Komende activiteiten

Bewonersavond Julianakanaal donderdag 12 oktober

Rijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal. Van den Herik Sliedrecht heeft opdracht verworven voor deze verbreding ten zuiden van de bocht van Elsloo en is onlangs gestart met de uitvoering.

Passeervak Noord:
Het Julianakanaal wordt t.p.v. Passeervak Noord over een lengte van 1 kilometer verruimd, hiervoor wordt de huidige dijk in westelijke richting verlegd. Om de dijk te kunnen verleggen zal ook de bestaande Westelijke Kanaalweg en de aanwezige bomenrij verplaatst moeten worden. Van den Herik gaat de aanleg van het passeervak in den droge uitvoeren door een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie fases, per fase wordt een droog werkvak van ongeveer 330 meter gerealiseerd.

Julianakanaal Passeervak Noord 10.2017

Klik op afbeelding voor vergroting

Planning:
• Realiseren nieuwe Westelijke Kanaalweg: september – oktober 2017
• Kappen aanwezige bomen: oktober 2017
• Verleggen huidige dijk (in 3 fases): oktober 2017 – oktober 2018
• Herplanten nieuwe bomen: juni – juli 2018

Mogelijke hinder:
Tijdens de werkzaamheden zal de Westelijke Kanaalweg open blijven voor het reguliere (recreatie-)verkeer. Wel zal het Jaagpad dat over de dijk loopt, afgesloten zijn. Ondanks dat in de nabije omgeving van het werkterrein geen bebouwing aanwezig is kunnen de bewoners van de gemeente Stein mogelijk wat geluidsoverlast van het aanbrengen van de damwanden ervaren. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken wordt ’s avonds na 19:00 uur niet gewerkt.

Bewonersavond:
Om u kennis te laten maken met Van den Herik en het project organiseren wij een bewonersavond. Tijdens deze avond vertellen wij u meer over onze werkzaamheden en kunt u vragen stellen. De bewonersavond zal op donderdag 12 oktober aanstaande plaatsvinden tussen 19:30 en 21:00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo (Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo).

Verruimen Julianakanaal

Om grotere scheepvaart (190 meter lang en tot 11,4 meter breed en 3,5meter diepgang) mogelijk te maken op het Julianakanaal is het kanaal op verschillende plaatsen verbreed en verdiept.

Daarnaast wordt in Elsloo aan de westzijde van het kanaal teneover kasteel Elsloo een zogenaamd passeervak aangelegd.

Het plaatsen van de tijdelijke damwand vordert gestaag. De komende weken zal het trilwerk, dat nodig is om de damwandplanken in de bodem van het Julianakanaal te drijven, nog doorgaan. Ook het omleggen van de Westelijke Kanaalweg verloopt momenteel volgens planning. Zodra de weg over de benodigde lengte van 1 km is omgelegd, zal het werkterrein afgezet worden. Tevens wordt dan gestart met het verwijderen van de populieren langs de weg over deze lengte en kan worden begonnen aan het leegpompen van het door de tijdelijke damwand ontstane watervak.

Pas wanneer dit geheel leeg en lekdicht is, kan worden begonnen aan het maken van een nieuwe dijk voor het passeervak dat ca 30 m breed wordt. De totale werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2018.

Foto's en tekst: Jan Smeets, klik voor vergroting op afbeelding

Julianakanaal passervak

Verberg reactieformulier

1500 Resterende tekens