logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Samenwerking Sociale Zaken Westelijke Mijnstreek 

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein werken op het gebied van arbeidsmarktbeleid in de Westelijke Mijnstreek al geruime tijd nauw samen. De gemeenteraden bepalen gezamenlijk hoe het beleid er uit ziet. Het gaat dan om zaken zoals het Participatiehuis en toeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk of als dat niet gaat naar andere vormen van actieve participatie. Ook op het gebied van de Wsw is er sprake van gezamenlijk beleid. Daarnaast is er sprake van een gezamenlijke werkgeversbenadering. De gemeenten bekijken nu een volgende stap in de samenwerking, namelijk een gezamenlijke uitvoering van de dienstverlening op het gebied van Sociale Zaken door de centrumgemeente Sittard-Geleen.

Een van de redenen om dit te doen is de verwachte verbetering in efficiency. Maar zeker zo belangrijk is dat de inwoners en werkgevers op dit terrein in de Westelijke Mijnstreek nog maar met één organisatie te maken hebben.
“Omdat het arbeidsmarktbeleid al is geharmoniseerd lijkt het logisch dit beleid te laten uitvoeren door één organisatie”, geeft wethouder Berry van Rijswijk (Sittard-Geleen) aan. “Hiermee wordt ook het beleid op andere onderdelen van sociale zaken verder gebundeld, hetgeen effectief en efficiënt is voor onze inwoners in de Westelijke Mijnstreek.”

De samenwerking wordt gebaseerd op een inkoopmodel; gemeenten kopen de uitvoering van de diverse producten van Sittard-Geleen. Er wordt geen apart bestuursorgaan opgericht voor deze samenwerking en de gemeentelijke autonomie blijft volledig intact.

“Het is een logische stap verder in de samenwerking waarbij we allen wat winnen: inwoners, gemeenten en werkgevers. We zetten hiermee bovendien voor de toekomst een robuuste en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie neer. Niet onbelangrijk gezien de nieuwe participatiewet en de nieuwe taken die daarmee op de gemeenten afkomen”, aldus wethouder Heuvelmans (Stein)”.  

De colleges van Stein en Sittard-Geleen hebben inmiddels een positief principebesluit genomen ten aanzien van deze vorm van samenwerking. In Schinnen en Beek buigen zich de colleges de komende weken over deze intensievere samenwerking.

In de eerste helft van 2013 wordt deze ingrijpende verandering voorbereid: verwachte startdatum is 1 juli 2013. Voor het betrokken personeel zal een Sociaal Plan worden opgesteld in samenspraak met de  ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.