisatie van het project Grensmaas en opdrachtgever voor de aanleg van de dassentunnel. Tel. 0800-6227 777, of mail

Brug Julianakanaal Elsloo

Vivantes stopt met huishoudelijke ondersteuning en wijkzorg

Vivantes stopt, met ingang van 1 januari 2017, met het leveren van huishoudelijke ondersteuning aan cliënten in de wijk en de zorgwoningen. Vanaf 1 februari 2017 stopt Vivantes met het leveren van thuiszorg aan cliënten die verder weg wonen van de Vivantes locaties.

Vivantes heeft in haar strategisch beleidsplan 2015-2020 aangegeven zich te gaan concentreren op die zorg voor de cliënt waarin Vivantes kan excelleren.
Dit heeft tot gevolg dat de concentratie zal liggen op cliënten in de verzorgings- en verpleeghuizen en de zorgwoningen daar om heen. Met behulp van nieuwe technologieën kan in een zorgwoning tegenwoordig ook verzorgingshuiszorg en soms zelfs verpleeghuiszorg geleverd worden. Kwetsbare ouderen wonen dan in een veilige omgeving, waarbij ze gebruik kunnen maken van zowel de zorgverlening vanuit de locatie als van alle andere voorzieningen.

Continuïteit van zorg
Uiteraard vindt Vivantes het zeer belangrijk dat de cliënten hun huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging / verpleging blijven ontvangen en dat medewerkers hun baan behouden. Daarom is in overleg met collega-zorgaanbieder Zuyderland gekozen voor een overname van onderneming. Hierbij worden de contracten overgenomen door Zuyderland. Zuyderland neemt ook de betrokken medewerkers van Vivantes over. Zowel de cliënten als de betrokken medewerkers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Een andere zorgaanbieder
Vivantes cliënten kunnen uiteraard ook overstappen naar een andere zorgaanbieder dan Zuyderland. De cliënten met huishoudelijke ondersteuning kunnen hiervoor contact opnemen met het WMO loket van hun gemeente en de cliënten met wijkzorg met hun zorgverzekeraar.

Zorgvuldigheid
Vivantes is blij dat op deze manier de zorg en kwaliteit voor de cliënten gewaarborgd en gecontinueerd kan worden. Met de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor en Zuyderland heeft Vivantes goede afspraken kunnen maken. Beide organisaties zetten zich ervoor in de overdracht van cliënten en medewerkers zorgvuldig en zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en de zorgverlening niet te onderbreken.

Voor meer informatie: T 046-411 35 00 en www.vivantes.nl

IVN Elsloo Dialezing maandag 12 december

logo IVNOp maandag 12 december a.s. organiseert IVN Elsloo een dialezing in het Maaslandcentrum aanvang 20.00 uur. Entree vrij.

 

Stichting Hope Project India zoekt sponsoren

banner HopeProjectIndiaSinterklaas is weer in het land en de feestdagen staan voor de deur. Helaas gaat dat niet voor iedereen op... D kinderen in de sloppenwijken van India moeten elke dag maar weer zien te overleven, vaak zonder voedsel en een dak boven het hoofd.

De Stichting Hope Project steunt al vele jaren het Hope Home project en geeft die kinderen weer een toekomst. Dat doen ze met steun van u en daar zijn ze dankbaar voor.

Maar nu is de stichting op zoek naar minimaal 10 sponsoren die een bedrag van 25 euro per maand willen doneren. 

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met voorzitter Paul Daemen, telefoon 06.22976217 of email . Hij kan u ook nader informeren over belastingvoordeel bij een gift.

loterij-2Kerstloterij Aelserlei

Op zondag 11 december organiseert Aelserlei weer haar jaarlijkse kerstevenenement Kaerserlei.

In dat kader worden binnenkort huis-aan-huis Kerstloten verkocht ad 1 euro per stuk.

Wat kunt u winnen? Hoofdprijs Eur 150
2e = 90 / 3e 45 / 4e 35 / 5e 25 / 6e 25 / 7e 25/ 8e 25/ 9e 25 / 10e 25

De trekking is op 11 december.

Starterslening vanaf 2017 nog steeds de eerste drie jaar maandlastenvrij

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘Starterslening’.

4833938 HypotheekVerzekeringen

 

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste woning en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek.

Voorwaarden
Aan de Starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden.

1. De aanvrager(s) (starter) mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
2. De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000 (verwervingskosten max. €183.380).
3. De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 36.676.

