logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Gemeente verkoopt grond


Foto Joost Milde

De gemeenteraad van Stein heeft in 2012 nieuw beleid over het beheer van gemeentegronden vastgesteld voor de periode 2012-2015. De gemeente probeert een deel van de gemeentegronden af te stoten uit kostenoverwegingen. De gemeente wil overbodige of niet-beeldbepalende gemeentegrond het liefst verkopen. In dit verband spoort Stein ook onrechtmatig gebruik van gemeentegrond op en schrijft mensen die gemeentegrond oneigenlijk in gebruik hebben (genomen) ook aan.

Gemeente benadert de grondgebruikers en de eigenaren van aangrenzende percelen
Gebruikt u grond van de gemeente Stein of grenst uw tuin aan grond van de gemeente Stein? Dan kunt u binnenkort een verzoek van de gemeente verwachten of u die grond wilt kopen. De gemeente vraagt dit eerst aan de gebruiker van de grond. Daarna aan de eigenaar van het perceel dat direct grenst aan de gemeentegrond. Ten slotte kunnen andere belangstellenden aan bod komen. Belangstellenden kunnen ook zelf de gemeente benaderen om gemeentegrond te kopen.

De gemeentegrond is niet te koop als de grond voor iedereen toegankelijk moet blijven (openbaar groen), als de gemeente andere plannen heeft met de grond, of als u in een huurhuis woont.

Als de grond niet te koop is, kunt u deze vaak wel huren. Huren van gemeentegrond kost per jaar € 2,- per m2  met een minimum van € 75 per huur. Gratis gebruik van gemeentegrond is slechts bij hoge uitzondering mogelijk.

Landbouwgrond
Gebruikt u landbouwgrond van de gemeente? Ook dan bestaat de mogelijkheid om die grond te kopen. Als koop niet mogelijk is, kunt u de landbouwgrond vaak wel pachten van de gemeente. De pachtprijs is € 500 per hectare per jaar.

Bestaande huur of pacht
Huurt of pacht u al grond van de gemeente, dan betaalt u daarvoor misschien nog een lagere prijs. In de komende 5 jaar zal de prijs langzaam worden verhoogd naar de huurprijs van € 2,- per m2  (minimumprijs € 75) en de pachtprijs van € 500 per hectare per jaar.

Handhaving onrechtmatig gebruik
De gemeente gaat onrechtmatig en dus illegaal gebruik van gemeentegronden opsporen en legaliseren. Van illegaal gebruik is sprake wanneer mensen grond gebruiken zonder toestemming van de gemeente. Met legaliseren wordt bedoeld dat mensen de in gebruik genomen grond gaat kopen of huren. Als koop of huur niet mogelijk is, moet u het illegale gebruik beëindigen en de grond ontruimen. U moet de grond dan teruggegeven aan de gemeente.

‘In totaal zijn er ongeveer 300 gevallen van gebruik van gemeentegrond zonder gebruiksovereenkomst bij ons bekend. We gaan eerst mensen aanschrijven die volgens onze inventarisatie gronden met een oppervlakte groter dan 10 m2 onrechtmatig in gebruik hebben. Dit zijn er ongeveer 140 met een totale  grondwaarde van circa € 300.000’, licht wethouder Heuvelmans de aanpak toe.

Handhaving is wettelijk verplicht. ‘Het is bovendien geen eerlijke situatie als legale gebruikers betalen voor het gebruik van gronden en illegale gebruikers niet. Kortom: gelijke monniken, gelijke kappen’, aldus wethouder Leon Heuvelmans.

Informatie
De regels zijn te lezen in de "Beleidsnota Grondenbeheer 2012-2015”, op www.gemeentestein.nl, trefwoord “Beleidsnota Grondenbeheer“. Bel met vragen: 046-3459223 of 046-3459224.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.