Komende activiteiten

Raadsvergadering 11 mei 2017 LOS TV

raadsvergadering

Geen schermen langs spoor

Kijk waartoe een burgerinititatief kan leiden!
Gemeenten Beek en Stein gingen in eerste instantie klakkeloos achter het voorstel van ProRail staan en dat zou geleid hebben tot 4 meter hoge schermen langs een groot deel van de spoorlijn door Elsloo....
En nu zijn maatregelen als raildempers en woningisolatie opeens wel afdoende... Maar DOS-wethouder Hendrix sluit niet uit dat er nu mensen opstaan die WEL geluidsschermen willen...?! (zie krantenartikel beneden)

Uit het persbericht:
Onder voorbehoud van het nog te nemen collegebesluit laat wethouder Hendrix weten zeer positief te zijn over de oplossing die gevonden lijkt te zijn in een saneringsplan waarbij het plaatsen van geluidsschermen niet nodig is. Het gewenste effect wordt bereikt door het plaatsen van raildempers en het nemen van gevelmaatregelen. Daarmee wordt recht gedaan aan de nadrukkelijke wens van omwonenden die zich al eerder hebben uitgesproken tegen de komst van geluidsschermen.

Ook bij de onbewaakte spoorwegovergang in Catsop werd enkele jaren geleden in eerste instantie het ProRail-plan door de gemeente zonder morren en zonder enig eigen alternatief geaccepteerd. Alleen nadat een massaal bezochte bewonersavond uitliep op een protestbijeenkomst, ging de gemeente overstag.

Moraal van het verhaal....opkomen voor het burgerbelang loont !

De in het onderstaande krantenartikel aangehaalde bijeenkomst op 31 mei is alleen voor leden van de klankbordgroep; daarna worden alle bewoners geinformeerd.

DDL 20170510 Elsloo geen schermen langs spoor

klik op afbeelding voor vergroting

Verberg reactieformulier

750 Resterende tekens