Nieuwe website gemeente

De gemeente Stein heeft een nieuwe website. De website is gebruiksvriendelijker: mensen kunnen gemakkelijker informatie vinden en de site voldoet aan de landelijke webrichtlijnen. Tegelijk met de nieuwe website lanceert de gemeente Stein ook het bedrijvenloket en DigiD. inwoners kunnen nu ook digitaal producten aanvragen.

‘In eerste instantie kunnen mensen vier producten digitaal aanvragen maar we breiden dit aantal uit tot 30 producten eind 2013. Deze maand is ook het project E-Facturen gestart. Met al deze stappen willen we de (e)dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers in een keer  verder verbeteren’ aldus wethouder Eef Janissen.

De nieuwe website is interactief tot stand gekomen. Leden van het burgerpanel zijn gevraagd mee te denken en hebben de nieuwe website ook getest. Suggesties en opmerkingen zijn grotendeels gebruikt bij het vernieuwen van de nu vraaggerichte website.


De gemeenteraad stelde in 2010 2,3 miljoen euro beschikbaar voor het Programma Dienstverlening Centraal om de digitale basis op orde te brengen en de e-dienstverlening verder te verbeteren. Diverse projecten (rond de 20) zijn al gerealiseerd, zoals digitalisering van Geo informatie, later ook voor publiek toegankelijk te maken, Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP) en digitalisering inkomende en uitgaande post, documenten etc.

Ouderen wegwijs maken
Binnenkort gaat de gemeente een groep ouderen in de gemeente wegwijs maken op de digitale snelweg van de gemeente Stein. ‘We realiseren ons dat steeds meer digitaal zaken worden gedaan. Ouderen moeten daarin mee groeien. We vinden het dan ook goed om een groep ouderen die dat wensen, wegwijs te maken op onze vernieuwde digitale snelweg www.gemeentestein.nl en hebben het KBO benaderd met het aanbod om ouderen die dat wensen op een middag wegwijs te maken op de nieuwe website van de gemeente’, vertelt de wethouder.

Klanttevredenheidsonderzoek
‘Dit jaar gaan we ook een digitaal Raadsinformatiesysteem opzetten (RIS) zodat alle stukken voor raadsleden digitaal beschikbaar zijn en met bijkomend effect dat verzenden van stukken niet meer nodig is en daarmee ook verminderd gebruik van papier’, aldus de wethouder. In het kader van het Programma Dienstverlening Centraal is dit  jaar door de gemeente ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de klanten en de medewerkers. Het betreffen nulmetingen op basis waarvan de gemeente indien nodig verbeteracties kan doorvoeren. Elke twee jaar herhaalt de gemeente deze onderzoeken om te kunnen monitoren en eventueel acties te ondernemen indien gewenst. ‘De eerste voorlopige resultaten verwachten we binnenkort’, aldus de wethouder.

 

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.