logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Stein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein (voorheen Participatieraad) is op zoek naar geëngageerde Steindenaren die de gelederen willen komen versterken.
Enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve, actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren voor de gemeenschap in Stein worden opgeroepen te reageren.

logo Sociaal DomeinDe Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren, evenals ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de burgers zoals beschreven in de Participatiewet, (voorheen WWB, voormalig Wajong en Wsw) de nieuwe Wmo en de Jeugdwet en indirect de Wet op het Passend Onderwijs. Door decentralisatie van wetgeving is er in het gemeentelijk beleid ruimte voor initiatieven van burgers om voor zichzelf en anderen activiteiten te ondernemen die de eigen regie en verantwoordelijkheid versterken. .

De gemeente Stein is op zoek naar kandidaten met kennis van en/of affiniteit op één of meerdere van de volgende gebieden: brede (gezondheid)zorg, jeugd- en jongeren, maatschappelijke opvang, participatiewet, minimabeleid, mantelzorg en passend onderwijs.

Voor alle vacatures geldt dat de kandidaten:
• bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Stein
• niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Stein zijn
• geen betaalde functie vervullen bij aanbieders van zorg en diensten die in de gemeente Stein geleverd worden
• goed kunnen communiceren en analyseren
• een proactieve houding hebben
• in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit de gemeente te adviseren.

De leden van de Adviesraad ontvangen voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding. Middels het Huis van de Zorg wordt er een opleidingsprogramma aangeboden voor zittende en nieuwe leden. De Adviesraad Sociaal Domein vergadert 1 keer per maand. Daarnaast wordt verwacht, dat je als lid een actieve bijdrage levert middels participatie in werkgroep(en), die zaken voorbereidt en voorstelt.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Stein (www.gemeentestein.nl/vacatures). Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij huidige voorzitter van de Adviesraad dhr Jan Raes (06 51365396) of de plv voorzitter dhr Jac Willems (06 29045623).

Interesse gewekt? Reageer dan op deze advertentie en stuur je reactie met CV vóór 1 februari 2018 naar de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein tav secretariaat Adviesraad Sociaal Domein, Mw M. Resing. De gesprekken vinden vanaf 12 februari 2018 plaats.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.