Komende activiteiten

Bewonersavond Mergelakker donderdag 30 maart

Op 28 juni 2016 werd voor het project "Herinrichting Mergelakker en Bussegraaf" een eerste bewonersavond gehouden om de knelpunten in de huidige situatie helder te krijgen en tevens om wensen en suggesties van inwoners over deze herinrichting te inventariseren.

Mergelakker

Plangroep Heggen heeft op basis van deze inventarisatie een voorlopig ontwerp opgesteld.

Op donderdag 30 maart 2017 vindt om 19.30 uur in het Maaslandcentrum een tweede bewonersavond plaats waarbij het voorlopig ontwerp van Plangroep Heggen wordt besproken. Bewoners en overige inwoners van Elsloo kunnen suggesties en opmerkingen over dit ontwerp geven.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers, via 046.43593993 of

Te downloaden:

Dienstenvoucher Huishoudelijke Hulp Toelage

Om de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden is door het ministerie van VWS een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de Huishoudelijke Hulp Toelage. 

Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen sinds 1 mei 2016 tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij het huishouden inkopen.

huishouden 13374136 sDe gemeenteraad heeft onlangs besloten om deze regeling te verlengen met drie jaar (2017, 2018, 2019) en om deze regeling op onderdelen aan te passen. De regeling geldt in principe tot en met 31-12-2019
Voor de regeling geldt het principe op=op.

De gemeente heeft subsidie gekregen voor deze regeling. Als het geld op is, kunnen er geen extra vouchers meer worden bijgekocht.
Dit zal uiteraard tijdig gecommuniceerd worden. Hieronder leest u hoe de regeling m.i.v. 01 april 2017 werkt.

Kosten?
Een dienstenvoucher geeft recht op 1 uur hulp in het huishouden bij een, door de gemeente gecontracteerde, aanbieder naar keuze. U betaalt zelf slechts een bijdrage van €5,00 per dienstenvoucher (1 uur) en de gemeente vult het restantbedrag aan tot het werkelijke uurtarief. Er mogen maximaal 30 vouchers per jaar afgenomen worden.
In 2017 zijn vanaf 1 april 2017 de eerste 10 vouchers gratis.

Wie kan gebruik maken van de dienstenvoucher?
U kunt gebruik maken van de dienstenvoucher als u:
a. een Wmo indicatie heeft, of
b. mantelzorger bent en geregistreerd staat bij het steunpunt mantelzorg.

Voor welke werkzaamheden kan de voucher gebruikt worden?
Werkzaamheden voor het schoon en leefbaar houden van het huis. Dus reguliere schoonmaak werkzaamheden.
Samen met de aanbieder kan de klant de exacte werkzaamheden afstemmen. De voucher is niet bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen (zoals bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin of het opruimen van de schuur).

Hoe kan de dienstenvoucher gebruikt worden?
Geregistreerde mantelzorgers en Wmo geïndiceerden kunnen de dienstenvouchers inzetten voor extra schoonmaakwerkzaamheden. Er mogen per persoon maximaal 30 vouchers per jaar afgenomen worden. In 2017 ontvangt men 10 gratis vouchers (van de 30). De werkzaamheden worden afgestemd tussen u en de zorgaanbieder.

Het kan zo zijn dat de ene zorgaanbieder bepaalde taken wel uitvoert en andere niet. De aanbieder bekijkt in afstemming met u welke hulp kan worden ingezet. Dit kan betekenen dat niet uw vertrouwde hulp wordt ingezet gezien de verwachte toename in de vraag.
Het kan zijn dat de aanbieder van uw keuze tijdelijk onvoldoende mensen heeft om hulp te leveren. De aanbieder kijkt in dat geval of een andere organisatie wel hulpen beschikbaar heeft.

Hoe kan ik dienstenvouchers aanschaffen?
U kunt de dienstenvouchers verkrijgen via aanmelding op de website van de uitvoeringsorganisatie Zorglokaal. De link luidt www.portaal.diensten-voucher.nl.
Via een IDEAL-betaling kunt u de dienstenvouchers rechtstreeks aankopen. De eerste 10 vouchers in 2017 zijn gratis. Vervolgens neemt de aanbieder van uw keuze binnen 5 dagen contact met u op.

Hulp bij het aanvragen van de vouchers
Wanneer het niet lukt om zelf om deze digitale dienstenvouchers aan te vragen dan kunt u ondersteuning krijgen van de cliëntondersteuners van Partners in Welzijn (PIW).

