ELSLOO

Info Gemeente Stein

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Stein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein (voorheen Participatieraad) is op zoek naar geëngageerde Steindenaren die de gelederen willen komen versterken.
Enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve, actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren voor de gemeenschap in Stein worden opgeroepen te reageren.

logo Sociaal DomeinDe Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren, evenals ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de burgers zoals beschreven in de Participatiewet, (voorheen WWB, voormalig Wajong en Wsw) de nieuwe Wmo en de Jeugdwet en indirect de Wet op het Passend Onderwijs. Door decentralisatie van wetgeving is er in het gemeentelijk beleid ruimte voor initiatieven van burgers om voor zichzelf en anderen activiteiten te ondernemen die de eigen regie en verantwoordelijkheid versterken. .

De gemeente Stein is op zoek naar kandidaten met kennis van en/of affiniteit op één of meerdere van de volgende gebieden: brede (gezondheid)zorg, jeugd- en jongeren, maatschappelijke opvang, participatiewet, minimabeleid, mantelzorg en passend onderwijs.

Voor alle vacatures geldt dat de kandidaten:
• bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Stein
• niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Stein zijn
• geen betaalde functie vervullen bij aanbieders van zorg en diensten die in de gemeente Stein geleverd worden
• goed kunnen communiceren en analyseren
• een proactieve houding hebben
• in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit de gemeente te adviseren.

De leden van de Adviesraad ontvangen voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding. Middels het Huis van de Zorg wordt er een opleidingsprogramma aangeboden voor zittende en nieuwe leden. De Adviesraad Sociaal Domein vergadert 1 keer per maand. Daarnaast wordt verwacht, dat je als lid een actieve bijdrage levert middels participatie in werkgroep(en), die zaken voorbereidt en voorstelt.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Stein (www.gemeentestein.nl/vacatures). Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij huidige voorzitter van de Adviesraad dhr Jan Raes (06 51365396) of de plv voorzitter dhr Jac Willems (06 29045623).

Interesse gewekt? Reageer dan op deze advertentie en stuur je reactie met CV vóór 1 februari 2018 naar de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein tav secretariaat Adviesraad Sociaal Domein, Mw M. Resing. De gesprekken vinden vanaf 12 februari 2018 plaats.

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.