Streekmuseum Schippersbeurs 50 jaar

Dit jaar viert het Streekmuseum in Elsloo haar 50 jarig jubileum, en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor het publiek werden op 5 april en 13 september twee bijzondere uitvoeringen gehouden van “Aelse 1925”. Verder in dit artikel vindt u een foto-impressie.

De oprichting
Al in 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een museum in Elsloo. Aanleiding was de restauratie van de in verval geraakte, voormalige schippersbeurs. Vanaf deze tijd werd al begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. En op 28 februari 1959 werd de Stichting Streekmuseum de Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna werd het stichtingbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen huisjes op de schilderachtige Maasberg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat. Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen ouderwetse open haarden te voorschijn. Na de restauratie werden de huisjes ingericht, zoals ze in de vorige eeuw werden bewoond. Link naar museumwoningen.

Ontwikkeling van het streekmuseum (1958 tot heden)
De weinig geruchtmakende verdwijning van een groot deel van de oude westelijke woonkern van Elsloo in 1935 tengevolge van de aanleg van het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners, waarvan dus een groot deel elders in de gemeente onderdak moest vinden, generaties lang grote indruk nagelaten en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt (“toen en nu”).

Voor de ontwikkeling en beleidsvorming m.b.t. het Museum is de gevonden huisvesting van essentiële betekenis geweest, zoals zich in de loop der jaren steeds duidelijker manifesteerde. Immers de ligging en de aard van deze huisvesting bracht met zich mee, dat het museumcomplex zelf met zijn directe omgeving in zijn uitwendige verschijningsvorm het karakter kreeg van een openluchtmuseum.en logische beslissing met betrekking tot de aard van de museum-inrichting zelf kon nauwelijks tot een andere uitkomst leiden dan dat de voor handen lokaliteiten (twee eenvoudige, eeuwenlang bewoonde huisjes) zonder veel ingrepen bestemd zouden moeten worden in de oorspronkelijke zin en zoveel mogelijk een beeld moeten geven van: leven, wonen en werken in Elsloo (het Maasland) van 1650 tot 1950.

Een periode dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een homogene periode ook die vrijwel definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu en zeker voor toekomstige generaties.
Het streekmuseum van Elsloo wil en kan de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect voor onze voorouders, maar vooral ook om een zeer concreet beeld van onze geschiedenis te kunnen voorhouden aan nieuwere generaties, die vaak erg weinig weten van het verleden, van hun wortels. Zeker als men bedenkt dat wanneer het verleden niets betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst?

OPENINGSTIJDEN MUSEUM
Het museum is het gehele jaar geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt € 1,50 p.p. kinderen gratis.
Website: www.streekmuseumelsloo.nl
Email:

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.