logo box 450x250 apple nieuws

Meedenkende inwoners over Urdal-Scharberg

Maandag 29 oktober jl. bezochten zo’n 35 inwoners de bijeenkomst van de gemeente over de plannen voor de Scharberg en het landschapsproject Urdal-Scharberg.  
Bewoners van de Scharberg waren tevreden met de tekening  die de gemeente had aangepast naar aanleiding van geuite wensen. De aanwezigen waren onder meer blij dat de fietsers in de bebouwde kom niet meer op de rijweg zullen fietsen maar op een vrijliggend tweerichtingsfietspad.  Dit komt de veiligheid ten goede. Verder zijn op verzoek geen parkeervakken op de rijbaan opgenomen, geen paaltjes in de berm en gaat de gemeente de vormgeving van de  komgrens verbeteren. Ook gaat de gemeente verzakkingen in het  trottoir  herstellen.

Veilig fietsen en recreëren
Het plan voor een vrijliggend tweerichtingsfietspad van de kern van Stein naar de kern van Elsloo kreeg ook de goedkeuring van de aanwezigen. Deze maatregel vindt de gemeente gewenst om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren, maar ook om een aantrekkelijke route voor recreanten te creëren. Het wandelen en fietsen vindt gescheiden plaats. Er komt een autovrij bos en er kan geparkeerd worden naast de weg. Veiligheid, rust in het uitloopgebied Scharberg is het uitgangspunt van de gemeente, maar ook ecologie en mensgericht landschap is van belang. Urdal-Scharberg is een van de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert.

De  aanwezigen dachten ook mee en kwamen ook met nuttige ideeën  over  de maatregelen die in het kader van het landschapsproject Urdal-Scharberg worden uitgevoerd: een voorbeeld van een hellingbaan in België.  Zo zijn er aandachtspunten geformuleerd voor wat betreft de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld nieuwe trappen in het buitengebied . Ook is de wens uitgesproken voor extra recreatieve faciliteiten op de Scharberg (zoals bankje(s)+ prullenbak). Deze suggesties neemt de gemeente mee bij het verder ontwikkelen van de plannen en beoordeelt het vervolgens ook op praktische en financiële haalbaarheid.

Een verslag van deze avond gaat de gemeente versturen naar de aanwezigen. Daarin komt ook te staan wat er met de suggesties en vragen door de gemeente is gedaan.
Op het moment dat er meer nieuws is over wanneer de uitvoering start, informeert de gemeente de inwoners o.a. via www.gemeentestein.nl en/of  www.steinslandschap.nl
Op dit moment verwacht de gemeente in maart 2013 te starten met het werk aan de Scharberg en Julianaweg.  Met de overige  maatregelen in het kader van het landschapsproject Urdal-Scharberg  denkt de gemeente te starten medio 2013.

Abonneren digitale nieuwsbrief Steinslandschap
Geïnteresseerden in de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Steinslandschap, vijf parels in de Maasvallei via  www.steinslandschap.nl.


Verkeersaanpassing Scharberg en uitvoering landschapsproject Urdal-Scharberg

De gemeente Stein presenteert maandag 29 oktober het definitieve ontwerp, de maatregelen, uitvoering en planning van verkeersaanpassingen Scharberg. De aanpassingen zijn erop gericht om de overlast en de snelheid van het verkeer op de Scharberg te verminderen. Tijdens deze informatieavond presenteert de gemeente ook de plannen, werkzaamheden en uitvoering van het landschapproject Urdal-Scharberg.

Een onderdeel van dit project is  het aanleggen van het fietspad langs de Julianastraat, Scharberg en de verbinding met bestaande (recreatieve) routes. De voorbereidingen voor de  reconstructie van de Scharberg en Julianaweg zijn vrijwel gereed en dit najaar wil de gemeente het werk gaan aanbesteden.

Naast de boven genoemde maatregelen zijn er binnen het project Urdal-Scharberg nog meer acties voorzien in het buitengebied van de gemeente Stein. Aanleg van recreatieve voorzieningen, het opknappen van de jaagpaden langs het Julianakanaal, natuurontwikkeling en landschapsherstel zijn hier onderdeel van. Al deze aspecten komen aan bod in onze presentatie.

Deze informatieavond is bedoeld voor alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente Stein. Belangstellenden zijn 29 oktober van harte welkom om 19.15 uur in het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo.  U kunt zich aanmelden via o.v.v. aantal personen, naam en adres.

De genoemde maatregelen aan de Scharberg binnen en buiten de bebouwde kom en de Julianaweg sluiten fysiek op elkaar aan. Reden voor de gemeente om deze werkzaamheden gezamenlijk uit te laten voeren en zo werk met werk te maken. Dat is efficiënter, geeft over het gehele traject een eenduidig eindresultaat en beperkt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de weg tot een minimum. In het ontwerp verkeersaanpassingen zijn de opmerkingen en wensen van bewoners die tijdens de bijeenkomst 5 september jl. zijn in gebracht voor zover mogelijk meegenomen.

Het project Urdal-Scharberg is een van de vijf landschapsprojecten waar de gemeente Stein de komende jaren in investeert. U kunt hierover meer lezen op www.steinslandschap.nl

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.