In dit kader zijn er door PIW spreekuren ingericht waarbij u direct ondersteuning kan krijgen bij het aanvragen van de dienstenvouchers.

Hieronder ziet u wanneer en waar deze spreekuren plaatsvinden:

Woensdag 12 april Elsloo Maaslandcentrum 14.00-16.00 uur

Dinsdag 11 april Meers Bie Gerda (Kloosterstraat 19a) 10.00-12.00 uur | Dinsdag 11 april Stein De Grous 13.30- 16.00 uur | Donderdag 13 april Berg a/d MFC Berg a/d Maas, ruimte Oude garde 13.30 - 16.00 uur Maas |Dinsdag 4 april Urmond Urmonderhof, ruimte Tuinkamer 13.30-16.00 uur

PIW is tevens telefonisch bereikbaar op 046-4235335

Vragen?
Heeft u nog een vraag. Klik dan hier voor Vragen en Antwoorden >>
Kunt u het antwoord daarop niet vinden dan kunt u contact opnemen met Zorglokaal tel 088-0079488.
U kunt ook eventueel contact opnemen met de gemeente, contactpersoon informatie Huishoudelijke Hulp Toelage via 046-4359393

Afbeelding Auteursrecht: serezniy / 123RF Stockfoto

Voorjaarswandeling Elslose Bos zondag 9 april

IVN logo

De regio-wandeling van IVN-Elsloo en IVN-Stein, met als thema voorjaar, is dit jaar gepland op zondag 9 april 2017. Het vertrek is om 10.00u vanaf de toren van het kasteel Elsloo (hier is ook het eindpunt) en duurt ongeveer 2,5 uur. De deelname is gratis!

De tocht is 7 km lang en leidt door het fraaie bronnetjesbos van Elsloo, dat in dit jaargetijde op zijn mooist is. De talrijke voorjaarsbloeiers zoals daslook, bosanemoon, speenkruid en voorjaarshelmbloem rollen zich op plaatsen als een tapijt uit over het hellingbos. Maar ook zeldzame soorten zijn dan te zien zoals de slanke sleutelbloem, de grote paardestaart en de éénbes. Diverse soorten zangvogels begeleiden ons met hun gezang op onze tocht over de vaak drassige smalle paadjes. Ook zien we de verrichtingen van de bever in het gebied.

Al met al voldoende ingrediënten om met deze mooie wandeling (o.l.v. IVN-gidsen) mee te gaan. Aangezien het traject nog al drassig en hellend is, zijn goede wandelschoenen op zijn plaats. Voor honden is dit niet de geschikte wandeling. Voor info: Hub de Rooy 046-4370068

Elslose Bos 01 GuusPeters

WhatsApp Buurtpreventie

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten!
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp-groepen, met name gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen richten zich op het signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels functioneren in de kernen samen al 32 WhatsApp groepen.

Het gebruik van een BuurtWhatsApp verhoogt het aantal “ogen en oren” van Boa’s en Politie in de wijk. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven. Het streven is om een dekkend netwerk voor de hele gemeente te bereiken.

whatsapp gemeente stein klein 2

Structuur in buurtpreventie
Twee maal per jaar wordt een buurtpreventiebijeenkomst gehouden met WhatsApp-beheerders, politie en gemeente, om informatie en ervaringen te delen. De heer Jeroen Halmans is de voorzitter van deze bijeenkomsten, de gemeente verzorgt o.a. de uitnodigingen en de verslaglegging.

WhatsApp-borden
In overleg met de beheerders heeft de gemeente in het najaar van 2016 op initiatief van de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo een 30-tal grotere WhatsApp-borden (40 x 60 cm) geplaatst bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente.
Insteek van het Dorpsplatform was om op die manier wildgroei van kleine WhatsApp-bordjes in de straten te voorkomen. Bovendien wordt nu iedereen die de gemeente binnenkomt in kennis gesteld dat WhatsApp-buurtpreventie in onze gemeente actief is.
De gemeente verstrekt dus géén WhatsApp-bordjes meer.

Nieuwe appgroepen oprichten?
Inwoners die een WhatsApp-groep in hun wijk willen starten kunnen voor informatie of voorlichting terecht bij de beheerder van de beheerdersapp: Jeroen Halmans, zijn emailadres is:
Kijk ook eens op www.wabp.nl voor meer informatie en (huis)regels voor buurtappnetwerken.

