ELSLOO

Info Gemeente Stein

Verkeersmaatregelen in Elsloo

Verkeersmaatregelen in Elsloo

Eind 2016 is de gemeente Stein gestart met het verkeersarrangement Elsloo. Dit is samen met de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo opgesteld. Het verkeersarrangement is middels een interactief proces met inwoners en belanghebbenden uitgevoerd. Tijdens de inventarisatiefase werd de rijsnelheid in diverse straten benoemd als aandachtsgebied. Naar aanleiding daarvan zijn op 17 locaties in Elsloo snelheidsmetingen gehouden.

Maatregelen als gevolg van snelheidsmetingen
Op basis van de resultaten van de snelheidsmetingen worden alléén op de Scharberg en het Kempken maatregelen noodzakelijk geacht. Op de Scharberg worden (middels markeringen) optische drempelplateaus aangebracht. De verwachting is dat dit eind juni wordt uitgevoerd. De maatregelen in het Kempken worden in overeenstemming met omwonenden bepaald.

Vervolg
Uit het verkeersarrangement komen voor 2017 ook andere maatregelen voort. Op korte termijn worden de parkeervakken aan de Past. Biermansstraat en het optisch plateau op de hoek Julianastraat / Scharberg gerealiseerd. Tevens worden maatregelen genomen om de zichtbaarheid van overstekend fietsverkeer aan de Scharberg te verhogen.

Verder worden 4 extra verplichte parkeervakken in de Dorpsstraat gerealiseerd en tevens wordt het gebied vergroot waar verplicht in vakken geparkeerd moet worden.

En tenslotte worden in de Burg de Witstraat naast de St. Jozefschool 10 parkeervakken gerealiseerd, waarmee de parkeeroverlast voor de bewoners en weggebruikers aanzienlijk wordt verminderd.

Meer informatie kunt u vinden door op de tabbladen hieronder te klikken.

Rapportage
De eindrapportage van het verkeersarrangement Elsloo is beschikbaar via de website van het Dorpsplatform. Vragen? Neem dan contact op met de gemeente Stein via 046-43 59 393 of .

{tab -1- Parkeervakken Pastoor Biermansstraat}

De omwonenden van de Pastoor Biermansstraat hebben van de gemeente een brief ontvangen over de voorgenomen aanleg van 12 parkeervakken aan de Pastoor Biermansstraat, naast ingang kerkhof. 
Lees deze brief hier >

Hieronder de schets van het plan, klik op afbeelding voor vergroting.
GemeenteStein Elsloo 2017 Parkeervakken Biermansstraat Schets

De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft voorgesteld de hoofdingang van het kerkhof te verplaatsen van Pastoor Haesenstraat/Spoorstraat naar Pastoor Biermansstraat. Dit voorstel is nog in beraad.

{tab -2- Optische plateau's op Scharberg}

De bewoners van de Scharberg in Elsloo hebben van de gemeente een brief ontvangen over de voorgenomen aanleg van optische plateau's op de de weg die moeten bijdragen aan snelheidsbeperking. Tevens wordt de fietsoversteekplaats beter gemarkeerd. Lees de brief hier >

Hieronder blik op de Scharberg vanuit de kerktoren.

{tab -3- Parkeren Dorpsstraat}

De bewoners van de Dorpsstraat hebben van de gemeente een brief ontvangen waarmee zij in kenneis worden gesteld van de voorgenomen gebiedsuitbreiding waarbinnen verplicht gebruik moetn worden gemaakt van parkeervakken. Tevens worden 4 extra parkeervakken aangelegd in de Dorpsstraat.
Lees de brief hier >

GemeenteStein Elsloo 2017 Parkeren oud Elsloo

{tab -4- Parkeren Burg de Witstraat}

Op initiatief van bewoners van de Burg de Witstraat gaat de gemeente daar 10 parkeervakken realiseren daar waar nu een groenstrook naast de St. Jozefschool ligt. Hiermee moet de parkeeroverlast voor bewoners en weggebruikers verminderd worden.
Lees de brief aan de bewoners hier >

GemeenteStein Elsloo 2017 Parkeren Burg.deWitstraat

{/tabs}

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.