logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Met MIA verder in de regelhulp

Gemeente Stein heeft Regelhulp als derde gemeente in Nederland geïntegreerd in zijn website. Regelhulp is hiermee onderdeel geworden van MIA, het loket voor Maatschappelijke ondersteuning, Informatie en Advies. Wethouder Janissen: ‘Voor mensen met een zorgbehoefte proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken om de juiste informatie in te winnen zodat ze accuraat geholpen kunnen worden. Daar draagt deze service zeker aan bij’.
 
Hulp en informatie
Regelhulp helpt burgers bij het vinden van de juiste zorg, hulp of financiële steun. Maar biedt ook informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Tevens biedt Regelhulp de mogelijkheid direct contact te leggen met verschillende dienstverlenende organisaties, waaronder de gemeente.
 
Ziekte of handicap
Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen (zoals artrose of kanker), maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of uithoudingsvermogen.
 
Eigen kracht
Naast digitale informatievoorziening gaan medewerkers van het loket MIA vraaggericht te werk door met klanten een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ te voeren. Zo kan gemeente Stein maatwerk leveren bij zorgaanvragen waarbij gekeken wordt naar de eigen kracht van de klant en diens omgeving.

Mia denkt met u mee


wethouder Janissen in z'n sas met Mia!

Vrijdag 30 maart jl. opende wethouder Eef Janissen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van instellingen, zorg- en welzijnsaanbieders, huisartsen, praktijkondersteuners en overige partners het nieuwe Wmo loket. Dit loket is de fysieke en ook digitale, zichtbare verandering die de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met zich mee brengt.

De gemeente geeft dit loket, maar ook het voorlichtingsmateriaal een eigen gezicht in de vorm van een ‘nieuwe medewerkster’: MIA.

Webfilmpje eigen kracht van mensen

{youtubejw width="225" height="225"}Pw3Bmjl0bws{/youtubejw}

‘De relatie tussen burger en gemeente krijgt met de kanteling van de Wmo veel meer een wederkerig karakter. De nadruk komt meer te liggen op wat de burger en de eigen omgeving zelf kan (zijn eigen kracht) en wat hij kan bijdragen om anderen te helpen. En wij gaan samen met de klant kijken wat nu eigenlijke de vraag (achter de vraag)is. We gaan meer maatwerk leveren. Dat de eigen kracht van mensen met een beperking of een vraag is er vaker meer dan we op het eerste gezicht denken (of zo lijkt). We hebben daarom een webfilmpje gemaakt waar het eigen kracht denken van inwoners of instellingen goed en ook mooi naar voren komt.

In het licht van het verbeteren van onze (e-)dienstverlening krijgt MIA (het Wmo loket) ook op de medio april te lanceren nieuwe website een herkenbare plek op de homepage. Dan is de informatie ook gemakkelijk te vinden’, aldus wethouder Eef Janissen.

Eigen kracht
De kanteling binnen de Wmo betekent dat de gemeente eerst een beroep op de burger en zijn omgeving doet. Het betekent ook dat de gemeente uitgaat van het principe collectieve voorzieningen vóór individuele voorzieningen. Medewerkers van het loket MIA gaan vraaggericht te werk en het gesprek met de burger volgens de methode van het keukentafelgesprek voeren. Dat is heel wat anders dan het u vraagt wij draaien principe. Het gaat om het leveren van maatwerk waarbij ook gekeken wordt naar de eigen kracht van de klant en diens omgeving. En dat betekent nogal wat. Vandaar dat de medewerkers ook trainingen volgen.

Samenwerking
Kantelen is niet iets wat we alleen als gemeente doen. Dat doen we samen met inwoners, instellingen, zorg- en welzijnsaanbieders, huisartsen, praktijkondersteuners en overige partners. De keten van wonen,welzijn en zorg moet 1 taal spreken en gelijke uitgangspunten hanteren. Alleen dan worden de voorwaarden en omstandigheden geschapen waarin de kanteling van alle producten, diensten en dienstverlening succesvol kan verlopen. Dat vraagt van iedereen iets.

Sociale kaart
Per 1 mei komt er een digitale sociale kaart die voor de Regio Westelijke Mijnstreek wordt ontwikkeld. Een handige tool voor medewerkers van Wmo loketten, maar ook toegankelijk voor alle inwoners.

Sociale team
De gemeente Stein gaat samen met de partnerorganisaties (Mee, PIW, praktijkondersteuners) een sociaal team opzetten. In dit team bundelen de gemeente, de zorg- en welzijnsaanbieders, huisartsen en praktijkondersteuners hun expertise en ervaring. Doel van de samenwerking is:

1. Meer zelfregie en maatwerk voor kwetsbare burgers

2. Welzijn en zorg dichter bij de burger brengen; leveren van maatwerk en optimaal gebruik maken van de aanwezige sociale netwerken, een grotere betrokkenheid van het sociale netwerk bij de maatschappelijke ondersteuning

3. Het stimuleren van vrijwillige inzet

4. Een toegankelijk en inclusieve gemeente om de participatie van kwetsbare groepen te vergroten

5. Verschuiving van zorg naar welzijn, en van curatie naar preventie.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.