Compensatieregeling AOW

Compensatieregeling AOW

De verhoging van de AOW-ingangsdatum kan, met name bij wie niet meer aan het werk is, tot financiële problemen leiden. Daarom komt er een compensatieregeling, die echter alleen geldt voor een zeer beperkte groep (zie na: lees meer)

Er geldt een inkomens- en vermogenstoets. Staatssecretaris Klijnsma heeft op vragen van de Tweede Kamer hierover, meer duidelijkheid gegeven over de inkomens- en vermogenstoets.

Op basis van de inkomenstoets komen alleen mensen met een inkomen beneden 150% van het wettelijk minimumloon (150% van het wettelijk minimumloon is in 2013 gelijk aan € 2.204 bruto per maand, excl. vakantiegeld) voor de compensatie in aanmerking.

 

Voor de inkomenstoets wordt gekeken naar het inkomen van de rechthebbende en de partner. Met inkomen wordt daarbij niet het verzamelinkomen bedoeld, maar het inkomen volgens het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten, zeg maar het inkomen dat ook meetelt voor de korting op de AOW-partnertoeslag (zie www.svb.nl).

Voor vermogenstoets wordt aangesloten bij de grens van het box 3-vermogen. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling van € 21.139 (alleenstaanden) of € 42.278 (tweepersoonshuishouden) heeft geen recht op de overbruggingsuitkering. Met de ouderentoeslag (een extra vrijstelling in box 3 voor ouderen met een laag inkomen) wordt voor het recht op de compensatieregeling geen rekening gehouden. Vermogen dat vrijgesteld is op grond van de ouderentoeslag telt dus gewoon mee.

Voor alle vragen en antwoorden [klik hier]

De verhoging van de AOW-ingangsdatum kan, met name bij wie niet meer aan het werk is, tot financiële problemen leiden. Daarom komt er een compensatieregeling, die echter alleen geldt voor een zeer beperkte groep. De staatssecretaris Klijnsma heeft meer duidelijkheid gegeven over de inhoud van die compensatieregeling.

De compensatieregeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en geldt als de VUT of het prepensioen op 1 januari 2013 al waren ingegaan. De overbruggingsuitkering kent, net als de AOW, ook een partnertoeslag voor de jongere partner.  Er geldt een inkomens- en vermogenstoets. De regeling wordt pas in het najaar van kracht en gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 gelden. U krijgt hierover in de loop van dit jaar van de SVB automatisch bericht.

Er zijn een aantal "moeten en maren" l

LET OP:
U komt alleen in aanmerking voor de compensatieregeling als u op 1 januari 2013 een uitkering genoot op basis van een van de volgende regelingen:

 

 • VUT-regeling;
 • prepensioenregeling;
 • overbruggingspensioen;
 • regeling op basis van het functioneel leeftijdsontslag
 • (voormalige) zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen
 • Mensen met een private WIA/WGA-verzekering
 • Mensen met een lijfrente
 • Mensen met een levensloopuitkering

LET OP:
Op basis van de inkomenstoets komen alleen mensen met een inkomen beneden 150% van het wettelijk minimumloon voor de compensatie in aanmerking. De overbruggingsuitkering is (incl. partneruitkering) nooit hoger dan de VUT-, prepensioen of andere hiervoor genoemde inkomensregeling. Inkomsten die mensen hebben, worden in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering (arbeidsinkomsten worden daarbij deels gekort).

LET OP:
Eigen woning en pensioenvermogen tellen niet mee voor de vermogenstoets. Voor de hoogte van het overige vermogen wordt aangesloten bij de grens van het box 3-vermogen. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling van € 21.139 (alleenstaanden) of € 42.278 (tweepersoonshuishouden) heeft geen recht op de overbruggingsuitkering.

Meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/24/overbruggingsregeling-aow.html. De regeling is nog niet definitief vastgesteld en er is momenteel nog veel discussie over de exacte inhoud. De regeling kan dus nog worden aangepast.

Bron: Fiscalert 24.01.2013

 • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.