Verslag Dorpsschouw 15 juni

Vrijdag 15 juni jl. heeft de jaarlijkse Dorpsschouw Elsloo plaatsgevonden. Deelnemers van het Dorpsplatform Elsloo, inwoners van Elsloo en een afvaardiging van de gemeente Stein maakten gezamenlijk een rondgang door een aantal straten van Elsloo en bespraken de kwaliteit van de openbare ruimte.

Actielijst
Het onderhoud van de openbare ruimte, in de breedste zin van het woord, kwam aan bod. Meest besproken onderwerpen waren onkruidbestrijding op trottoirs en in goten, het maaien van bermen en gazons, het snoeien van hagen, de opgroei van boomwortels bij trottoirs en wegen en het onderhoud van verharding (naar aanleiding van verzakkingen e.d.). In overleg met het Dorpsplatform Elsloo wordt een concrete actielijst opgesteld die de gemeente verder gaat oppakken.

Dorpsschouw 15.06.2018 deelnemersIMG 2217

 

Werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo maakte onderstaand verslag van de Dorpsschouw op 15 juni 2018

Na het welkomswoord geeft wethouder Hendrix een toelichting over het totale onderhoud van groen en wegen in de gemeente Stein. De bedragen die de Raad hiervoor ter beschikking stelt zijn:

- voor groenonderhoud € 1.000.000,- 
- wegenonderhoud € 800.000,-.
- chemisch onkruid verwijderen € 10.000,-  
- onkruid branden of met water vernietigen € 50.000,-.

Chemisch bestrijden is wettelijk verboden, dus moet verplicht voor de andere, duurdere opties gekozen worden.

Stein gaat voor kwaliteit A
Centrum-gebieden krijgen in het beleid van de gemeente Stein een A- kwaliteit. Dit houdt in dat hier de lat voor wat betreft onkruidbestrijding, zwerfvuil en dergelijke hoger ligt dan in de overige gebieden. De kwaliteit moet hier “goed” zijn. De overige gebieden onderhoudt Stein op "basis" kwaliteit.

Voorbeeld:
De straten in de gemeente moeten voldoen aan de kwaliteitseis "basis": Dit betekent in woord en beeld het volgende:
- Op verhardingen: Er mag matig tot redelijk veel onkruid zijn
- In Plantsoenen: Er is pleksgewijs onkruid.

Het winkelcentrum in Stein heeft A-kwaliteit evenals de omgeving van het gemeentehuis. Gazons, trottoirs e.d. worden regelmatig onderhouden en gemaaid. Overige plekken zoals de Scharberg en Driekuilenweg in Elsloo slechts 2 keer per jaar.

 

Dorpsschouw Elsloo 15.06.2018 014


Aandachtspunten
De werkgroep Verkeer en Veiligheid constateert dat 100% onkruidbestrijding niet mogelijk is. Maar 70% met een goede controle moet mogelijk zijn. Aangezien controle helemaal ontbreekt, is dit percentage ook niet haalbaar. Eveneens valt op dat op plaatsen waar geen auto’s parkeren of mogen staan en dan vooral op kruispunten en bochten het onkruid welig tiert.

Voorstellen
Voorgesteld word achter de kerk op de Berg, de wankele muur te verlagen gelijk met het pleintje erachter. Dit om de hangjeugd die hier bijna iedere dag overlast veroorzaakt. Zij gebruiken deze muur als zitplaats en als bar. Zij laten veel rommel achter. Tevens is er dan beter zicht wat zich op het pleintje afspeelt.
Ook kwam er een voorstel om het pleintje naast de Kerk helemaal te bestraten zodat de buurt hier activiteiten kan organiseren. Zou dan met begrafenissen of andere kerkelijke activiteiten voor familie als parkeerplaats gebruikt kunnen worden.

Waarom de burgers niet stimuleren om hun stoepen en goten vrij te houden van onkruid.
Voorstel: beloon mensen die hun zaakjes wel op orde hebben bijvoorbeeld met een tegoed bon.
Zoals blijkt uit de toelichting van de wethouder dat een rondje onkruid onderhoud in Stein € 50.000. kost en met uitbreiding van twee naar drie rondjes kom je er ook niet. Met andere woorden stimuleer de mensen en besteed hiervan een gedeelte van de jaarkosten daarvoor ( b.v. 20 bonnen bij loting )

Op 15 juni is maar en klein gedeelte van Elsloo geschouwd. Maar op basis hiervan is de conclusie getrokken dat het onderhoud in heel Elsloo te wensen overlaat. 

Gedetailleerde informatie inclusief foto's vindt u op www.dorpsplatform-elsloo.nl

Werkgroep Verkeer en Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.