ELSLOO

Snoeicursus Catsop

Snoeicursus Catsop


Foto: IKL Limburg | klik voor vergroting

Versterking Groene gordel Catsop stapje dichterbij
In Catsop (gemeente Stein) wordt komende dagen werk gemaakt van het herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden. Eigenaren van hoogstamboomgaarden in Catsop, Elsloo en andere dorpen krijgen de komende zaterdagen onderricht in de snoei van de fruitbomen.

Op zaterdag, 8 december helpt wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein mee bij de snoei van een boomgaard aan de Schuthagerweg in Catsop.  

Samen aan de slag
In samenspraak met boeren, bewoners en ondernemers werkt de gemeente Stein samen met o.a. het IKL in het kader van het Landschapsplan Catsop onder meer aan het herstel van het streekeigen groen. Door de ruilverkaveling en de schaalvergroting in de  landbouw zijn in de afgelopen decennia al heel wat landschapselementen verdwenen. Naast de opwaardering van het buitengebied van Catsop werken partijen zoals IKL en het waterschap aan de versterking van een verbindingszone tussen de Grensmaas en Beekdal.

Het groenproject richt zich o.a. op het  inrichten van die ecologische verbinding, recreatieve paden in het buitengebied  en verbetering van bestaande veldwegen. Daarnaast wil de gemeente met partners ook erosie en wateroverlast bestrijden in de vorm van landschappelijke berging van water, erosieremmers langs holle wegen en bloemrijke akkerlanden.

Voor meer informatie : stichting IKL  0475 – 386 430 of gemeente Stein, Charlotte van Voorst, 046-4359307

Stein investeert in groene parels
De gemeente Stein financiert de gratis snoeicursus die mensen van het IKL verzorgen. Inmiddels hebben zich al 20 personen opgegeven voor de snoeicursus. De aanmelding is inmiddels gesloten, maar belangstellende deelnemers aan de nog op te richten hoogstambrigade kunnen zich nog bij IKL opgeven.
Het landschapsproject Catsop is een van de viif groene parels in de Maasvallei waarin de gemeente Stein de komende jaren samen met partners investeert. Meer informatie op www.steinslandschap.nl  

Catsop en de andere bewoningskernen in Stein kennen van oudsher een hele rijke hoogstamcultuur. Overal rond de huizen en boerderijen stonden in het verleden boomgaarden met hoogstamfruitbomen. De hele streek genoot ook een zekere bekendheid vanwege de rassen die het voortbracht: dat blijkt wel uit perenrassen met namen als het Kelmonder Grijske, de herfstpeer van Geulle en een appel als de Schone van Moorveld.

Landschapsplan Catsop
Het  IKL betrekt ook burgers, boeren en buitenlui bij het beheer van de boomgaarden. In de afgelopen periode zijn veertien contacten afgesloten voor het onderhoud en beheer van landschapselementen rond Catsop. Komende dagen plant IKL 43 jonge fruitbomen op opengevallen plekken in vijf bestaande boomgaarden. Verder worden twee hagen geplant over een lengte van 305 meter. Tenslotte gaat IKL over tot het wegwerken van achterstallig onderhoud in acht hoogstamboomgaarden in Catsop. Hierbij snoeien de medewerkers van IKL 124 achterstallig bomen.

Gratis cursus
De eigenaren van boomgaarden zijn cruciaal voor de instandhouding van de boomgaarden. Sinds de jaren tachtig betrekt IKL eigenaren van de boomgaarden en bewoners bij het beheer en onderhoud van het groen erfgoed. Om de kennis en vaardigheden van de snoei van fruitbomen bij te brengen geeft IKL op zaterdag,  8 en 15 december geeft IKL een gratis snoeicursus voor mensen die zich willen inzetten voor het beheer van de boomgaarden.
Tijdens deze korte cursus krijgen eigenaren en andere belangstellenden de eerste vaardigheden in het snoeien van fruitbomen aangeleerd. De bijeenkomst is niet alleen voor kenners, doeners, maar evenzeer voor liefhebbers die in de toekomst een actieve rol willen gaan spelen.

Hoogstambrigades
Wanneer het gezamenlijk snoeien aanslaat, dan wil IKL de begeleiding van een hoogstambrigade op zich nemen. In diverse plekken in Limburg zijn al meer hoogstambrigades actief. In dergelijke laagdrempelige samenwerkingsverbanden werken eigenaren met vrijwilligers vanuit de verbondenheid met de leefomgeving, de bomen en de hieraan gelieerde fruitcultuur aan het behoud en herstel van deze kenmerkende elementen.

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.