logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Beperking overlast steenmarters

Beperking overlast steenmarters

De steenmarter rukt op in Nederland. Omdat het diertje daarbij schade veroorzaakt, gaat dit niet ongemerkt. Het tegengaan van deze overlast, is geen taak voor gemeenten. Toch voorziet de gemeente haar inwoners van informatie hoe hiermee om te gaan. Het doel is dat het aantal klachten over het dier afnemen.

steenmarterGestommel, gebonk of gekrab tussen de spouwmuren van het huis of onder het dak, het kan mensen uren uit hun slaap houden. Een auto die niet start omdat kabels zijn doorgebeten met extra kosten tot gevolg. Diverse inwoners van Stein kennen inmiddels de waarschijnlijke veroorzaker: de steenmarter. Die kan overigens nog wel meer overlast veroorzaken: stank in huis, omgegraven tuinen, schade aan vogelnestkastjes en diefstal van bijvoorbeeld fruit, noten en eieren.

Bestrijding
Net als de meeste inwoners heeft de gemeente weinig ervaring met de steenmarter. Moet Stein die zien te verwerven? Het bestrijden van steenmarters is geen gemeentelijke taak. Gemeenten hebben slechts een rol bij de bestrijding van ongedierte dat ernstige schade kan veroorzaken aan de volksgezondheid, zoals door ratten. De steenmarter is door de Flora- en faunawet beschermd.

Waar de gemeente wel zorg voor dient te dragen, is de afhandeling van klachten over de steenmarter. In 2012 bedroeg het aantal meldingen 10 stuks. Op social media uiten tientallen inwoners meldingen en klachten over de aanwezigheid van steenmarters. Niet iedere melding is een klacht.

Steenmarters kunnen overal zitten. Ze zoeken naar plaatsen die warm zijn, waar voedsel is en waar een schuilgelegenheid in de buurt is. Kortom, ze kunnen in elke woonwijk voorkomen.

Meldpunt
Meld klachten, overlast en opmerkingen over de steenmarter bij de gemeente via dit online formulier >> 

Sinds kort zijn daar twee keuzeopties aan toegevoegd: ongedierte en steenmarters. De gemeente registreert elke klacht. Meer kan de gemeente niet doen. Dus ook niet het goedkoop aanbieden van middelen die de steenmarters zouden kunnen afschrikken. Het is aan de inwoners zelf om contact op te nemen met een hierin gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

Bijvoorbeeld: Move-It in Meers of BDL Bestra in Stein

Tips
Hoe kunnen steenmarters het best worden geweerd? Lees daarvoor de website van Dier en Natuur.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.