logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws-overig

Afvaldump

Illegale afvaldumping: kostbaar en gevaarlijk
Met enige regelmaat wordt illegaal afval gedumpt in een natuurgebied of zelfs op en naast openbare wegen. Vaak betreft dit afval dat gratis of tegen geringe kosten bij de reguliere inzamelpunten kan worden afgegeven.

Het verwijderen van deze dumpingen kost de gemeente jaarlijks veel geld. Ook kunnen dumpingen gevaarlijke (verkeers)situaties opleveren. De gemeente probeert altijd te achterhalen wie de veroorzaker is, zodat de gemaakte kosten verhaald kunnen worden.

Meld afvaldumpingen digitaal via www.gemeentestein.nl/melding of via jouw mobiel met de ‘MijnGemeente’ app. Samen werken we aan een schone, veilige en prettige woonomgeving.


Op Facebook De Bès Van Aelse werd in mei 2018 schande gesproken over het illegaal dumpen van afval Op de Knup in Catsop. Wandelaars vinden met regelmaat grote hoeveelheden afval. De gemeente Stein krijgt het dringend advies om haar boa's te laten stoppen met het uitschrijven van parkeerbonnen bij het winkelcentrum en in plaats daarvan de aandacht te verleggen naar afvaldump, hondenpoep en ander vormen van overlast.

Herkent u het afval van de foto's? Waarschuw de gemeente. Fotocollega: vuilstort Op de Knup. Met dank aan de originele fotografen. Klik voor vergroting. 

Elsloo Knup afvaldump

Nieuw fietspad Meers - Elsloo

In de 2e helft van april 2018 is het nieuwe fietspad langs het Julianakanaal tussen het Kapelaan Berix monument In Meers en het "Auwt Vaer" (oude veerpont, Conincxpop terrein) aan de Maas bij Elsloo, voorzien van een dikke betonlaag.

Dit is ook aangebracht op de nieuwe aftakking naar Meers. Momenteel is de afwerking van het fietspad nog in uitvoering d.w.z. het ophogen van de grond direct naast het fietspad en het egaliseren ervan. Toch wordt nu al door wandelaars en fietsers gebruik gemaakt van het nieuwe pad, waarop menige wandelaar en fietser lang heeft gewacht.

Elsloo Meers fietspad Jan Smeets 05.2018

Fiets/wandelpad nabij Auwt Vaer in Elsloo (foto Jan Smeets, klik voor vergroting)  

Ofschoon dit een hele verbetering is van de veiligheid voor fietsers en wandelaars op de druk bereden weg tussen Meers en Elsloo, is er wel kritiek op de keuze van de oversteekplaats bij de autowegbrug. Autoverkeer vanuit Meers richting Elsloo ziet de overstekende fietsers (en wandelaars) pas op het laatste moment, als ze uit de bocht komen. Zeker met het oog op de stevige snelheid die volgelingen van Max Verstappen in de S-bocht plegen te rijden, is dat een gevaarlijke situatie.

Elsloo Meers fietspad Guus Peters 05.2018

Het fietspad nabij de autowegbrug, op de achtergrond de oversteekplaats vanaf de dijk naar het fietspad richting Elsloo (foto Guus Peters, klik voor vergroting)

Overlast straaljagers

Overlast straaljagers

Het is even rustig geweest, maar dinsdagvond 5 september hebben de straaljagers van de Belgische luchtmacht de rust weer danig verstoord en honderdduizenden inwoners in het grensgebied uit hun slaap gehouden en huisdieren onder de bank gejaagd.

Inwoners rond de Belgische vliegbasis Kleine-Brogel en rondom de stad Peer werden gewaarschuwd dat de avondvluchten weer zouden gaan beginnen na 2 maanden van zomerrust.

In de maand mei jongstleden is er ook regelmatig overlast geweest van straaljagers gedurende de avonduren, zelfs tot middernacht. Op grond daarvan hebben inwoners klachten ingediend bij het Nederlandse en Belgische ministerie van Defensie. Hieronder de reactie van deze overheden.

Klik hier voor de reactie van Defensie België. 


Geachte mevrouw/heer,

U heeft recentelijk een melding gemaakt naar aanleiding van overlast inzake vliegactiviteiten van de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht spreidt haar oefeningen/trainingen over het hele land. Daarbij trainen wij ook gedurende de avond vanwege het feit dat de vliegers ook getraind moeten zijn in het vliegen in het donker.

Wij hebben uw melding onderzocht, hierbij is geconstateerd dat de piloot zich gehouden heeft aan de regeling:
Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inhoud/geluidhoeveelheid-en-vlieghoogten

Er zal geen contact meer worden opgenomen. Uw melding wordt in het klachtensysteem geregistreerd en middels een jaarrapportage gerapporteerd aan de Minister van Defensie.

Mocht u toch nog in contact willen komen met een van onze medewerkers, dan kunt u via de bovenstaand genoemde website een bericht achterlaten.

Met vriendelijke groet,

Bureau Geluidshinder Koninklijke Luchtmacht


Klacht indienen Belgische Defensie >http://www.mil.be/nl/pagina/hoe-dien-je-een-klacht 

Grote politieactie op woonwagenkamp

Grote politieactie op woonwagenkamp Stein

Politieactie woonwagenkamp Stein 01 09 2017

Tijdens een zeer omvangrijke poltieactie op het woonwagenkamp aan de Julianaweg in Stein zijn vrijdag 1 september rond 17.00 uur in totaal 10 mensen opgepakt. De arrestanten, in leeftijd variërend tussen 17 en 60 jaar, worden verdacht van drugshandel, verboden wapenbezit en witwassen. Op het kamp zelf werden 5 mensen gearresteerd en elders nog eens 5 mensen. Er werd ook huiszoeking verricht in twee woningen in Beek en Elsloo.

Er was een grote politiemacht op de been, ondersteund door specialisten van defensie, de belastingdienst en ambtenaren van de gemeente Stein. Het hele gebied langs de Scharberg tussen Stein en Elsloo werd afgezet.

Reportage hieronder en foto met dank aan LOS TV. 

Werk aan gevel Streekmuseum stilgelegd

Gedoe rond monumentale gevels Op de Berg

Niet alleen de gevel van het Streekmuseum is ondeskundig en zonder vergunning gerestaureerd. Ook de eigenaar van een ander monumentaal pand Op de Berg is zijn boekje te buiten gegaan.

Op de foto in het krantenartikel hieronder staat het Streekmuseum in de steigers, dat ten onrechte De Schippersbeurs wordt genoemd. Dat is het pand ernaast, met de rode luiken en dat heeft niets met deze kwesties te maken. Ook zou uit het artikel de indruk kunnen ontstaan dat de eigenaar van het particuliere pand de opdrachtgever van het werk aan het Streekmuseum zou zijn geweest; dat is niet juist, die opdrachtgever was de gemeente Stein.... ook zonder vergunning !

Raadsfractie CMB heeft daarover op 16 augustus 2017 opnieuw een pittige brief naar het college van B & W gestuurd; die kunt u hier lezen >

Klik op de afbeelding hieronder voor vergroting.

DDL 20170823 GevelsMonumenten

Lees meer

  • 1
  • 2
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.