ELSLOO

Info Gemeente Stein

Wijzigingen in Wet werk en bijstand

Wijzigingen in Wet Werk en Bijstand

Afschaffen huishoudtoets in de Wet werk en bijstand ook in Stein

Op 1 januari 2012 werd de huishoudinkomenstoets ingevoerd voor mensen met een bijstands-uitkering. Een huishouden had nog recht op 1 gezamenlijke uitkering. Alle inkomens van alle volwassenen in een huishouden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Nu het kabinet is gevallen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer op 26 april besloten die huishoudinkomenstoets weer af te schaffen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit besluit moet nog in een wet worden vastgelegd.

Wat gaat de gemeente Stein nu doen?
‘Het ministerie heeft alle gemeenten, dus ook Stein, gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is, met terugwerkende kracht vanaf 26 april. Werk en Inkomen gaat alle voorbereidingen en alles wat al in gang gezet is voor de huishoudinkomenstoets weer terugdraaien. We proberen dit zo vlotjes mogelijk te laten verlopen voor onze klanten’, aldus wethouder Peter Salden.

Mensen voor wie de huishoudtoets mogelijk gevolgen zou hebben gehad en om die reden ook al eerder benaderd zijn door de gemeente, krijgen hierover in de loop van de week van 18 juni persoonlijk bericht.

 

Voor wie heeft dit gevolgen?

Deze wijziging heeft (mogelijk) gevolgen voor:

• Iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg van de gemeente;

• Iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en is afgewezen;

• Iedereen die na 1 januari 2012 een uitkering toegekend heeft gekregen.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl

 


 

Vorig bericht van 22.12.2011

Op de foto minister Kamp (VVD) van Sociale Zaken. Door de SP onlangs uitgeroepen tot "Aso van het jaar"  Een grote Gouden Eikel was zijn prijs....
(Waarom? Bekijk hier een bazelverhaal op automatische piloot »)

De Wet werk en bijstand (WWB) gaat veranderen. De wijzigingen in de wet zijn net voor de Kerstdagen nog door de Eerste Kamer gejast: Prettige Feestdagen!

De gemeente Stein voert de nieuwe wet en de bijbehorende spelregels uit. En blijkbaar klakkeloos...of heeft u ergens een kritische noot gelezen?!
Maar wat wil je...die zijn veel te druk met aanslagen, rituele slachtpartijen, slopen en herbouwen....

De verwachting is dat door deze wet en andere op de valreep genomen maatregelen* tegen de laagste inkomens de armoede nog verder toeneemt en zelfs een erfelijke kwestie wordt, dat het minimumloon ondermijnt wordt en dat mensen -zonder enig perspectief op een fatsoenlijk betaalde baan- in een uitkering gevangen blijven.


* Het sociaal minimum gaat - over een periode van 20 jaar - met 12,5 procent, oftewel € 2000 per jaar, omlaag. Daartoe besloten deze week VVD en CDA, gesteund door PVV en SGP in de Eerste Kamer.

In de brief aan de bijstandsgerechtigden schrijft de gemeente Stein te begrijpen dat de nieuwe spelregels van het Rijk voor sommige inwoners de nodige reactie teweeg kunnen brengen. ‘In sommige gevallen zal het schrikken zijn en/of de nodige aanpassing vereisen. De nieuwe wet die wij uitvoeren, gaat uit van een rechtvaardigere verdeling van het gemeenschapsgeld en dat in een tijd dat het rijk en ook gemeenten flink de broekriem moeten aanhalen’, aldus de gemeente in de brief die binnenkort op de deurmat zal vallen bij mensen die op dit moment een bijstandsuitkering hebben.

Waarom wijzigingen Wet werk en bijstand?
Volgens het kabinet moet deze nieuwe Wet Werk en Bijstand de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen en de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden vergroten. Het pakket maatregelen heeft tot doel het versterken van het activerende karakter van de Wet werk en bijstand.

