logo box 450x250 apple nieuws

Sportcomplex Catsop:
clubgebouw én woningbouw!

Donderdag 6 mei 2010 zou de gemeenteraadsvergadering bijna geheel gewijd gaan worden aan het onlangs gesloten coalitie-akkoord tussen DOS, CMB en PvdA......Maar dat liep toch iets anders. Op de agenda stond namelijk ook een collegevoorstel om de afbouw van het sportcomplex Mergelakker in Elsloo niet te laten stagneren door een plotseling gerezen gat in de begroting van Euro 800.000. De oplevering van het complex zou in maart 2010 zijn.......

De bouw van het clubgebouw voor de gebruikers voetbalvereniging Haslou en tennisclub LTV Elsloo a raison van Euro 1.400.000 moet aanbesteed worden en dat kan alleen als daar middelen voor vrijgemaakt zijn. Daarom deed CMB een voorstel om nu alvast een voorschot te nemen op die toekomstige verkopen en Euro 400.000 uit de algemene reserves ter beschikking te stellen.  Voorstel van het college was om het tekort af te dekken middels de verkoop van bouwgrond voor een 3-tal woningen aan de Veestraat, nabij het complex alsmede verkoop van het stuk grond waar nu de Haslou-kantine op ligt, voor commerciële exploitatie (advocatenkantoor, fysiopraktijk etc) .

Ondanks 2 schorsingen en het nodige gekrakeel bleef de boekhoudkundige truc onduidelijk en gaf de coalitiemeerderheid uiteindelijk de doorslag. Ook oppositiepartij VVD sprak zich voor het CMB voorstel uit. Echter met name het CDA, D'66 en de fractie Govers spraken hun ongenoegen uit over de gang van zaken en hekelden het gebrek aan terugkoppeling naar de raad. Tevens stelden Govers en het CDA kritische vragen over de eertijds aangekondigde zelfwerkzaamheid van Haslou en LTVE. Volgens hun is het daardoor logisch dat gaten in de begroting geslagen worden. Zij verwezen naar andere clubs in de gemeente die wél hebben bijgedragen aan de afbouw van hun clubgebouw en vroegen zich af waarom voor Elsloo een uitzondering wordt gemaakt. Wat met het huidige complex van de tennisclub in het kasteelpark gaat gebeuren is nog onbekend.

Overigens werd de vergadering geopend met het unanieme raadsadvies om burgemeester Barske voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar te benoemen; de minister van Binnenlandse Zaken neemt daar uiteindelijk de beslissing over.

Daarna kwam het coalitieakkoord aan de orde. Zoals te verwachten liet de oppositie (CDA, VVD, D'66 en Govers) zich daar zeer kritisch over uit: te algemeen, geen meetbare targets, niet pro-actief, niet onderbouwd, niet doorgerekend, te hoogdravend, waren de meest gehoorde opmerkingen. De coalitie kreeg het verwijt dat ze listig programmaonderdelen van alle Steinse partijen gebruikt hebben om een prettig leesbare maar fictieve streekroman te schrijven.

De toekomst zal het uitwijzen.....

 

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.