Om overzicht te houden in welke wijken/straten WhatsApp-groepen actief zijn en om beheerders voor bijeenkomsten te kunnen uitnodigen wordt gevraagd een nieuwe groep aan te melden bij de gemeente via . Graag naam beheerder(s), emailadres (is meestal automatisch bekend) en (mobiel) telefoonnummer vermelden, de eventuele naam van de groep en/of uit welke straten de groep bestaat.

Om de lijst up-to-date te houden wordt aan beheerders van bestaande WhatsApp-groepen verzocht om wijzigingen in naam beheerder, emailadres en/of telefoonnummer eveneens door te geven via
Beheerders van nieuwe WhatsApp-groepen wordt geadviseerd zich daarnaast tevens bij de heer Halmans aan te melden voor de beheerdersapp.

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02 3

Schuldig

schuldigHeeft u de documentaire serie "Schuldig" gemist?! Eeuwig zonde, maar gelukkig kunt u de hele serie hier zien >

Er is ook een magazine waarin aan de hand van inzichten van de serie Schuldig, de input van Schuldig on Tour en interviews met deskundigen, prominenten en hoofdpersonen de balans wordt opgemaakt over de schuldenproblematiek in Nederland. Klik hier om magazine te openen >>

Kosten geneesmiddelen

pills 1422509Waarom staan op de nota van mijn geneesmiddelen ook kosten voor ‘Standaardterhandstelling’?
Sinds vorig jaar worden op de nota van een geneesmiddel de kosten van 'Standaardterhandstelling' (gemiddeld € 6) of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' (gemiddeld € 12) vermeld.
Waarvoor is dat precies? Lees het hier >>

Fiets-loopbrug over de Maas!?

Ondertekening intentieverklaring gemeente Stein Maasmechelen 6 maart 2017 foto HenkHelwig

De ondertekenaars van de intentie-overeenkomst. Foto: Henk Helwig

Gezamenlijke intentieverklaring gemeenten Maasmechelen en Stein voor brug over Maas
Sinds eind 2016 wordt op initiatief van het gemeentebestuur van Stein en in samenwerking met het gemeentebestuur van Maasmechelen de haalbaarheid onderzocht van een lichte brug tussen Belgisch en Nederlands Limburg. De beide gemeentebesturen kennen groot belang toe aan de totstandkoming van een verbinding voor voetgangers en fietsers over de Maas.

De twee gemeenten werken nauw samen en hebben de duidelijke intentie om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken en uiteindelijk te komen tot realisatie van deze brug. Ter bevestiging van deze samenwerking hebben vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen op 6 maart 2017 een intentieverklaring ondertekend.

 

Verbinding
De beoogde brug in de strook Maasband / Meers en Maasmechelen wordt meer dan een brug; het is de nieuwe en inspirerende verbinding van de beide Limburgen zowel fysiek als symbolisch. Een brug biedt primair een oversteek, maar de uitstraling en functie gaan verder dan alleen dat. Verbinding is het sleutelwoord.

Beide Limburgen hebben veel gemeenschappelijk: cultureel, historisch en al eeuwenlang verkeren inwoners met elkaar in het Maasdal. De aanwezigheid van de karakteristieke Maasvallei is in de praktijk echter ook vaak een barrière gebleken: een rem op makkelijk en veilig verkeer, een grens voor toeristen en vooral voor inwoners van de aangrenzende kernen van de Maas die aan de overzijde willen winkelen, recreëren of studeren.

DDL 20170308 Fietsbrug Maas

Schakel tussen recreatieve routes
De beoogde brug zal een belangrijke schakel vormen tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Daarbij is aansluiting vereist op alle grote routes in beide provincies zoals ook het Kolenspoor in Belgisch Limburg en de Leisure Lane in Nederlands Limburg. Deze verbinding is ook essentieel voor het kruisen van de Maas door scholieren, studenten, inwoners, toeristen en recreanten. Recent zijn de leden van de DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen) in Maasband en Meers geïnformeerd over de laatste de stand van zaken.

Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Draagvlak maatschappelijk relevante zaak
Voor dit initiatief is reeds een behoorlijk draagvlak aanwezig. De organisatie en de aanpak worden door beide gemeenten krachtig gesteund. Het gaat dan ook om een maatschappelijk relevante zaak die de sociale cohesie dient. De gemeente Stein heeft voor de realisatie 1 miljoen euro gereserveerd. Ook ontving de gemeente reeds een bijdrage uit de regio Westelijke Mijnstreek vanwege de recreatief/toeristische kansen die de brug kan bieden.

De gemeente Maasmechelen verankerde in dit prille stadium nog geen concrete financiële middelen. Dankzij voorgaande grootschalige projecten heeft Maasmechelen expertise mét resultaat om bovenlokaal beschikbare middelen te zoeken én te bekomen. Uitgangspunt is een co-financiering te realiseren met toerisme Limburg en toerisme Vlaanderen.

Heemkundesnippers Maasstreek nu online

Heemkundesnippers Maasstreek nr.1 oktober 1986 voorzijdeVanaf oktober 1986 bracht de Heemkundevereniging Maastreek een serie boekjes uit over geologie, archeologie, geschiedenis en folklore van Stein, Elsloo, Urmond en directe omgeving. De boekjes kostten destijds 5 gulden per stuk (2,25 euro)

Streekmuseum Elsloo gaat deze serie, die uiteindelijk een 20-tal boekjes zou beslaan, online zetten zodat iedereen hiervan kan genieten en kennis kan opvijzelen.
Dat zal niet in een keer gebeuren, maar onregelmatig en met tussenpozen. Ga dus vooral regelmatig eens kijken op de website van het Streekmuseum >www.streekmuseumelsloo.nl

 

D'66 wil referendum over Steinerbos

d66 fransvdavertRaadslid Frans van der Avert (D'66) zal in de raadsvergadering van 28 maart 2017 een voorstel doen om een verordening in te stellen waarmee het instrument "referendum" op gemeentelijk niveau mogelijk wordt. Zodra dat gelukt is wil hij een referendum laten organiseren waarbij de inwoners van Stein zich kunnen uitspreken over de toekomst van Steinerbos.

Ze krijgen dan feitelijk de keuze tussen:

- handhaven huidige exploitatie, met een zogenaamde onafhankelijke BV, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro gemeenschapsgeld naar toe moet om tekorten aan te vullen
- of de exploitatie privatiseren, de boel commercieel laten runnen en geen bemoeienis van de gemeente meer
- of maak er een gratis toegankelijk park van

De aanleiding voor deze stap is het gevraagde krediet voor de renovatie van de houten brasserie aan de rand van het park. Dit zou nodig zijn om enerzijds de exploitatiekosten te drukken (door huurinkomsten) en anderzijds om verloedering van het gebouw tegen te gaan. Hij vindt de investering onverantwoord omdat maar afgewacht moet worden of daarmee de exploitatiekosten dalen.
Volgens Van der Avert moddert de gemeente Stein al 30 jaar met Steinerbos aan en is het horrordoessier zonder einde geworden.


Tekort Steinerbos: 1,3 miljoen!!

Limburger21.11.2015
(klik op afbeelding om artikel in De Limburger van 21.11.2015 te lezen)

Je gelooft niet wat je leest...vooral niet als je de hele gang van zaken de afgelopen jaren nog eens op het netvlies laadt...(dossier Steinerbos via <lees meer> hieronder)

Verkeersarrangement Elsloo -Eindpresentatie 20-02-2017-

verkeersarrangement elsloo

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ging de Elslose "klankbordgroep" (een 25 tal inwoners die zich daarvoor aangemeld hebben) op locatie bij RoyalHaskoningDHV samen met experts en de vakambtenaren aan de slag met dit Verkeersarrangement. 

Met dank aan LOS voor de bovenstaande reportage.

Op maandag 20 februari zijn de resultaten gepresenteerd in het Maaslandcentrum te Elsloo. Een 80-tal Elslonaren toonden belangstelling en wilde weten wat bij hun in de straat en de rest van het dorp zou kunnen gaan veranderen.
Want het heeft nogal wat impact wat bewoners, klankbordgroep, dorpsplatform en gemeente hebben voorgesteld.

Een kleine greep: Jurgensstraat, Daalstraat en Koolweg eenrichtingsverkeer... Deels blauwe zone in centrum... Michiel de Ruyterstraat ook 30 km en een heuse herinrichting als laan...hetzelfde voor de Koolweg: dat wordt een nog mooiere laan dan nu... Parkeerplaats Pastoor Tissenstraat met nieuwe hoofdingang kerkhof.... herinrichting Stationsstraat... herinrichting rotonde Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan....en nog veel meer.

