Week van de Medezeggenschap Vivantes

Week van de Medezeggenschap Vivantes

Vivantes-maart2014De centrale cliëntenraad van Vivantes organiseert in de week van 10 t/m 17 maart a.s. de 'Week van de Medezeggenschap'. In acht locaties worden bijeenkomsten gehouden.

De cliëntenraad wil in gesprek met klanten, hun mantelzorgers maar ook met andere mensen die direct betrokken zijn bij de zorg van ouderen.

Het doel is om te komen tot nieuwe, beter passende vormen van inspraak en medezeggenschap.

Datum: maandag 17 maart 2014
Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: Aelserhof/La Famille
Aelserhof 1, Elsloo


De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is de zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen die de gemeenschappelijke belangen van klanten behartigd. Daarbij is van belang dat de raad samengesteld is uit een afspiegeling van de klanten populatie.

De onderwerpen, waarover een cliëntenraad zich buigt, zijn zeer verschillend. Bijvoorbeeld de omgang met klanten door zorgmedewerkers, de kwaliteit van maaltijden, veiligheid, geestelijke verzorging, gezondheid, hygiëne, ontspanningsactiviteiten en klachtenregeling. 

 Huidige belangenbehartiging
Op dit moment worden de belangen van klanten en/of hun vertegenwoordigers van Vivantes vertegenwoordigd in cliëntenraden die verbonden zijn aan de diverse locaties en een overkoepelende centrale cliëntenraad. De verwachting is dat Vivantes in de toekomst uit twee bedrijfsonderdelen zal bestaan t.w. intramurale zorg in de vorm van verpleeghuiszorg Psycho Geriatrie / somatiek en thuiszorg met alle aanverwante producten.

De nadruk zal steeds meer komen te liggen op het ondersteunen van ouderen in de thuissituatie. Daarin komt, nog meer dan voorheen, de samenwerking met en de ondersteuning van mantelzorgers onder de aandacht. Deze veranderingen en verschuivingen in de zorg vragen om andere, nieuwe vormen van inspraak en medezeggenschap die beter passen bij de toekomstige organisatie structuur.

Achterban raadplegen
Daarom gaat de huidige centrale cliëntenraad haar achterban raadplegen. Dat doet ze door, in samenwerking met het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), de 'Week van de Medezeggenschap' te organiseren. In alle locaties worden bijeenkomsten gehouden waarvoor zowel klanten, mantelzorgers - familieleden als andere mensen die betrokken zijn bij de zorg van ouderen, zijn uitgenodigd. (raadpleeg de bijlage voor de data of de website)

Het uiteindelijke doel is om medio 2014 te komen tot een vertegenwoordiging waarin zowel voor klanten in de thuiszorg, als voor intramurale cliënten een kwalitatief goede medezeggenschap geborgd is.

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.