Veranderingen onder de motorkap vanaf 2017
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze regels ook op de Startersleningen van toepassing. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden zijn er onder de motorkap een aantal wijzigingen aangebracht.
De starterslening blijft daarmee de lening zoals iedereen die kent; de lening blijft de eerste drie jaar maandlastenvrij. Maar ten opzichte van de 'oude' situatie kan dit voor de starter een beperkt financieel nadeel betekenen.

Om de overgang naar het gewijzigde product soepel te laten verlopen, ontvangen aanvragen die na 30 september binnen komen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Starterslening aanvragen?
Kijk voor meer informatie op www.svn.nl. Onder 'nieuws' vindt u de 5 vragen over de gewijzigde Starterslening. Of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93. Een formulier aanvragen kan door te mailen naar met vermelding van naam, adres, woonplaats, een kopie legitimatie en het adres van de te kopen woning.

DOC Elsloo (DorpsOntmoetingsCentrum)

logo dorpsplatform

Het DOC (DorpsOntmoetingsCentrum) Elsloo is een onderdeel van het Dorps Platform Elsloo en organiseert haar activiteiten hoofdzakelijk in het Maaslandcentrum.

Het nieuwe winterprogramma is klaar. Diverse cursussen en workshops van Volksuniversiteit en Gilde Westelijke Mijnstreek: o.a. de cursussen Frans, Facebook, Werken met de Computer, Ipad/Iphone, Hoe werkt de Lokale Democratie, Aelser Plat, de workshops over Koken en Voeding, Nabestaandenzorg, Werken met de Tablet, enz. 

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met.....” en ook gaan in de loop van dit najaar de inloopmiddagen en de kook/voedingscursussen van start.

Bekijk hier het actuele programma en meld u aan voor cursussen en workshop!

Overzicht cursussen najaar2016

BuitenBeter App te gebruiken in heel Stein

BuitenBeter AppSAMEN ZELF DOEN!
Ziet u een probleem buiten op straat? Ligt er zwerfvuil? Is er een lantaarnpaal kapot? Is het trottoir gevaarlijk beschadigd? Ervaart u andere vormen van overlast waarvoor de gemeente verantwoordelijk is?

Laat het snel en simpel aan de gemeente Stein weten met de gratis BuitenBeter App!
Deze App helpt u gemakkelijk meldingen te doen bij elke gemeente in Nederland.

Gebruik BuitenBeter app
Het Dorpsplatform Elsloo heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om Stein aan te sluiten op de app. De gemeente heeft deze week laten weten dat hun bedrijfsproces daarvoor nog niet op orde is maar dat daar wel hard aan gewerkt wordt. 

Het goede nieuws is dat elke inwoner van Stein de BuitenBeter App toch al kan gebruiken. De gemeente koppelt de ontvangst én de afhandeling van de klacht WEL aan de indiener terug, maar dan vooralsnog via hun huidige rapportagesysteem Acress.

In slechts 4 makkelijke handelingen rapporteert u een probleem aan de gemeente:
1. Maak een foto van het probleem (bij een lantaarnpaal, maak een foto van het nummer). 2. De locatie wordt automatisch vastgelegd via de GPS van uw telefoon, zo niet voer dan de locatie handmatig in. 3. Kies een categorie uit de lijst met meest voorkomende problemen. 4. Geef een korte duidelijke omschrijving.

Download deze handige App HIER op uw telefoon, en help zodoende mee om Elsloo en de rest van de gemeente leefbaar te houden! Meer informatie >

De app heeft geen menuknop, maar je kunt je meldingen, je eigen gegevens etc als volgt nazien en wijzigen:
-open app op je smartphone
-druk dan enige tellen op de knop "taakvenster" van je phone (daar kun je zien welke apps je hebt open staan)
-en dan opent het BuitenBeter menu 

Op de video: ook Maastricht is aangesloten op BuitenBeter.

[SLOT] De dorpen tussen Maas en Graetheide: Meers, Urmond en Berg

De laatste 2 delen uit deze omvangrijke serie van streekhistoricus Guus Peters.

Het oudste Meers lag waar nu de Maas stroomt. Toch heeft ook het “nieuwe Meers” zijn verbindingen met de weidegebieden gekend (Koeweide en de Pas tussen Klein Meers en kasteel Stein) Vandaar ook de namen Koevaart (Groot Meers) en Meerserkoestraat (Klein Meers)

Op een kaart van 1726 staan nog huizen van het oude Meers buiten de huidige Maasdijk getekend, langs en in de Maas. Het oude Meers zal ongetwijfeld ook een lintbebouwing gekend hebben tussen de huidige Grote straat en het oudste Elsloo.

Lees en kijk verder in deel 24 en 25 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" »