ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Samenwerking Sociale Zaken Westelijke Mijnstreek 

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein werken op het gebied van arbeidsmarktbeleid in de Westelijke Mijnstreek al geruime tijd nauw samen. De gemeenteraden bepalen gezamenlijk hoe het beleid er uit ziet. Het gaat dan om zaken zoals het Participatiehuis en toeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk of als dat niet gaat naar andere vormen van actieve participatie. Ook op het gebied van de Wsw is er sprake van gezamenlijk beleid. Daarnaast is er sprake van een gezamenlijke werkgeversbenadering. De gemeenten bekijken nu een volgende stap in de samenwerking, namelijk een gezamenlijke uitvoering van de dienstverlening op het gebied van Sociale Zaken door de centrumgemeente Sittard-Geleen.

Een van de redenen om dit te doen is de verwachte verbetering in efficiency. Maar zeker zo belangrijk is dat de inwoners en werkgevers op dit terrein in de Westelijke Mijnstreek nog maar met één organisatie te maken hebben.
“Omdat het arbeidsmarktbeleid al is geharmoniseerd lijkt het logisch dit beleid te laten uitvoeren door één organisatie”, geeft wethouder Berry van Rijswijk (Sittard-Geleen) aan. “Hiermee wordt ook het beleid op andere onderdelen van sociale zaken verder gebundeld, hetgeen effectief en efficiënt is voor onze inwoners in de Westelijke Mijnstreek.”

De samenwerking wordt gebaseerd op een inkoopmodel; gemeenten kopen de uitvoering van de diverse producten van Sittard-Geleen. Er wordt geen apart bestuursorgaan opgericht voor deze samenwerking en de gemeentelijke autonomie blijft volledig intact.

“Het is een logische stap verder in de samenwerking waarbij we allen wat winnen: inwoners, gemeenten en werkgevers. We zetten hiermee bovendien voor de toekomst een robuuste en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie neer. Niet onbelangrijk gezien de nieuwe participatiewet en de nieuwe taken die daarmee op de gemeenten afkomen”, aldus wethouder Heuvelmans (Stein)”.  

De colleges van Stein en Sittard-Geleen hebben inmiddels een positief principebesluit genomen ten aanzien van deze vorm van samenwerking. In Schinnen en Beek buigen zich de colleges de komende weken over deze intensievere samenwerking.

In de eerste helft van 2013 wordt deze ingrijpende verandering voorbereid: verwachte startdatum is 1 juli 2013. Voor het betrokken personeel zal een Sociaal Plan worden opgesteld in samenspraak met de  ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.