logo box 450x250 apple nieuws

Aezel Projek van start


Elsloo in 1817 - klik voor vergroting

Na de oproep van een week geleden hebben zich inmiddels 10 vrijwilligers aangemeld. Ruim voldoende om van start te gaan. Woensdag 8 juni wordt een introductiebijeenkomst gehouden. Het overkoepelend project heeft de naam AezelProjek. Doel is om de bewoning van Elsloo (en andere plaatsen in de regio) in de 18e en 19e eeuw in kaart te brengen en via internet toegankelijk te maken. Dus straks kunt u op een kaart van Elsloo klikken, u kiest bijvoorbeeld voor het pand Maasberg 4 en u kunt zien hoe de kadastrale kaart in 1817 uitzag en wie daar in vorige eeuwen gewoond heeft! Meer informatie bij Jan Pijpers 046-437 1799, Guus Peters 046-437 8727 of via of .

De bewoning geschiedenis van Elsloo in de 18e en 19e eeuw.
Onder de vleugels van het Euroregionaal Historisch Centrum (voorheen het Stadsarchief Sittard-Geleen te Born) wordt hard gewerkt aan de reconstructie van de bewoning in de 18e en 19e eeuw in onze streek, waaronder het oude Elsloo.
Een eerste pilotproject in Sittard is met hulp van vele vrijwilligers al een heel eind gevorderd. Hier wordt ervaring opgedaan waar de omringende plaatsen dan ook van kunnen profiteren. Diverse dorpen in de omgeving zijn reeds bezig werkgroepen te vormen om in hun dorp ook de bewoning geschiedenis te ontrafelen.

klik voor vergroting

De kaart dateert uit 1817 - het spoorweg tracé werd er in latere jaren aan toegevoegd

Het is de bedoeling om ook voor Elsloo de geschiedenis van bewoning uit te zoeken en toegankelijk te maken. Voor dit project wordt als basis uitgegaan van de eerste kadastrale kaarten die reeds in 1817 getekend zijn maar pas officieel zijn geworden in 1842.
Hierop staat iedere perceel, huis, straat, beek en poel precies uitgetekend en genummerd. Hoe de bewoning in 1842 was, is exact omschreven in de bij die tekening horende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, kortweg OAT's genoemd.
In de loop van de tijd is daar natuurlijk vaak en veel verandert. Dit is vastgelegd in Persoonlijke Kadastrale Leggers, PKL's genoemd. Hierin is opgetekend wat er met elk perceel is gebeurd in de loop van de tijd zoals; vererving, koop, verkoop, opdeling, samenvoeging, etc.. Door deze veranderingen zijn natuurlijk ook de oorspronkelijk tekeningen gewijzigd. Door in de computer deze veranderingen over te tekenen en daaraan de veranderingen van eigenaar etc. etc. te koppelen wordt zichtbaar gemaakt hoe in de loop van de tijd Elsloo van enkele straten en weinige woningen verandert in een welvarend en prachtig maasdorp.

Om dit project ook in Elsloo uit te voeren moeten de bestaande gegevens van OAT's,  PKL's en Stambomen (opgebouwd uit persoonsgegeven van vroeger) worden ingevoerd in computerbestanden zodat ze daarna gekoppeld kunnen worden aan de kadastrale tekeningen. Zo komt er toegankelijkheid en inzicht in de bewoning van Elsloo.

OAT uit 1842 - klik voor vergroting

Vele gegevens zijn voor Elsloo al toegankelijk gemaakt door deze te digitaliseren.
Zo zijn de gegevens van personen uit het verleden compleet beschikbaar in het “Stamboom Informatie Centrum Stein”,  ludiek genoemd de SIC-Steinse kapel, sinds kort gevestigd aan de Drossaert J. van Kesselstraat 6 te Stein (oud deel van het voormalige gemeentehuis van Stein).
Ook alle OAT's zijn reeds gedigitaliseerd. Zelfs gegevens uit de tijd voor het kadaster (1757 tot 1800) zijn reeds toegankelijk gemaakt.

De volgende stap is het invoeren van de PKL gegevens en het tekenen van kadastrale kaarten in de loop van de jaren na 1800. 
We zoeken daarvoor mensen die de gegevens uit de PKL's die op foto's staan willen invoeren in eenvoudige Excel bestanden zodat die dan daarna gekoppeld zullen worden aan de computerkaarten.
Het invoeren is geen moeilijk werk en er is begeleiding om eventuele problemen op te lossen. Het werk kan thuis gedaan worden. Als men dat liever wil kan men dat ook doen op een locatie waar hulp en begeleiding is.
Voor het tekenen is een Nederlandstalig tekenprogramma beschikbaar. Om dit programma te bedienen is een workshop opgezet. Deze kan zowel als zelfstudie als ook onder begeleiding doorlopen worden. Hoewel er voor het Elsloose al een tekenaar beschikbaar is is iedere hulp hierbij uiterst welkom.

Mensen die er iets voor voelen om mee te helpen onze plaatselijke geschiedenis op een unieke wijze toegankelijk te maken worden verzocht contact op te nemen met Jan Pijpers 046-437 1799, Guus Peters 046-437 8727 of via of .

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.