Wijziging verkeerssituatie Burg. Eussenstraat

Verkeersmaatregelen rond Burg. Eussenstraat in Elsloo

Verkeerssituatie-EussenstraatVan maandag 17 tot en met vrijdag 21 maart aanstaande worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Burg. Eussenstraat, Dross. de Sauvetstraat en Sint Nicolaasstraat in Elsloo.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit buurtbijeenkomsten gehouden in juni en september 2013. Samen met de omwonenden werd gesproken over de huidige verkeerssituatie en bijbehorende snelheidsremmende maatregelen. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Vervanging drempels en plateaus
Wethouder Danny Hendrix: ‘Tijdens buurtbijeenkomsten hebben we samen met omwonenden geconstateerd dat de aanwezige verhoogde kruispunten (plateaus) en drempels wat vormgeving en functionaliteit betreft niet meer voldoen aan de huidige wensen en eisen.’ Dit geldt ook voor de plateaus en drempels in de Dross. de Sauvetstraat en St. Nicolaasstraat. Daarom worden alle drempels en plateaus in deze straten vervangen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de huidige plateaus en drempels waarbij nieuwe maatregelen worden uitgevoerd in het asfalt. Er wordt een extra hekwerk geplaatst ter hoogte van het pad langs Basisschool Elckerlyc. Tijdens de werkzaamheden worden slechte en / of losliggende putdeksels vervangen en bij het realiseren van asverspringingen worden straatjuwelen geplaatst ter hoogte van Burg. Eussenstraat nummers 14-16 en 54.

Doorgaand verkeer verhinderd
Tijdens de werkzaamheden zijn de Burg. Eussenstraat, Dross. de Sauvetstraat en Sint Nicolaasstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven blijven in principe bereikbaar, maar eventuele belemmeringen. Ouders / verzorgers van kinderen van Basisschool Elckerlyc wordt verzocht alternatieve aanrijdroutes (bijvoorbeeld via de Aronskelk, de achterzijde van de school) te nemen.

Stembureau Elckerlyc bereikbaar
Tijdens de gemeenteraadverkiezingen op woensdag 19 maart is het stembureau bij Bs. Elckerlyc gewoon bereikbaar.

Eerder bericht over deze aanpassing

Op maandagavond 24 juni 2013  jl. heeft een bewonersavond plaatsgevonden over de verkeersmaatregelen in de Burg. Eussenstraat in Elsloo. De avond werd door ongeveer 20 geïnteresseerden bezocht. De aanwezigen kregen de gelegenheid om ervaringen en belevingen over de huidige verkeerssituatie en het gedrag van weggebruikers uit te spreken.

Verkeersremmende maatregelen
Ingegaan werd op de huidige inrichting van de straat en de feiten verkregen door verkeersmetingen die daar hebben plaatsgevonden. De betreffende straat is ingericht volgens het duurzaam-veilig principe. De verkeersintensiteiten en de gemeten snelheden zijn niet direct zorgwekkend in relatie tot verkeersveiligheid.

‘Omwonenden hebben aangegeven overlast van huidige snelheidsremmende maatregelen te ervaren. Het gaat dan voornamelijk over geluid en trillingen als voertuigen over de drempels rijden. We kregen een duidelijk signaal dat omwonenden graag andere snelheidsremmende maatregelen (die minder overlast geven) in hun straat zien, zoals bijvoorbeeld wegversmallingen. We gaan bekijken welk alternatief voor deze locatie het beste is, maar benadrukt moet worden dat elke verkeerskundige maatregel specifieke voor- en nadelen heeft’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Volgende bewonersavond
Gemeente Stein heeft alle vragen en opmerkingen van inwoners geïnventariseerd en gaat bekijken in hoever deze opgepakt kunnen worden. Eind augustus 2013 wordt er een nieuwe bewonersavond georganiseerd, waarbij gemeente alle openstaande vragen zal beantwoorden en met een concreet inrichtingsvoorstel komt. Mogelijke verkeersremmende maatregelen worden dan gezamenlijk besproken.

Aanvullende maatregelen na onderzoek
Eind 2008 informeerde de gemeente de omwonenden per brief over de verkeerssituatie in de betreffende straat. Op basis van destijds uitgevoerde verkeersmetingen in deze straat waren aanvullende verkeersmaatregelen wenselijk. Deze moesten gericht zijn op het terugdringen van de verkeersintensiteit en het verlagen van de snelheid.

Uitvoering tweede helft 2013
Inmiddels zijn deze maatregelen opgenomen in het meerjaren uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering is echter afhankelijk van de definitieve keuze van de maatregelen, de voorbereidingstijd, de eventueel bijbehorende aanbestedingsprocedure en vindt in de tweede helft 2013 plaats. Gemeente Stein informeert omwonenden hier tijdig over.

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.