Verkeersarrangement 20.02.2017 01

Natuurlijk zal er -zeker bij de grote projecten- nog heel wat water door de Maas stromen eer het zover is. En uiteraard hebben de direct omwonenden straks bij de realisatie nog inspraak, maar de plannen en prioriteiten zijn in elk geval geduid.

Tijdens de eindpresentatie zijn op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht alsmede de procedure die wordt gevolgd om deze oplossingen te verwezenlijken.

Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Na de pauze maakten diverse bewoners gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Hendrix, ambtenaren Roger Vluggen en Dennis Veugelers en de mensen van RoyalHaskoningDHV.

Hieronder kunt u zowel de eindpresentatie als het complete rapport (76 pagina's) inzien of downloaden.

Eindpresentatie Verkeersarrangement Elsloo (kort en bondig overzicht van de plannen) >>

Complete Eindrapport Verkeersarrangement Elsloo 2017 (76 pagina's) >>

Artikel De Limburger 22.02.2017 >>

  DDL 20170222 VerkeersarrangementElsloo

Klik voor vergroting op afbeelding

Zorgen CMB om scholenfusie in Elsloo

De CMB fractie in de Steinse gemeenteraad maakt zich zorgen over de snelheid en correctheid waarmee de fusie tussen de 4 Elslose scholen wordt ingezet en stelt daarom vragen aan het college van Burgemeester en wethouders.

Met name uiten zij hun zorgen over het Jenaplan-onderwijs, het gelijkwaardige partnerschap van Elckerlyc, de start in augustus 2017 terwijl de voorbereiding nu nog lopen, de consequenties voor de ouders die het risico lopen dat kinderen uit één gezin op verschillende scholen zitten en de financiële gevolgen voor de gemeente. Tevens hebben zij graag inzage in de uitkomst van een enquete die Kindante in 2016 hield onder de ouders.
Lees hun zorgen in onderstaand artikel in De Limburger van 1 maart 2017.

DDL 20170301 CMB zorg scholenfusie

Basisonderwijs Elsloo: van 4 naar uiteindelijk 2 schoolgebouwen

BasisOnderwijsElsloo logoDe kogel is weliswaar afgevuurd maar blijkbaar nog niet helemaal door de kerk... Dat blijkt in elk geval uit het onderstaand artikel vandaag in De Limburger.

De 4 scholen gaan resorteren onder 1 schoolbestuur (Kindante) en het wordt 1 fusieschool met een nieuwe naam, een nieuw concept en missie & visie.

BasisOnderwijsElsloo van4naar2scholen

klik op afbeelding voor vergroting

Voorlopig wordt nog les gegeven in 3 gebouwen omdat daarvoor het leerlingaantal nog voldoende is. Maar bij de voorspelde kinderdaling zullen uiteindelijk nog slechts 2 schoolgebouwen overblijven. Laten we daarvan uitgaan: welke 2 huidige gebouwen hebben uw voorkeur? Vul de onderstaande poll in.

Houdt u daarbij ook rekening met bereikbaarheid, verkeersdrukte etc want vanaf komend schooljaar kan het zijn dat als u meerdere kinderen op het basisonderwijs in Elsloo heeft zitten, deze niet a priori in hetzelfde schoolgebouw zullen vertoeven! Want niet alle locaties zullen aan de groepen 1-8 les gaan geven.
De plannen worden pas definitief als de verschillende medezeggenschapsraden (bestaande uit ouders en onderwijzers) met de fusie instemmen. Meer informatie op de fusiewebsite > 

POLL

 

Begin februari hebben de ouders onderstaande nieuwsbrief ontvangen:

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de toekomst van de vier basisscholen in Elsloo. Zoals bekend zijn de onderwijsstichtingen MOVARE en Kindante, in goed overleg met de gemeente Stein, gezamenlijk het traject gestart om van vier basisscholen naar één nieuwe school te gaan.

