logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Slecht bereik mobiele telefoons in Stein

Slecht bereik mobiele telefoons in Stein

callcenter-terreurSinds een aantal weken ontvangt gemeente Stein klachten en opmerkingen over slecht bereik van mobiele telefoons in het centrum van Stein en omstreken.

Gemeente Stein biedt KPN oplossingen dekkingsprobleem

Dinsdag 5 november jl. heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen KPN en gemeente Stein over het bereikbaarheidprobleem van mobiele telefoons in Stein. Dit als gevolg van het verwijderen van de antennes op De Stevel.

Feit is dat KPN niet tijdig actie heeft ondernomen om te voorkomen dat talloze KPN-klanten nu te maken hebben met een beduidend slechter bereik of zijn aangewezen op een (duurder) Belgisch netwerk.

Oplossingen
In overleg met de providers, waaronder KPN, zijn ongeveer 2 jaar geleden de volgende oplossingsmogelijkheden benoemd:
• Vergunningsvrije antennes bovenop de Moutheuvel, waarmee KPN ook heeft ingestemd tijdens ons overleg op 17 januari 2012;
• Vrijstaande mast langs de A76. Hiervoor heeft de gemeente op 4 februari 2013 een omgevingsvergunning afgegeven aan T-mobile;
• Vergunningsvrije antennes bovenop hogere bebouwing bij het centrum Stein.

Aangezien deze drie opties langere voorbereidingtijd nodig hebben, is in het betreffende overleg ook gesproken over een tijdelijke oplossing. Als deze eenmaal gerealiseerd is, heeft KPN voldoende tijd om een structurele oplossing te vinden. Meest kansrijk zou een tijdelijke vrijstaande mast nabij het gemeentehuis zijn.


Tijdelijke mast
Zo’n tijdelijke mast voor een periode van maximaal 2 jaar nabij het Steinse gemeentehuis, die ook op korte termijn geplaatst kan worden, wordt ambtelijk haalbaar geacht. Het is uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders dat hierover een afgewogen besluit neemt. Een periode van 2 jaar wordt door de gemeente als meer dan voldoende geacht voor KPN om 1 of meerdere van de drie lange termijn opties (of wellicht een andere lange termijn oplossing) uit te voeren.

‘Vanuit de gemeente zijn diverse oplossingsmogelijkheden richting KPN aangedragen. De gemeente probeert het proces waar mogelijk zo voorspoedig te laten verlopen, maar het is nu toch echt aan KPN zelf om een keuze te maken en actie te ondernemen zodat dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld wordt geholpen. KPN is al ongeveer twee jaar op de hoogte van de aanstaande sloop van De Stevel. Steinse inwoners klagen - terecht - steen en been. Deze onwenselijke situatie duurt al veel te lang!’, aldus wethouder Heuvelmans.

KPN aan zet
Om daadwerkelijk een tijdelijke mast nabij het gemeentehuis te kunnen plaatsen, moet KPN (in overleg met de gemeente) op korte termijn een tijdelijke vergunning aanvragen bij de gemeente Stein. In een huurovereenkomst tussen KPN en de gemeente Stein zal tevens het tijdelijk gebruik van de gemeentegrond worden geregeld.


 

Ons eerder bericht:
Sinds een aantal weken ontvangt gemeente Stein klachten en opmerkingen over slecht bereik van mobiele telefoons in het centrum van Stein en omstreken.

Ook via de Facebook-pagina van de gemeente uiten inwoners en ondernemers terecht hun ongenoegen over deze onwenselijke situatie die ogenschijnlijk niet verbetert.

Slecht of geen bereik van een betaalde dienst is niet alleen zeer vervelend, maar is in het geval van een noodsituaties ook een zeer onaangename bijkomstigheid. De gemeente betreurt deze situatie dan ook ten zeerste en verwacht dat de betrokken partij(en) hier op korte termijn zijn verantwoordelijkheid in neemt.

