logo box 450x250 apple nieuws

CDA fractie breekt
met Harry Govers
Het zijn bijzondere weken geweest na de verkiezingen van 3 maart 2010. Enkele dagen na de verkiezingen heeft raadslid Harry Govers het initiatief genomen om diverse frustraties van zich af te schrijven in een tweetal brieven aan de raad. Twee brieven waarin met name genoemde personen (twee raadsleden en de burgemeester) diverse verwijten worden gemaakt. Verwijten die voortkomen uit handelingen in het verleden, en die zelfs nog terug grijpen op gebeurtenissen in 2008. ......(bron: website CDA Stein)

 

De andere CDA fractieleden willen echter geen brieven meer waarin Harry Govers zijn persoonlijke emoties en frustraties van zich afschrijft. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat de raad van Stein zich niet langer moet laten verleiden tot het “afrekenen” met politieke tegenstanders. En dan past het niet om enkele dagen na de verkiezingen diverse verwijten te gaan maken aan personen van andere partijen of aan de burgemeester.

Bij de CDA fractie speelt mee dat er in de afgelopen jaren meerdere brieven en e-mails op persoonlijke titel zijn geschreven en verstuurd door Harry Govers. Brieven en e-mails waarin de CDA fractie niet vooraf gekend was. Persoonlijke boodschappen die veelal een reactie waren op dingen die door anderen gezegd of geschreven zijn over de persoon Harry Govers.
Het waren echter ook boodschappen die qua toonzetting niet altijd gepast waren en bovenal boodschappen die de weerstand bij andere politieke partijen jegens de persoon Harry Govers alleen maar hebben versterkt. Harry Govers plaatste daarmee zichzelf maar ook de CDA fractie in een steeds groter isolement. De CDA fractie heeft dan ook meermaals een beroep gedaan op raadslid Harry Govers om geen brieven te schrijven buiten de fractie om.

Na de verkiezingen lagen er dus wederom twee brieven. Brieven waarmee de overige vier fractieleden niet konden instemmen. Brieven die niet pasten bij de goede voornemens voor de toekomst. Toch wilde raadslid Govers zijn “persoonlijke kruistocht” doorzetten, tegen de wil van de vier overige CDA fractieleden. Hij weigerde om hierover in gesprek te gaan met de fractie en verstuurde de brieven naar de gemeente en naar alle individuele raadsleden. De vier overige CDA fractieleden hebben vervolgens het bericht laten uitgaan dat zij zich distantieerden van deze actie en de betreffende brieven in het bijzonder.

Pas later betuigde Harry Govers spijt van zijn actie. Op verzoek van de overige vier fractieleden heeft Harry Govers een bericht uit laten gaan waarin hij zijn brieven terugneemt en waarin hij excuses aanbiedt aan de individuele personen die met name genoemd zijn in de brieven. Deze excuses waren de basis voor een gesprek met Harry Govers op maandagavond 15 maart 2010.

Maandagavond 15 maart is Harry Govers door een groot aantal mensen uit de CDA achterban aangesproken voor zijn handelingen. Harry heeft spijt betuigd en zijn voornemen utgesproken om zich in de toekomst te onthouden van het schrijven van brieven buiten de CDA fractie om. Meerdere personen uit de achterban hadden hier weinig of geen vertrouwen in, het is te vaak gebeurd. Een deel van de CDA achterban heeft daarom Harry Govers verzocht om uit de CDA fractie te stappen om eerst te bewijzen dat hij deze goede voornemens kan waarmaken. Harry Govers kon dit voorstel echter niet accepteren.

Uiteindelijk is een meerderheid van de CDA achterban en de fractie akkoord gegaan met een “nieuwe kans” variant waarbij Harry Govers een duidelijke “gele kaart” heeft ontvangen en bij een eerstvolgende gelegenheid een “rode kaart” ontvangt.
Op 16 maart heeft fractievoorzitter Piet Claessen aangegeven dat hij het besluit van de meerderheid respecteert maar dat hij er persoonlijk consequenties aan wil verbinden. De fractievoorzitter heeft geen vertrouwen dat Harry Govers zijn manier van werken zal veranderen. De fractievoorzitter stelt dat hij er de afgelopen jaren niet in is geslaagd om het gedrag van Harry Govers te veranderen en dat hij die illusie ook niet heeft voor de toekomst. Hij wil niet langer op deze wijze samenwerken en kiest ervoor om af te haken.
De fractieleden Hub Janssen, Frans Cramers en Math Horrichs hebben echter aangegeven dat ze het besluit van Piet Claessen niet wensen te accepteren. Ze geven er de voorkeur aan dat Harry Govers uit de CDA fractie stapt en niet Piet Claessen. In een vergadering op dinsdag 17 maart heeft de CDA achterban opnieuw vergaderd over deze nieuwe situatie. Uiteindelijk is besloten dat de wens van de drie fractieleden moet worden gehonoreerd en dat Harry Govers zich als eenmansfractie zal moeten bewijzen.

Dat hiermee ook kansen ontstaan om in een coalitie mee te doen is een bijkomend voordeel. In beginsel moet elke partij proberen mee te doen in een coalitie. Het besluit om te breken met Harry Govers moet hier los van worden gezien; de breuk is het rechtstreekse gevolg van het gebrek aan vertrouwen binnen de CDA fractie, een situatie die door Harry Govers zelf is veroorzaakt.

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van onze website gebruiken wij cookies, die wij op uw computer plaatsen. Daarbij slaan wij geen persoonlijke gegevens op.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.