logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Nieuwe spelregels "Hulp bij huishouden"

Deze week valt bij plusminus 800 inwoners van de gemeente Stein -die hulp in de huishouding hebben- een brief op de deurmat met de nieuwe spelregels voor urentoedeling bij hulp in de huishouding.

De brief die de gemeente eerder deze maand verstuurde heeft bij sommigen stof doen opwaaien. De gemeente kan en wil nu met de nieuwe brief meer duidelijkheid geven.
Want de gemeenteraad heeft op 15 december jl. een besluit genomen over de nieuwe spelregels uren toedeling hulp bij huishouden en de hoogte van tarieven pgb –budget.

Geen ‘harde’ inkomensgrens
De inkomensgrens past de gemeente niet toe. De gemeente zet de hulp bij het huishouden niet automatisch stop wanneer het inkomen hoger is dan de inkomensgrens zoals genoemd in de eerder verzonden brief.

 

Maatwerk in inkomens-beleidsregels
De gemeente gaat in 2012 de mogelijkheid onderzoeken om het inkomen van de klant te toetsen. Daarbij wil de gemeente meer dan bij de harde inkomensgrens kijken naar wat redelijk is voor het individu. Maatwerk dus. Zo wil de gemeente kijken naar het vermogen, maar dan wel in relatie tot de uitgaven als gevolg van de ziekte of handicap van de persoon in kwestie.

‘Wat nog onduidelijk is en waar de gemeente nog onderzoek naar moet doen is of en welke grenzen we hanteren waar het het vermogen van de cliënt aan gaat. Zoals het er nu naar uit ziet is het opeten van het huis (de stenen) niet aan de orde. Maar er is landelijk nog veel onduidelijkheid. Wij proberen die duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vervelend voor de mensen die het aan gaat’, aldus wethouder Eef Janissen. Link naar RP-Cleaning Services voor hulp in de huishouding »

Herindicaties hulp bij huishouden eerste kwartaal 2012
De gemeente Stein gaat de uren die nodig zijn om bepaalde taken in huis uit te voeren anders berekenen. Zij doet dit op meer realistische basis te weten het aantal ruimten in de woning. In een eerdere brief is daar al tekst en uitleg over gegeven. Voor de meeste mensen betekent dit dat zij minder uren zullen krijgen. In onderstaand overzicht kunt u zien wat er voor u mogelijk gaat veranderen.

Woonsituatie in 2011 in 2012
Alleenstaande in een gelijkvloerse woning met
2 slaapkamers
maximaal
3u 30 min
maximaal
2u 35min
Alleenstaande in een gelijkvloerse woning met
3 slaapkamers
3u 30 min 
3u 25 min
Alleenstaande in eengezinswoning
5u 3u 55 min
Tweepersoonshuishouden in een gelijkvloerse woning
met 2 slaapkamers
6u     
3u 20 min
Tweepersoonshuishouden in een gelijkvloerse woning
met 3 slaapkamers
6u   
4u 10 min
Tweepersoonshuishouden in een eengezinswoning
met 3 slaapkamers
6u  
4u 40 min
Meerzorg per kind  
---
30 min

Wanneer gaan de nieuwe indicaties in?
In de eerste maanden van 2012 maakt de gemeente afspraken voor een gesprek met de mensen die het aan gaat. De indicatie die mensen nu hebben, vervalt weliswaar in 2012, maar tot en met eind maart 2012 houden mensen in ieder geval nog de uren die ze nu hebben.

Wijziging PGB tarieven
De gemeenteraad heeft ook ingestemd met het wijzigen van de PGB tarieven. Hieronder staan de nieuwe uurtarieven.

Tarieven 2011           Tarieven 2012

Basis € 15,20            Basis € 13,61

Plus € 19,50             Plus € 20,94

Voor hulp bij het huishouden plus, waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist, stelt de gemeente als voorwaarde dat de hulp wordt geleverd door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid Deze persoon kan werkzaam zijn voor een instelling of als zelfstandige werken. Deze zelfstandige moet dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Ook voor de PGB tarieven geldt dat mensen in ieder geval tot en met eind maart 2012 nog de bedragen krijgt die ze nu ook ontvangen.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.