Oorzaak
Het probleem van de slechte bereikbaarheid is medio september jl. begonnen toen de zendmasten van het dak van De Stevel, vanwege de voorgenomen sloop, zijn weggehaald en/of verplaatst. Deze werkzaamheden zijn door of in opdracht van de provider uitgevoerd.

Achtergrond
Omdat sloop van De Stevel al eerder was voorzien, heeft de gemeente in januari 2012 een overleg georganiseerd met alle providers. Toen zijn alle mogelijkheden besproken voor een vergunningsvrije opstelling van antennes bovenop een gebouw in de buurt van De Stevel en het plaatsen van een vrijstaande mast langs de A76. De providers konden zich hierin vinden.

In februari 2013 heeft de gemeente de vergunning afgegeven voor het plaatsen van een vrijstaande mast langs de A76. Het is dan aan de providers om de mast ook daadwerkelijk te plaatsen en de antennes (vergunningsvrij) te plaatsen bovenop het betreffende gebouw. Bij dit laatste is wel instemming van de eigenaar van het gebouw noodzakelijk. Het verkrijgen van deze instemming is eveneens een taak van de providers. In dit geval heeft de gemeente echter een bemiddelende rol gespeeld tussen providers en eigenaar en heeft dit geleid tot een principe-instemming van de eigenaar (reeds in 2012).

Vergunningsaanvraag
Tot op heden (1 november 2013) heeft gemeente Stein geen nieuwe vergunningsaanvraag van een provider ontvangen voor het plaatsen van een zendmast in het centrum van Stein of bovenop een gebouw in het centrum (mocht deze opstelling vergunningsplichtig zijn). Op initiatief van KNP vindt er dinsdag 5 november een oriënterend gesprek met de gemeente plaats om de oplossingmogelijkheden op korte termijn te bekijken met betrekking tot dit dekkingsprobleem.

Vragen en klachten
Met vragen over waarom er nog geen vergunningsaanvraag bij de gemeente is ingediend of opmerkingen en klachten over slecht bereik, wordt aangeraden om contact op te nemen met (de klantenservice van) de betreffende provider.

Mensen met inhoudelijke vragen over de rol van de gemeente en wat de gemeente de afgelopen tijd heeft gedaan ten aanzien van dit probleem, kunnen bij voorkeur telefonisch contact opnemen met Gemeente Stein, de heer Jennekens via nummer 046-43 59 393. De gemeente geeft hier graag toelichting op.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 31-10-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer:
# Business Park Stein 172B, 6181 MA Elsloo, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking (dossiernummer M2019-016, zaaknummer RUD 2019-206095. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg (tel. Nr. 043-3897812).

Aanvraag omgevingsvergunning:
# Lindendriesstraat ongenummerd 6181 NB Elsloo, voor het oprichten van een woonhuis met garage (zaaknummer O2019-162).

Besluit omgevingsvergunning:
# Michiel de Ruyterstraat 4 te Elsloo, voor het bouwen van een nieuwbouwwoning. Verzenddatum besluit 24-10-2019 (zaaknummer O2019-072).
# Paalweg 14, 6129 EZ Urmond voor het verbouwen van een supermarkt. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-091).
# Hoogwatergleuf nabij Maasband voor het kappen van bomen t.b.v. het grensmaasproject, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie E, nummer 1627. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-073).
# Den Hoekstraat 14, 6171 VZ Stein voor het inrichten van een schoonheidssalon. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-154).
# Business Park Stein 205, 6181 MB Elsloo voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van Pyrotechnische producten. Verzenddatum besluit 3 oktober 2019 (zaaknummer O2019-079, kenmerk RUD 2019-204349). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijen van de RUD Zuid Limburg (tel 043-389 73 30, email ).
# Dross Ecrevissestraat 24 6171 JM te Stein, voor het realiseren van een inrit. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-134).
# Burg de Witstraat 7 6181 BV te Elsloo, voor het kappen van een walnotenboom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-158).
# Op de Dries 34 6181 JL Elsloo. Voor het kappen van 2 bomen. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-151).
# Steenweg 19 6129 BH Urmond, voor het kappen van een boom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-160).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.