logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Gemeente heeft twee buurtsportcoaches

Gemeente heeft twee buurtsportcoaches

BuurtsportcoachesSinds 15 oktober jl. beschikt de gemeente Stein over twee buurtsportcoaches. Het doel van de buurtsportcoaches is om meer mensen te laten sporten en bewegen en de sportverenigingen en het bewegingsonderwijs waar nodig te versterken.

Om dit te bereiken worden er in de kernen van gemeente Stein sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Samenwerking met scholen, verenigingen en andere sectoren zoals zorg, welzijn en het bedrijfsleven is van essentieel belang om vooruitgang te boeken. ‘De buurtsportcoaches vormen de spil tussen inwoners die beweging zoeken en het aanbod van verenigingen. Ze gaan er voor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met sport en beweging. Door actief aanwezig te zijn in buurt kunnen ze ondersteuning, raad en daad bieden aan degene die dat nodig heeft. Ik zie het als een aanwinst voor onze inwoners!’, aldus wethouder Eef Janissen.

Even voorstellen…
De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Stichting Ecsplore, een onderdeel van de PIW GROEP. De sportcoaches Fabian Brinkman en Jorg Smeets stellen zich voor... Lees verder>


Mijn naam is Fabian Brinkman (links), ik ben 27 jaar en woon in Sittard. In juni 2012 ben ik afgestudeerd aan Fontys Sporthogeschool. Hier heb ik de afstudeerrichting Sport & Leisure Urban gevolgd. In mijn vrije tijd voetbal ik bij OVCS en in de wintermaanden ga ik het liefst snowboarden. Daarnaast ben ik betrokken bij het project Dutch Street Cup, hiervoor geef ik op maandagavond voetbaltraining aan mensen die in een intensief zorgtraject zitten. Vanaf februari neem ik met deze groep ongeveer één keer per maand deel aan toernooien.

Mijn naam is Jorg Smeets (rechts), 24 jaar oud en woonachtig in Wessem. In augustus 2013 ben ik afgestuurd aan Fontys Sporthogeschool. Hier heb ik net als Fabian de afstudeerrichting Sports & Leisure Urban gevolgd. Naast mijn nieuwe functie als buurtsportcoach in de gemeente Stein ben ik werkzaam als verenigingsondersteuner bij Stichting Ecsplore in de gemeente Sittard-Geleen. In mijn vrije tijd ben ik tafeltennistrainer bij tafeltennisvereniging Westa te Wessem. Hier ben ik verantwoordelijk voor de talentherkenning en talentontwikkeling van jeugdspelers. Andere hobby’s zijn voetbal, wielrennen, zeilen en nog velen andere sporten.

Wat merkt u ervan?
De buurtsportcoaches zijn voor veel doelgroepen actief, maar altijd met hetzelfde doel. Het samenbrengen van mensen en zorgen voor een breed, gevarieerd beweegaanbod. Het kan goed zijn dat u op de scholen, bij verenigingen maar ook gewoon in de buurt deze twee heren aantreft. Zij zullen verschillende activiteiten gaan ontwikkelen en/of voortzetten, zoals de Nationale Sportweek en pleinensport (Streetsporttour). Zij richten hun vizier overigens niet alleen op kinderen maar ook op de oudere doelgroep of mensen met een beperking. Ze willen alle doelgroepen kennis laten maken met het sport- en beweegaanbod wat onze gemeente rijk is.

Beweegpas 55+
Onze buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de uitwerking van de gratis Beweegpas 55+. Door de grote belangstelling voor deze pas werkt de gemeente samen met de ketenpartners aan een tweede beweegpas met een breder aanbod. De beweegpas biedt mensen van 55+ de mogelijkheid om vier keer bij verschillende aanbieders te proeven aan een vorm van sport en beweging. Inmiddels hebben zich verschillende sport- en beweegaanbieders aangemeld om deel te nemen aan deze nieuwe beweegpas en liggen er al veel aanvragen vanuit inwoners. Het doel is om deze nieuwe beweegpas in januari 2014 uit te geven, zodat dit voor de mensen met goede nieuwjaarsvoornemens een steuntje in de rug is. De buurtsportcoaches zijn op dit moment in gesprek met de sport- en beweegaanbieders om het aanbod door te nemen en spelen dus ook hier een belangrijke rol.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 12-12-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Vaststelling bestemmingsplan ‘buitengebied 2019’

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2019” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag
16 januari 2020 tot en met woensdag 26 februari 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantooruren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt daar zoeken op de naam van het plan (Buitengebied 2019) of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971.Buitengebied2019-0003

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
• belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;
• belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.