Er wordt al een aantal maanden hard gewerkt aan de vormgeving van die nieuwe school, die er per 01-08-2017 moet zijn. Dat werk wordt verricht door de leden van de vier teams, hun leidinggevenden, ouders die deel uit maken van verschillende werkgroepen en de gemeente Stein die alle ontwikkelingen volgt. Lees verder > of download de nieuwsbrief hier >

Leim & Zwa


(Advertorial)

Workshop voor volwassenen: vogelhuis in keramiek-atelier leim & zwa

In 2 of 3 delen (klein of groter) op onderstaande data:

Klein vogelhuis:
deel 1: werken met klei zaterdag 25 maart 10-13 uur, deel 2 glazuren zaterdag 6 mei 10-12 uur.
Deze workshop kost all-inn € 45. Aanbetaling € 15.

In deze workshop maak je een niet al te groot vogelhuis, echter groot genoeg om ook echt door vogels gebruikt te worden. De woning dient op de eerste zaterdag helemaal klaar te zijn om te gaan drogen en wordt voordat je terug komt de eerste keer gebakken. 6 Mei kom je het dan glazuren in de kleuren die jij wilt en enkele dagen later kun het af komen halen (want het moet nog een keer gebakken worden)

leim en zwa vogelhuis klein

Groot vogelhuis:
deel 1: werken met klei zaterdag 25 maart 10-13 uur, deel 2: verder: werken met klei zaterdag 8 april 10-13 uur en deel 3 glazuren zaterdag 6 mei 10-13 uur.
Deze workshop kost all-inn € 70. Aanbetaling € 20.

In deze workshop maak je een wat groter of ingewikkelder vogelhuis (of 2 kleinere eenvoudige) en heb je tijd genoeg om het te voorzien van allerlei details.
Enkele voorbeelden zie je hieronder. Na de eerste 2 keer kleien moet je werk drogen en bak ik het de eerste keer in de keramiek-oven. 6 Mei kom je dan terug om het te glazuren in de kleuren die jij mooi vindt. Daarna wordt het nog een keer gebakken en enkele dagen later kun je het dan op komen halen.

Meer info en inschrijven op www.leimenzwa.nl

leim en zwa vogelhuis groot

Reünie Haslou 20 mei 2017

Haslou logoDe Elslose voetbalclub S.V. Haslou heeft afgelopen zomer haar 75-jarig jubileum gevierd.
Door het volle programma, was er helaas geen ruimte voor het organiseren van een reünie. Van diverse oud leden hebben we vernomen dat men dit jammer vond. Daarom hebben Rob Haenen, Bart Fredrix en Luc Feij het initiatief genomen voor het organiseren van een reünie.

In de gezellige kantine op hun prachtige accommodatie aan het Mergelakker in Catsop-Elsloo vindt op zaterdag 20 mei deze reünie plaats. Kantinebaas Bart Fredrix en zijn crew zullen de leden en oud leden vanaf 16.00 uur ontvangen met heerlijke koele drankjes en lekker eten.
Van 16.00 tot 19.00 uur kan er in een rustige sfeer gepraat en gelachen worden, waarbij ongetwijfeld diverse sterke verhalen de revue zullen passeren. Vanaf 19.00 uur zal een DJ voor de muzikale noot zorgen, maar het blijft een reünie , dus er moet gepraat kunnen worden.

Heb je interesse om aanwezig te zijn op 20 mei dan meld je aan !! Dit kan heel eenvoudig: stuur voor 1 mei een mail : .
Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding, het gaat er vooral om dat we weten hoeveel mensen ongeveer komen.

Op deze zaterdag 20 mei zullen ook nog enkele mensen in het zonnetje gezet worden en bestaat er de mogelijkheid om het prachtige jubileumboek met korting te kopen. Dus tot zaterdag 20 mei bij SV Haslou .

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

SteunpuntMantelzorg

Steunpunt Mantelzorg organiseert elke 1e donderdag van de maand een bijeenkomst in het Maaslandcentrum.

Dementie en impact op leven van mantelzorger
Dementie heeft een grote impact op het leven van uw naaste, maar ook op dat van u als mantelzorger. Zorgen over de toekomst, het verloop van de ziekte, onbegrip vanuit de omgeving, het accepteren van zorg, maar ook het verlies van de persoon die hij/zij ooit was, zijn vaak van grote invloed op uw welzijn.

In de contactgroep kunt u ervaringen en tips delen met mantelzorgers die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent en vind iedere eerste donderdagochtend van de maand plaats van 10.30 – 12.00 uur in het Maaslandcentrum in Elsloo.