De gemeente Stein gaat deze wet onveranderd uitvoeren. Daar waar andere gemeenten op z'n minst een kritisch geluid laten horen....

Onderstaande tekst is aangeleverd door de Gemeente Stein. De plaatsing hiervan wil niet zeggen dat wij het eens zijn met de inhoud!

De verandering betekent dat in 2012 een aantal nieuwe regels geldt als mensen een bijstandsuitkering aanvragen. Ook voor mensen die in 2011 al een bijstandsuitkering hebben die doorloopt in 2012, gaat er het een en ander veranderen. De gemeente Stein informeert 236 bijstandsgerechtigden per brief en zet de veranderingen en de overgangsregeling kort op een rij.

Wat verandert er in 2012?
In het kort de wijzigingen in de Wet werk en bijstand:
1. De Wij wordt samengevoegd met de Wwb. Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 2012 over naar de Wwb.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering aanvragen in 2012, moeten eerst vier weken actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de Wwb zijn direct van toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader, moeder en minderjarige kinderen bedoeld. Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden ( en dat zijn dus ook meerderjarige kinderen en inwonende gezinsleden zoals oma en schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.
5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar sommige gezinsleden kunnen nog wel een eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Stein kan mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering iets te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of een beperking, de langdurigheidstoeslag, de collectieve zorgverzekering en enkele andere voorzieningen van Werk, Inkomen en Zorg alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of lager is.

Overgangsregeling huidige klanten
Voor inwoners van Stein die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen, geldt een overgangsregeling. Indien zij geraakt worden door de nieuwe spelregels van het Rijk dan zal dat voor de meest voorkomende regels voor hen ingaan per 1 juli 2012. De gemeente heeft de tijd om alles goed te onderzoeken en de mensen die het betreft te informeren. Dit moet uiterlijk 1 juli afgerond zijn. Sommige maatregelen gaan eerder in. Zo moeten dubbele heffingskortingen ingehouden zijn met ingang van 1 maart 2012 (aanvullende alleenstaande ouderkorting of aanvullende combinatiekorting). Wij-klanten gaan meteen om per 1-1-2012 en vallen meteen onder de regels van de gewijzigde Wwb. De bijzondere bijstand wordt met ingang van 1 januari 2012 teruggebracht naar een inkomensnorm van 110%.

Vragen of meer informatie
Voor informatie of vragen over hun persoonlijke situatie kunnen mensen contact opnemen met de gemeente Stein, afdeling Werk en inkomen cluster SOZA op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 046-435 93 93.

Afschaffen huishoudtoets in de Wet werk en bijstand ook in Stein
Op 1 januari 2012 werd de huishoudinkomenstoets ingevoerd voor mensen met een bijstands-uitkering. Een huishouden had nog recht op 1 gezamenlijke uitkering. Alle inkomens van alle volwassenen in een huishouden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Nu het kabinet is gevallen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer op 26 april besloten die huishoudinkomenstoets weer af te schaffen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit besluit moet nog in een wet worden vastgelegd.

Wat gaat de gemeente Stein nu  doen?
‘Het ministerie heeft alle gemeenten, dus ook Stein,  gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is, met terugwerkende kracht vanaf 26 april. Werk en Inkomen gaat alle voorbereidingen en alles wat al in gang gezet is voor de huishoudinkomenstoets weer terugdraaien. We proberen dit zo vlotjes mogelijk te laten verlopen voor onze klanten’, aldus wethouder Peter Salden.

Mensen voor wie de huishoudtoets mogelijk gevolgen zou hebben gehad en om die reden ook al eerder benaderd zijn door de gemeente, krijgen hierover in de loop van de week van 18 juni persoonlijk bericht.  

Voor wie heeft dit gevolgen?
Deze wijziging heeft (mogelijk) gevolgen voor:
•    Iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg van de gemeente;
•    Iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en is afgewezen;
•    Iedereen die na 1 januari 2012 een uitkering toegekend heeft gekregen.
Meer informatie op www.gemeentestein.nl

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.