Attentie Buurtpreventie

Attentie What’s App buurtpreventie!

Op 5 juli 2016 heeft in het gemeentehuis een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met whatsappbeheerders, politie en gemeente.

Destijds is o.a. afgesproken om 2 x per jaar een bijeenkomst te houden met beheerders, om informatie en ervaringen te delen. Namens de politie zal de wijkagent aanwezig zijn, de gemeente faciliteert deze bijeenkomst. In dat kader wordt u uitgenodigd - bij voorkeur één beheerder per appgroep - voor een bijeenkomst op donderdag 24 november 2016, om 19.30 in het gemeentehuis van Stein. Voor koffie, thee en vlaai wordt gezorgd.

Aanmelding voor deze bijeenkomst dient uiterlijk 10 november a.s. per email aan te worden gericht. S.v.p. daarbij ook uw appgroep/buurt vermelden.

Opgemerkt wordt nog dat een aantal beheerders zich reeds bij Jeroen Halmans (voorzitter app-groepen) hebben aangemeld voor de beheerdersapp. Diegene die dat nog niet hebben gedaan worden bij deze nogmaals gewezen op de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Dat kan bij Jeroen (zijn mobiel nummer is 06 - 30284814, emailadres: ).

Recent zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen.
Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de Koolweg in Elsloo.

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02 2

19 actieve groepen
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp groepen gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels zijn er 19 WhatsApp groepen actief in de gemeente Stein. Met het gebruik van een WhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van politie en Boa’s in de wijk.

Wijkagent Manon van Thoor: ‘De wijkagenten van de gemeente Stein juichen deze ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en inbraakpreventie toe. Dit stelt ons namelijk in staat om nog beter in contact te komen én te blijven met betrokken inwoners. Onze eerste ervaringen met deze WhatsApp-groepen zijn zeker positief!’

whatsapp gemeente stein klein

Dekkend netwerk
De borden zijn bij de belangrijkste invalswegen van elke kern geplaatst, waardoor een wildgroei van aanvragen voor locaties per straat of wijk wordt voorkomen. De locaties zijn in overleg met de WhatsApp groepbeheerders geselecteerd.

De gemeente Stein faciliteert dit burgerinitiatief omdat het aansluit bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Eigenkracht visie. Tevens heeft de gemeente een coördinerende rol waarin een dekkend netwerk voor de hele gemeente wordt nagestreefd. Daarvoor vindt structureel overleg plaats tussen de WhatsApp groepbeheerders, de wijkagenten en de gemeente.

Nieuwe appgroepen
Inwoners die een WhatsApp groep in hun wijk willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting hierover terecht bij de Steinse wijkagenten via . Om overzicht te houden in welke wijken / buurten appgroepen actief zijn, wordt gevraagd dit te melden bij .

buurtpreventielogo 3

Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in ‘What’s App groepen’ gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen richten zich op het signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. De burgerinitiatieven kunnen gezien worden als een moderne vorm van buurtwacht. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven.

Ogen en oren in de wijk
Met het gebruik van een BuurtWhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van wijkagenten, Boa’s en politie in de wijk. Ook kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt over buurtacties om inbraken te voorkomen.

Burgemeester Leurs: ‘Dit soort burgerinitiatieven sluit aan op onze eigenkracht visie en de gemeente faciliteert dat dan ook. Dat doen we enerzijds door het verschaffen van informatie en advies en anderzijds door het fysiek plaatsen van preventieborden in de wijk. Door gebruik te maken van dit real-time communicatiemiddel werken inwoners en overheid nauw samen aan een veilige en prettige leefomgeving. Ik roep inwoners op om hier vooral aan deel te nemen.’

Gemeente en politie
De gemeente Stein ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om What’s App inbraakpreventiebordjes in de wijk op te hangen. In Elsloo en Stein hangt inmiddels een aantal borden. Recent heeft de gemeente Stein 30 extra borden besteld. Zowel gemeente en als politie ondersteunt wijkgroepen op verzoek met informatie en advies.

Aanmelden en preventiebord aanvragen
De gemeente Stein en de politie willen graag weten welke wijken hier actief mee aan de slag zijn. Bestaande groepen wordt verzocht dit kenbaar te maken bij de gemeente via telefoonnummer 046-435 93 93 of per mail via onder vermelding van ‘inbraakpreventie’, uw naam, de groep waar u deel van uitmaakt, de wijk en straten.
Buurtgroepen die een signaleringsbord willen aanvragen, kunnen dit eveneens doen via . De Steinse wijkagenten geven graag informatie en tips. Ze zijn bereikbaar via mailadres .


Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een straat, buurt of dorp. Opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de straat of buurt.

Signalerende functie
Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie. Ze spreken burgers aan om samen alerter te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast hebben zij aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte lampen etc. en maken zij hiervan melding bij de juiste instanties.

Wat is het doel van buurtpreventie?
Het doel van buurtpreventie is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de straat of buurt. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie. Samen sterk, betrokken en actief voor de eigen buurt.

Waarom buurtpreventie?
Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, zwerfvuil, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken. Bewoners kennen hun straat of buurt als geen ander. Zij weten vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen. En wie het doen. Bewoners die zich in willen zetten voor hun buurt, zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. Het doen van goede meldingen draagt bij aan de opvolging van de melding. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord om de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden.

button enquete2Op de website van het Dorpsplatform Elsloo kunt u een enquete invullen waarmee zij inzicht willen krijgen over de mate van (on)veiligheid en leefbaarheid in uw buurt.
U wordt vriendelijk verzocht deze in te vullen!

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.