ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

De gemeente Stein bouwt samen met ondernemers aan een digitaal bedrijvenloket. Het is de bedoeling dat dit loket nog dit jaar in de lucht gaat.

2,3 miljoen euro
In november 2010 stelde de gemeenteraad van Stein 2,3 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren actief aan de slag te gaan met de noodzakelijke verbetering van de (elektronische) dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Belangrijkste doel is om klanten in de toekomst sneller, beter, efficiënter en bij voorkeur digitaal van dienst te kunnen zijn waaronder ondernemers. Ook moet het bijdragen aan een betere samenwerking met andere gemeenten.

De gemeente Stein is bezig de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en bezoekers te verbeteren. Dat is ook één van de thema’s die opgenomen zijn in de toekomstvisie van de gemeente Stein die de gemeenteraad 15 september vast gaat stellen.

Bedrijven hebben specifieke wensen en verwachtingen over het contact met de gemeente: meedenken, proactief, snel inspelen op veranderende omstandigheden en gemakkelijk en snel contact krijgen en hebben met de gemeente, maar ook snel de juiste informatie kunnen vinden. Een greep uit het lijstje wat door ondernemers belangrijk wordt gevonden.

Extra communicatiekanaal
‘Met het bedrijvenloket kunnen we onze ondernemers nog beter van dienst zijn en bovenal 24 uur per dag bereikbaar zijn. Het is een extra communicatiekanaal en (interactief) platform voor bedrijven. We bundelen informatie voor bedrijven, bieden een (discussie)platform aan en ook kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Op termijn, als de gemeente aangesloten is op DigiD kunnen ook andere zaken en andere vergunningen, digitaal geregeld worden. Startende ondernemers kunnen straks gemakkelijk alle relevante informatie op hen van toepassing gebundeld aantreffen in het digitale bedrijvenloket. Ook is er en rubriek agenda en evenementen en staan er allerlei relevante links op de site. Het is nadrukkelijk een extra kanaal en wordt gebruikt naast de andere contactmogelijkheden die er zijn’, licht wethouder José Ie toe.

Bewijs van Goede Dienst
Dat het overigens niet slecht met de dienstverlening aan bedrijven gesteld is in Stein blijkt uit het begin dit jaar ontvangen certificaat ‘Het Bewijs van goede dienst’, zoals dat begin dit jaar is uitgereikt aan de gemeente Stein tijdens het symposium De Andere Overheid.

Dat certificaat liet zien hoe de gemeente scoort op 10 normen, gebaseerd op ondernemerswensen. Op zes van die tien normen scoort Stein goed tot heel goed. Dat geldt vooral voor de norm administratieve lasten, namelijk een dubbele verlaging ten opzichte van landelijke norm. Verder scoort Stein goed op beleving van toezicht te weten ruim boven de landelijke norm. Ook zijn ondernemers zeer tevreden over de klantvriendelijkheid en vonden ze het prettig zaken doen. De beleving van toezicht wordt door ondernemers als zeer positief beoordeeld onder meer vanwege het integraal handhaven.

Minder goed scoorde Stein daar waar het gaat om de termijn van afhandeling. Dit had vooral te maken met een capaciteitsprobleem. Dat wordt nu opgelost. Ondernemers zijn weliswaar tevreden over de uitleg en het proces van besluitvorming en belangen, maar oplossingsgericht denken kan nog beter. De responssnelheid ligt binnen de minimumnorm, maar kan toch beter. ‘Daar kan het nieuwe digitale bedrijvenloket een uitkomst zijn. Dat was trouwens één van de aanbevelingen van het ‘Bewijs van goede dienst’ en past ook binnen de visie op dienstverlening van de gemeente Stein.

Op dit moment werkt de gemeente Stein hard aan het Programma Dienstverlening Centraal en werkt aan tal van projecten om de dienstverlening te verbeteren, zoals dit loket, maar ook andere bouwstenen die de dienstverlening op een hoger niveau moet brengen. Enkele –soms wettelijk verplicht-zijn er al gerealiseerd zoals Basis Registratie Adressen en Gebouwen, Basis Registratie Personen, Geobeleidsplan, digitale registratie en afhandeling van post. Op dit moment werken we onder meer aan de upgrade van de website, aan het project klanten Contact Centrum en DigiD’, aldus een woordvoerster van de gemeente.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.