logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Schetsen nieuwe Hart van Stein


klik voor vergroting

Dinsdag 27 november 2012 presenteerde de gemeente samen met  contractpartners en Hertogsland de voorlopige schetsontwerpen van het nieuwe hart van Stein.

Na de bouwvak in 2013 gaat de schop in de grond. Het nieuwe winkelcentrum krijgt twee entrees gekoppeld aan parkeerplekken, veel daglicht, daktuinen en een centraal plein met paviljoen waar horeca in kan. Het winkelcentrum zal meer naar buitengericht zijn dan het oude winkelcentrum en wordt opgetrokken uit voornamelijk baksteen. Dat is iets wat verder uitgewerkt moet worden. Ook bijzonder voor dit winkelcentrum zijn de daktuinen, grenzen aan de ingangen van de woningen die er boven komen.

 

Achter de schermen
Achter de schermen zijn de partners druk bezig geweest met het nieuwe hart van Stein. Dat is een complex proces waar veel partners en belangen bij betrokken zijn, zoals de corporatie Maaskant Wonen (huurwoningen) , Hertogsland als eigenaar van het oude winkelcentrum en bouwer van het nieuwe winkelcentrum, Kibo (zorg- en koopwoningen) en gemeente (Multifunctioneel Centrum) gaat bouwen in het hart van Stein. Partijen wilden komen met één integraal, samenhangend plan waarbij de architecten in opdracht van de contractpartners de opdracht kregen om hierbij nauw samen te werken. Het resultaat zijn de eerste voorlopige schetsen. Voor de openbare ruimte is nu een landschapsarchitect in opdracht van de gemeente bezig met het bekijken van de mogelijkheden om de openbare ruimte in te richten inclusief de parkeerplaatsen. Ook deze architect werkt nauw samen met zijn collega’s. Parkeren blijft overigens gratis.

 
klik voor vergroting

Omphaliuspark begin 2016 gereed
‘Het tijdelijk winkelcentrum dat op het Omphaliusplein staat, mag daar maar staan tot februari 2015. Tot dan is de vergunning geldig. Dan moet ook het nieuwe centrum klaar zijn. Overigens moet een half jaar na sluiting van het tijdelijke winkelcentrum het bouwwerk zijn afgebroken. Daarna kan het nieuwe park worden ingericht. De bedoeling is dat begin 2016 dan ook het Omphaliusplein opnieuw is ingericht als parkachtige omgeving. Dat is zo afgesproken met de omwonenden. Het is ambitieus, maar het is haalbaar’ vertelde de burgemeester gisteren tijdens de persconferentie. Diezelfde middag en avond zijn de plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep, de winkeliers en de commissieleden.  

De onderhandelingen tussen Hertogsland bv en de winkeliers die uiteindelijk ruimte willen in het centrum, beginnen in januari 2013.

Er is een korte overlap van sloop van de Stevel en bouw van het nieuwe winkelhart. Maar problemen levert dat naar alle waarschijnlijkheid niet op. Het totale plan (twee fasen waarvan de eerste nu aan de orde is) en waar ook het nieuwe multifunctioneel centrum en de inrichting van de openbare ruimte deel van uitmaakt, vergt een investering van zo’n 60 miljoen euro.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.