logo box 450x250 2019 nieuws

Omleggen buisleidingen nabij duiker Hemelbeek

Tekst: Jan Smeets

Bij Kasteel Elsloo kruisen twee ondergrondse buisleidingen van PPS-Pipelines via de hemelbeekduiker het Julianakanaal.

Bij de inspectie van de constructie van deze duiker, die in opdracht van Rijkswaterstaat (eigenaar van de duiker) werd uitgevoerd, bleek de duiker een rest levensduur van 0 jaar te hebben. De 2 buisleidingen voor transport ethyleen en MVC worden derhalve preventief verlegd.
Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zullen 2 nieuwe buisleidingen buiten de hemelbeekduiker worden gelegd zodat ze zelfstandig het kanaal kruisen.

Elsloo Julianakanaal Maas leidingen Jan Smeets 05.2018

De werkzaamheden aan de Hemelbeek bij Kasteel Elsloo (foto Jan Smeets, klik voor vergroting)

Het project dat in april is gestart zal duren t/m half juni. De hinder die de werkzaamheden met zich meebrengen, wordt voor de omgeving tot een minimum beperkt.
Kasteel Elsloo blijft gewoon bereikbaar. De parkeerplaatsen langs de Oostelijke Kanaalweg zullen echter beperkt toegankelijk zijn.
Verwacht wordt dat het verkeer over de Oostelijke Kanaalweg minimale hinder zal ondervinden.
Indien noodzakelijk wordt de weg kortstondig afgesloten. Dit wordt dan tijdig door de aannemer aangekondigd.

Elsloo Julianakanaal Maas leidingen Guus Peters 05.2018

De werkzaamheden aan de overzijde, tussen Julianakanaal en Maas (aan 't Aut Vaer) foto Guus Peters, klik voor vergroting

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Het verleggen van de leidingen bij de Maas (foto Lou Fredrix, klik voor vergroting)

Omdat zich onder het kanaal een grindlaag aanwezig dient deze eerst te worden gestabiliseerd middels het injecteren met grout (soort beton). 

Aan de Maaszijde is het injecteren inmiddels voltooid en momenteel is de aannemer hiermee aan de kasteelzijde van het Julianakanaal bezig. Hiervoor is tegenover Kasteel Elsloo een tijdelijke stellage gebouwd waarop de injecteer installatie staat opgesteld.

De afvoer van grond en grind en toevoer van het beton voor het injecteren gebeurt via de tijdelijke leidingen vanuit de installatie die aan de Maaszijde is opgesteld.
Hier is ook een tijdelijk opvangbassin gemaakt waarin de verwijderde grind met betonoverschot wordt opgevangen. Nadat deze uitgehard is wordt deze afgevoerd om verder verwerkt te worden tot betonmengsel voor de wegenbouw.

Zodra aan beide zijden van het Julianakanaal het geïnjecteerde beton voldoende is uitgehard wordt begonnen met het boren van de nieuwe doorgangen door de groutlaag en de vaste grondlaag onder het Julianakanaal.
Daarnaast is de aannemer aan de Maaszijde reeds begonnen met de lassen van de totale leidinglengten die daarna onder het Julianakanaal zullen worden door getrokken.
Om deze goed te kunnen invoeren wordt momenteel tevens een over een gedeelte van de Maas (NL –zijde) een tijdelijke stelllage aangelegd waarop de in te trekken leidingen kunnen worden uitgelegd, waarna deze in een keer worden doorgevoerd.

De werkzaamheden zijn aan beide zijden van het Julianakanaal vanaf de weg goed te volgen.

Tekst: Jan Smeets i.s.m. PPS-Pipelines

Lou Fredrix
INFO werkzaamheden Leidingen onder Kanaal en Maas
Toch fijn dat we als aanwoners info kunnen inzien over wat voor onze deur gebeurd .
Elsloo.info maakt dit dan toch mogelijk !!!

Laat reactieformulier zien