logo box 450x250 nieuws 658E63

Uitleenpunt Elsloo open vanaf 7 maart

Vanaf woensdag 7 maart gaan de deuren weer elke week open. De boeken van de bibliotheek in Elsloo zijn in de weken na carnaval verhuisd naar de bibliotheek in Stein en naar elders. In de vrijgekomen ruimte wordt voor de abonnees van de Bibliotheek een uitleenpunt ingericht. 

Zij kunnen daar gereserveerde boeken ophalen, boeken inleveren en een beperkt aantal boeken in de vrije uitleen meenemen. Dit alles via een geautomatiseerd systeem met een beperkt aanbod. Voorlopig kan dat alleen op de woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur!

Het Dorpsplatform Elsloo (DOP Elsloo) wil in de nabije toekomst een maatschappelijke informatiecentrum inrichten. Niet alleen het uitleenpunt zal een centrale plek innemen, maar ook "De Open Boekenkast" volgens het principe 'haal een boek en breng een boek' en een gevarieerde leestafel.
Verder zijn er ideeën om gefaseerd de gehele ruimte te benutten voor diverse andere activiteiten zoals digitale werkplekken, een mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, workshops en hobby's.

Aan de plannen wordt al hard gewerkt. De werkgroep van het Dorpsplatform Elsloo die hier mee bezig is, vindt ook de mening en suggesties van de inwoners van Elsloo belangrijk en zal daarom binnenkort een bijeenkomst voor alle inwoners organiseren om hun inbreng te clusteren en waar mogelijk verder uit te werken.

 

 bieb elsloo

...en weer "open" vanaf 1 maart

Terwijl de gesprekken met gemeente Stein en Dorpsplatform Elsloo nog lopen over een "Info- en Ontmoetingspunt" maakt De Domijnen op haar website bekend dat de Bibliotheek Elsloo op 19 februari 2018 definitief haar poorten sluit...Om op 1 maart weer open te gaan als "Uitleenpunt"

Leden niet geïnformeerd
Maar neemt De Domijnen haar leden wel serieus als ze in januari wel mooi het jaarlijkse abonnementsgeld incasseren (varieert van 30 tot 50 euro per jaar) of een factuur daarvoor sturen, zonder die leden ook maar met één letter te informeren over de ontwikkelingen?! Laat staan dat die leden om hun mening wordt gevraagd...!

Update: op vrijdag 2 februari heeft De Domijnen een email met uitleg naar leden gestuurd.

Die weten vaak niet dat zij dadelijk niet meer terecht kunnen in een volwaardige bieb, maar alleen boeken kunnen bestellen. Die ze een paar dagen later kunnen afhalen en na lezing ook daar kunnen terug bezorgen. Er komt wel een "breng-en-haal" bieb zoals die ook bijv. in het AH-filiaal bestaat. Maar het echte snuffelwerk tussen nieuwe boeken is gedaan; daarvoor moet je naar Stein, Geleen of Sittard.

Tijd voor vernieuwing
Ik wil hier zeker geen lans breken voor het behoud van de bibliotheek zoals die al generaties lang bestaat, want die heeft echt z'n tijd gehad. 
Het is tijd voor vernieuwing en de plannen die gemeente en Dorpsplatform hebben, zien er goed uit. Het boekenuitleenpunt is daar maar een onderdeel van, naast tal van projecten op het gebied van informatie, persoonlijke ontwikkeling, leren en werken, ondersteuning en advies, lezingen, ontmoeten etc. 

Aandachtspunten zijn echter de financiering en het toch wel aanzienlijk vrijwilligerskorps dat nodig is om zo'n Info- en Ontmoetingspunt te runnen.
Wordt vervolgd.


Bieb Elsloo dicht?

Elsloo, 6 juni 2017
Vandaag staat in de krant wal velen al lang verwachten: de Bieb in Elsloo zal op termijn wellicht haar deuren moeten sluiten. In Urmond overigens hetzelfde verhaal.
De steeds oplopende kosten staan in geen verhouding meer tot het aantal actieve gebruikers en de uitleningen. (klik op de afbeelding voor vergroting)

DDL 06.06.2017 Bieb Elsloo

In 2015/2016 hebben op initiatief van het Dorpsplatform Elsloo gesprekken plaats gevonden met de gemeente Stein en De Domijnen om te kijken of er mogelijkheden waren om een afgeslankte bieb te integreren in het toen nog in te richten DorpsOntmoetingsCentrum (DOC) Die gesprekken zijn door De Domijnen gestaakt omdat men vast wilde houden aan een volwaardige bieb..... lees nu het artikel hierboven.

Een aantal gemeenten, waaronder Stein, lieten in 2012 een beleidsnota maken over de toekomst van de bibliotheken; u kunt de nota hier downloaden >
Wellicht is de tijd nu wel rijp om die gesprekken opnieuw te starten?!

Laat reactieformulier zien