logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Gemeente Stein huurt voortaan de WMO-hulpmiddelen

Inwoners die gebruik maken van een hulpmiddel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een scootmobiel of rolstoel, ontvangen deze week een brief van het college van B&W. Hierin staat dat de gemeente hulpmiddelen WMO opnieuw heeft aanbesteed. De gemeente gaat de hulpmiddelen vanaf 1 januari 2013 huren bij de leveranciers. Tot die tijd was de gemeente zelf eigenaar van de hulpmiddelen.

Leveranciers aanspreekpunt voor vragen
Uit de wettelijk verplichte aanbestedingsronde voor Wmo-hulpmiddelen zijn de huidige drie leveranciers als winnaar naar voren gekomen. Het gaat om Ligtvoet, Meyra en Welzorg. Wel worden de hulpmiddelen anders verdeeld onder de leveranciers, dus het kan zijn dat klanten te maken krijgen met een andere leverancier dan nu het geval is. De gemeente huurt de hulpmiddelen van de leveranciers. Gebruikers van de hulpmiddelen kunnen vragen over hun hulpmiddel (bijv. een reparatie) voortaan rechtstreeks aan de leverancier stellen. Dit versnelt de service. Gebruikers krijgen te horen welke leverancier eigenaar is van hun hulpmiddel. Dat gebeurt in een brief die ze binnenkort krijgen van de leverancier. Wie meerdere hulpmiddelen thuis heeft, kan meerdere brieven ontvangen als die hulpmiddelen van meerdere leveranciers afkomstig zijn. Aan de hulpmiddelen verandert verder niets. Gebruikers houden dezelfde hulpmiddelen en hoeven deze niet in te wisselen.

WA-verzekering elektrisch aangedreven hulpmiddelen in mei 2013 verlengd
Elektrisch aangedreven hulpmiddelen -zoals elektrische rolstoelen en scootmobielen- zijn nu nog via de gemeente verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). De huidige verzekeringen lopen door tot mei 2013. Vanaf mei 2013 gaan de verzekeringen over naar de leveranciers van de hulpmiddelen. Zij sturen rond mei 2013 een nieuw verzekeringsplaatje en de groene kaart naar de mensen die gebruik maken van elektrische hulpmiddelen.

Eigen bijdrage opnieuw berekend
Een aantal gebruikers betaalt maandelijks een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor hun hulpmiddel. De resterende termijnen worden vanaf 1 januari 2013 berekend op basis van de huurprijs voor het hulpmiddel. Begin 2013 stuurt de gemeente Stein een brief met meer informatie hierover.

MIA beantwoordt vragen
Gebruikers van een hulpmiddel die geen brief van de gemeente hebben ontvangen in december, kunnen contact opnemen met MIA van de gemeente Stein, via nummer 046 43348 48.
Inwoners die hun hulpmiddel niet langer nodig hebben en willen teruggeven aan de gemeente, worden ook verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met MIA. Uiteraard beantwoordt MIA graag al uw vragen over hulpmiddelen en de Wmo. MIA is op alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. Tussen Kerst en Nieuwjaar is MIA gesloten.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.