De contactgroep heeft plaats voor nieuwe deelnemers uit Stein en omgeving. Wilt u meer weten over de contactgroep of wilt u graag deelnemen? Neem dan contact op met Pia Bronckhorst, mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid, per telefoon 043-3215046 of per email .

Kwaliteitsimpuls voor gemeentelijke begraafplaatsen Stein, Elsloo en Urmond

Vanaf januari gaat de gemeente Stein de gemeentelijke begraafplaatsen herinrichten. De locaties krijgen een kwaliteitsimpuls en daarbij wordt het mogelijk gemaakt om ze op kwalitatief hoog niveau te kunnen onderhouden.

Begraafplaats Elsloo

Op de foto: begraafplaats Elsloo, hobbels en modder na ruimingsactie.

Wethouder Danny Hendrix legt uit dat daarnaast ook is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen en met nabestaanden is gesproken. Hun wensen zijn zoveel mogelijk in het ontwerp meegenomen. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van € 445.000,-- gereserveerd.

Deze maand wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen. In de periode tot en met juni zullen onder andere paden verbeterd worden, nieuwe beplanting aangebracht worden en nieuwe hekwerken geplaatst worden. De paden van de begraafplaatsen zullen hierdoor tijdelijk niet altijd goed beloopbaar zijn. Indien er een begrafenis plaatsvindt zal het werk uiteraard tijdelijke stilgelegd worden en zal zorggedragen worden voor een goede bereikbaarheid van het graf.

BuitenBeter App te gebruiken in heel Stein

BuitenBeter AppSAMEN ZELF DOEN!
Ziet u een probleem buiten op straat? Ligt er zwerfvuil? Is er een lantaarnpaal kapot? Is het trottoir gevaarlijk beschadigd? Ervaart u andere vormen van overlast waarvoor de gemeente verantwoordelijk is?

Laat het snel en simpel aan de gemeente Stein weten met de gratis BuitenBeter App!
Deze App helpt u gemakkelijk meldingen te doen bij elke gemeente in Nederland.

Gebruik BuitenBeter app
Het Dorpsplatform Elsloo heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om Stein aan te sluiten op de app. De gemeente heeft deze week laten weten dat hun bedrijfsproces daarvoor nog niet op orde is maar dat daar wel hard aan gewerkt wordt. 

Het goede nieuws is dat elke inwoner van Stein de BuitenBeter App toch al kan gebruiken. De gemeente koppelt de ontvangst én de afhandeling van de klacht WEL aan de indiener terug, maar dan vooralsnog via hun huidige rapportagesysteem Acress.

In slechts 4 makkelijke handelingen rapporteert u een probleem aan de gemeente:
1. Maak een foto van het probleem (bij een lantaarnpaal, maak een foto van het nummer). 2. De locatie wordt automatisch vastgelegd via de GPS van uw telefoon, zo niet voer dan de locatie handmatig in. 3. Kies een categorie uit de lijst met meest voorkomende problemen. 4. Geef een korte duidelijke omschrijving.

Download deze handige App HIER op uw telefoon, en help zodoende mee om Elsloo en de rest van de gemeente leefbaar te houden! Meer informatie >

De app heeft geen menuknop, maar je kunt je meldingen, je eigen gegevens etc als volgt nazien en wijzigen:
-open app op je smartphone
-druk dan enige tellen op de knop "taakvenster" van je phone (daar kun je zien welke apps je hebt open staan)
-en dan opent het BuitenBeter menu 

Op de video: ook Maastricht is aangesloten op BuitenBeter.

[SLOT] De dorpen tussen Maas en Graetheide: Meers, Urmond en Berg

De laatste 2 delen uit deze omvangrijke serie van streekhistoricus Guus Peters.

Het oudste Meers lag waar nu de Maas stroomt. Toch heeft ook het “nieuwe Meers” zijn verbindingen met de weidegebieden gekend (Koeweide en de Pas tussen Klein Meers en kasteel Stein) Vandaar ook de namen Koevaart (Groot Meers) en Meerserkoestraat (Klein Meers)

Op een kaart van 1726 staan nog huizen van het oude Meers buiten de huidige Maasdijk getekend, langs en in de Maas. Het oude Meers zal ongetwijfeld ook een lintbebouwing gekend hebben tussen de huidige Grote straat en het oudste Elsloo.

Lees en kijk verder in deel 24 en 25 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" »