logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Gemeente handhaaft kwaliteit onderhoud

Het college van B&W wil, ondanks de bezuinigingen die op deze gemeente afkomen, de huidige kwaliteit van het onderhoud in de openbare ruimte handhaven. Het college heeft dit op 15 november aan de gemeenteraad voorgesteld.

Jaarlijks geeft de gemeente Stein 2,5 miljoen euro uit aan onderhoud. ‘Gezien de bezuinigingen de er op onze gemeente afkomen, ziet het college geen financiële ruimte om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen.  Het college is van plan om vanaf 2013 gedeeltes van de huidige plantsoenen en struikpartijen om te vormen tot gras. Recentelijk is dit al in de Merodestraat gebeurd. De onderhoudskosten voor gras zijn lager dan de onderhoudskosten voor plantsoenen en struiken. We kunnen dan het geld wat we hiermee besparen, inzetten om een deel van de bezuinigingsopgave in te vullen en/of de kwaliteit te verbeteren’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Het beleid van de gemeente Stein komt overigens op grote lijnen overeen met het beleid van onze buren. Het aantal meldingen over het onderhoud openbaar groen en bomen laat in de gemeente Stein in 2012 -zoals het er nu naar uit ziet- een lichte daling met 1.030 meldingen zien (t/m 7 november 2012)  ten opzichte van 2011 toen er sprake was van 1.340 meldingen.

 

Beeldkwaliteit centrum, woonstraten, verhardingen en plantsoenen
Centrum gebieden krijgen in het beleid van de gemeente Stein een A- kwaliteit. Dit houdt in dat hier de lat voor wat betreft onkruidbestrijding, zwerfvuil en dergelijke hoger ligt dan in de overige gebieden. De kwaliteit moet hier “goed” zijn. De overige gebieden onderhoudt Stein op basis kwaliteit.

Wat de verschillende beelden inhouden is vertaald in duidelijke plaatjes en beschrijvingen. Deze plaatjes en beschrijvingen zijn een landelijk erkend en gebruikt systeem zodat het voor aannemer duidelijk is wat van hem  wordt verlangd. De gemeente neemt op de website de plaatjes en bijbehorende beschrijvingen van diverse veel voorkomende vragen van burgers op.  Zo kunnen inwoners zelf toetsen of  in de straat het beeld aan de gewenste kwaliteit voldoet.

Voorbeeld:
 De straten in de gemeente moeten voldoen aan de kwaliteitseis basis: Dit betekent in woord en beeld het volgende:

 
Op verhardingen: Er mag  matig tot redelijk veel onkruid zijn


In Plantsoenen: Er is pleksgewijs onkruid.


‘Wij stemmen ons onderhoud  af op de kwaliteitseisen die de gemeenteraad vaststelt. In het algemeen kunnen we wel stellen dat het beeld in de gemeente hier dan ook aan voldoet. Daar waar dit niet het geval is sturen we vervolgens bij’, aldus Roger Vluggen, beleidsmedewerker bij de gemeente Stein.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.