logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Inwoners zijn over het algemeen tevreden over wonen en leven in de gemeente Stein. Ook de gemeentelijke dienstverlening scoort een ruime voldoende. Dit blijkt uit een onderzoek naar klanttevredenheid en de burgerpeiling die eind 2011 zijn uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Klanttevredenheid
Bezoekers van de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis geven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor het bezoek. De duidelijkheid van gekregen informatie scoort een 8,1 en de vriendelijkheid van de medewerkers krijgt gemiddeld een 8,3. De laagste score werd gegeven voor de prijs die voor een dienst, product of informatie werd betaald (rapportcijfer 5,7).

Burgerpeiling
Dit onderzoek is opgesplitst in een gedeelte over de buurt en de gemeente als geheel. Aan bod komen onder andere voorzieningen, veiligheid, leefbaarheid en (digitale) gemeentelijke dienstverlening. Veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld een ruime voldoende: het rapportcijfer 7,0. Tweevijfde van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over het onderhoud van wegen en fietspaden en de helft is tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente Stein. 57% is van mening dat de gemeente in het algemeen duidelijke informatie geeft.
Op www.waarstaatjegemeente.nl zijn de onderzoeksresultaten te vergelijken met die van andere gemeenten.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.