ELSLOO

Info Gemeente Stein

SJAR blij met ondernemingsplan Maaskant Wonen


Jongerenhuisvesting heeft een plek in het ondernemingsplan van woningcorporatie  Maaskant Wonen. Het is één van de speerpunten de laatste jaren van de Steinse Jongeren Advies Raad. Hun taak is ook niet voor niets opkomen voor de belangen van de jongeren in de gemeente Stein.

Meerdere vergaderingen zijn in het verleden belegd over het onderwerp ‘jongerenhuisvesting’. Zo nu en dan leidden deze vergaderingen tot boeiende en felle discussies. Hierbij schoven onder meer  directeur L. Claessens van Maaskant Wonen en burgemeester  A. Barske aan de discussietafel aan. Leden van de SJAR gaven zelfs aan zich niet serieus genomen te voelen, omdat er maar geen vooruitgang werd geboekt. De gemeente had echter wat meer tijd nodig om een koers te bepalen  over jongerenhuisvesting. Een item wat niet voor niets in de strategische toekomstvisie van de gemeente Stein is opgenomen. Een visie die interactief ook in dialoog met de SJAR tot stand is gekomen. Goed nieuws dus voor de SJAR, maar nog belangrijker, voor de jongeren uit de gemeente Stein.

Het ondernemingsplan van Maaskant Wonen schetst ambities voor de periode 2012 tot en met 2015. Het vertrekpunt hiervoor is een aantal trends zowel in de samenleving als op de woningmarkt. Een van die trends is de vraag naar starterswoningen voor jongeren in de gemeente Stein. Maaskant Wonen komt de SJAR tegemoet. Ze willen in de toekomst minimaal 10% van de vrijkomende woningen inzetten voor starters! Nu behoort 2% van de huurders tot doelgroep jongeren tot 28 jaar.
Dit sluit uitstekend aan bij de wens van de SJAR: nu en in de toekomst geschikte en betaalbare huisvesting (huur- en koopwoningen) voor jongeren. Daarnaast wordt hiermee een eerste stap gezet naar iets wat moet leiden naar een succes binnen de strategische visie. Want daarin is huisvesting voor jongeren ook opgenomen als speerpunt.

Julie Meijers, voorzitter van de SJAR, roemt vooral de doorzettingskracht van de SJAR en is blij met het ondernemingsplan van Maaskant Wonen: ‘De heer Claessens heeft toegezegd mogelijkheden te bekijken die tegemoet kunnen komen aan onze vraag. Maaskant Wonen heeft woord gehouden en gaat zich meer richten op starters. Een gedeelte van onze missie is geslaagd!’, aldus de voorzitter van de SJAR.

Ook wethouder Van Mulken is enthousiast, en met name ook blij voor de SJAR maar bovenal voor de jongeren in Stein. ‘Ze hebben het beste voor met de jongeren van Stein, en vertegenwoordigen deze ook uitstekend. In 2012 begint de SJAR met een voltallige bezetting en dat is wel eens anders geweest. Voor de SJAR is het initiatief van Maaskant Wonen een bevestiging en een stimulans om door te gaan waar ze met bezig waren: opkomen voor de jongeren van Stein’.

In het ondernemingsplan van Maaskant Wonen geeft men aan in 2013 een woonwensenonderzoek te starten gevolgd met een plan van aanpak. De SJAR wil dat hierin ook specifiek de behoefte wordt gepeild onder jongeren in de gemeente Stein. De SJAR laat weten ervan uit te gaan hierbij betrokken te worden. De gemeente geeft aan dat aan de hand van deze uitkomsten gekeken wordt naar mogelijkheden, ook in het particuliere circuit. Vooralsnog is men hier terughoudend in. Dit in afwachting van het onderzoek. Op korte termijn zullen de gemeente en Maaskant Wonen met elkaar om de tafel gaan om de vervolgstappen te bespreken.

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.