ELSLOO

IJspret in de gemeente Stein!?

Het lijkt erop dat de gemeente ons maximale ijspret "gunt".......De hoofdwegen In Elsloo zijn weliswaar vrij maar binnenwegen en parkeerplaatsen worden nauwelijks of helemaal niet gestrooid. Het gevolg is dat het merendeel van de wegen in een ijsbaan zijn veranderd. Voor fietsers en voetgangers ontstaan levensgevaarlijke situaties. Vooral ouderen en schoolgaande kinderen lopen ernstige risico's. Er wordt blijkbaar bezuinigd op de veiligheid van de inwoners en dat is te gek voor woorden!

Onlangs stond in de krant dat de gemeente een gigantische voorraad zout heeft ingekocht om de problemen van vorige winter te voorkomen. Blijkbaar wordt dit zout in het kader van de aangekondigde bezuiningsoperaties straks in de open wonden van de burgers gestrooid in plaats van op de wegen en stoepen!

Inmiddels heeft wethouder Danny Hendrix gereageerd en toegezegd  dat de verantwoordelijk ambtenaar gaat controleren of aan het gladheidsbestrijdingsplan wordt voldaan. Daarnaast heeft hij opdracht gegeven om te kijken naar een aantal kritische punten (ook in Elsloo) Daar waar de gemeente verbeteringen kan aanbrengen in haar beleid zal dat niet nagelaten worden.

Wat verder opvalt: als de gemeente niet strooit of schoonmaakt, doet de burger het ook niet. Het merendeel van de stoepen is gewoonweg onbegaanbaar. Overigens hoogst irritant om te zien dat er mensen zijn die hun oprit wel schoonmaken om zelf veilig te kunnen uitstappen, maar hun stoep onaangeraakt laten!
Verder in dit artikel: wie is aansprakelijk bij schade door gladheid; voorbeeldbrief om schade te verhalen op gemeente en anderen.

Op wie kunt u de schade verhalen als u ten val komt? Op de gemeente? Op de bewoner die z'n stoep niet heeft schoon gemaakt? Sins enige jaren hebben de gemeentes in hun APV (Algemene Politie Verordening) niets meer vermeld over bestrijding van gladheid en de verantwoordelijkheid daarvoor. Dus feitelijk kan niemand aansprakelijk gesteld worden!

Maar er staat wel:
Paragraaf 5: Bruikbaarheid van de weg
Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Artikel 2.1.5.2 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

Over gladheid is alleen onderstaand belachelijke artikel opgenomen:
Artikel 2.1.6.1 Veroorzaken van gladheid
1. Het is verboden bij vorst of dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen.

U moet dus nagaan of de gemeente een vergunning aan zichzelf heeft afgegeven om de rijbaan en de stoepen te veranderen in ijsbanen. Maar artikel 2.1.5.2 biedt misschien een mogelijkheid om de gemeente aansprakelijk te stellen indien u schade lijdt door de gladheid.

Hieronder enkele lezenswaardige links:

Aansprakelijkheid gemeente>>>

Aansprakelijkheid gemeente bij glad wegdek>>>

Aansprakelijkheid stoepen>>>

Uitspraak rechtbank Arnhem 2004: gemeente aansprakelijk wegens onvoldoende strooien glad wegdek>>>
Nog een uitspraak van dezelfde rechtbank in 2003>>>

Voorbeeldbrief om schade te verhalen op bijv. gemeente>>>

Bestel strooizout etc online of ga naar Dirix of bouwmarkt.

Jos Hanssen
Ik wil erop wijzen dat inwoners ook een eigen verantwoording dragen.Dit geldt voor het opruimen van sneeuw of ijs, maar ook in de zomer voor onkruid voor je eigen deur. (Ook veel hondenbezitters ruimen de stront van hun eigen viervoeter niet op)Het kost de gemeente handen vol geld om stoepen schoon te houden, in deze tijd van bezuinigingen is dat onverantwoord.Verder is het gebruik van zout ook zeer slecht voor het milieu
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.