ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Wijzigingen WW, Flexwerk

geld

Nieuwe regels WW en ontslag

(Bron: Fiscalert)

De afspraken uit het in april gesloten sociaal akkoord over ontslag en WW zijn nu vastgelegd in een wetsvoorstel en naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende punten:
-Er komt per 1 juli 2015 een nieuw soort ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband en bedraagt maximaal € 75.000 (maximaal een jaarsalaris voor wie meer verdiend);
- Ontslag om bedrijfseconomische reden gaat per 1 juli 2015 voortaan altijd via het UWV en ontslag om persoonlijke reden gaat via de kantonrechter;
- Er bestaat vanaf 1 juli 2014 sneller recht op een vast contract en langdurig gebruik van 0-urencontracten wordt aan banden gelegd
- Werkhervatting vanuit de WW wordt altijd lonend. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening. wordt voorkomen dat mensen die weer aan het werk gaan minder gaan verdienen dan ze in de WW als uitkering kregen
- De maximale duur van de WW wordt vanaf 2016 gefaseerd teruggebracht van 38 naar 24 maanden

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl >


Verbeteringen flexwerk in de wetgeving

Het Sociaal Akkoord dat onder ander door de FNV is afgesloten met de werkgevers en kabinet, bevat diverse verbeteringen. Deze hebben afgelopen weken de weg gevonden naar wetsvoorstellen die Minister Ascher heeft ingediend. Die mogen dus al op een breed draagvlak rekenen.
Hoe zit het nu en hoe wordt het straks?

Tijdelijke contracten nu
Maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar;
Afwijking van deze bepaling in de cao onbeperkt en ongemotiveerd.
Volgt er een tijdelijk contract binnen drie maanden na het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door;
Geen aanzegtermijn bij einde contract, beëindiging van rechtswege.

Tijdelijke contracten per 1 juli 2014:
Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar; 
Afwijking van deze bepaling in de cao tot maximaal zes contracten in vier jaar. Alleen met objectieve motivatie;
Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door;
Aanzegtermijn van een maand moet bij einde contract als dat contract langer duurt dan zes maanden.
Bij een tijdelijk contract langer dan twee jaar moet een transitievergoeding betaald worden.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.