ELSLOO

Info Gemeente Stein

Vergunningen gemeente Stein

Omgevingsvergunningen
Op de hoogte blijven van de plannen of vergunningen die jouw straat of buurt aangaan? Hier lees je de verkorte versie van deze bekendmakingen. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staan op www.overheid.nl
Wil je de bekendmakingen die jij interessant vindt automatisch ontvangen? Dat kan! Activeer de e-mailservice of download de app via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo blijf je op de hoogte.


Publicatiedatum 25.11.2021

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-120\0971184503 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen na dumping (calamiteit) gelegen aan Westelijke Kanaalweg. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-153\0971179423 voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat 12 te Stein bij besluit van 19 november 2021 van rechtswege is toegekend.
• O2021-173\0971181549 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein bij besluit van 23 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-206\0971184943, ingekomen op 18 november 2021 voor het oprichten van luifels en overkapping gelegen aan Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.
• O2021-205\0971184762, ingekomen op 17 november 2021 voor de noodkap van 32 bomen gelegen aan Scharberg en Westelijke kanaalweg Elsloo.


Publicatiedatum 18.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-190\0971182960, ingekomen op 18 oktober 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Ambiorixstraat 28 6171 BJ te Stein.


Publicatiedatum 15.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-203\0971184333, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Beukstraat 28 6181 KV Elsloo.
• O2021-200\0971184281, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een dak gelegen aan Den Hoekstraat 30 6171 VZ te Stein.
• O2021-202\0971184310, ingekomen op 10 november 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-203\0971161168 voor legaliseren van uitbreiding en wijziging van een woonhuis gelegen aan Pastoor Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond bij besluit van 3 november 2021 wordt toegekend.
• O2021-109\0971173779 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-171\0971181496, ingekomen op 16 september 2021 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Dross Kampsstraat 35 6171 JN Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo van rechtswege is toegekend op 15 juli 2021.
• O2021-172\0971181532 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan 55, 6129 EL Urmond bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-166\0971183511, ingekomen op 26 oktober 2021 voor het houden van Loopfestijn Stein op 6 maart 2022 in en om het Steinerbos te Stein.


Publicatiedatum 10.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-168\0971181278 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo bij besluit van 8november 2021 wordt afgewezen.
• O2021-181\0971182234 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo bij besluit van 4 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• A2021-135\0971181871, ingekomen op 29 september 2021 voor het houden van het PleinfeStein gelegen aan het Wilhelminaplein te Stein.


Publicatiedatum 05.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-181\0971182234, ingekomen op 4 oktober 2021 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo.
• O2021-168\0971181278, ingekomen op 15 september 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo.


Publicatiedatum 04.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-180\0971182012 voor het intern verbouwen van een woning gelegen aan Arnoldenstraat 9 te Stein bij besluit van 27 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 03.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-193\0971183059, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een erfafscheiding gelegen aan Steeg 35 6127 EA te Stein.
• O2021-194\0971183704, ingekomen op 30 oktober 2021 voor het kappen van houtopstanden gelegen aan Mauritsweg ong. Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-146\0971178517 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-175\0971181655 voor het plaatsen van een ondergrondse opslagtank Ad Blue aan Business Park Stein 194, 6181 MA te Elsloo bij besluit van 15 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-170\0971181425 voor -het aanleggen van een nieuwe in-/uitrit gelegen aan Henri Hermansstraat 4 6129 GK te Urmond bij besluit van 1 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-166\0971180734 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo bij besluit van 29 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 01.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-185\0971182691, ingekomen op 12 oktober 2021 voor het uitbreiden van een bedrijfshal gelegen aan Sanderboutlaan 1, 6181 DN te Elsloo.

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer
• 
Aanvrager: Kivit Staalbouw bv, Locatie: Sanderboutlaan 1, 6181 DN Elsloo, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-206697, Dossiernummer: M2021-025\0971182905, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting.
• Aanvrager: FYEObMedical b.v., Locatie: Mauritslaan 49 te Urmond, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207155, Dossiernummer: M2021-024\0971182813, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een oogkliniek
• Aanvrager: Auto Service Piereij, Locatie: Business Park Stein 147 te Elsloo, Datum melding: 26 augustus 2021, ZaaknummerRUD: 2021-206143 Dossiernummer: M2021-022\0971180316, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een vakgarage.
• Aanvrager: Leers Infra b.v. Locatie: Schuttersstraat 14a te Elsloo, Datum melding:4 oktober 2021, Zaaknummer RUD:2021-207110, Dossiernummer: M2021-023\0971182248, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
• Aanvrager: Camping Catsop b.v. Locatie: Hokkelderweg 2, 6181 LZ Elsloo, Datum melding: 18 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-202748, Dossiernummer: M2021-027\0971183673, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voorhet plaatsen van 2 sanitairewagens en een gastank.
• Aanvrager: Sitech Services Logistic Support b.v. Locatie: Business Park Stein 151, 6181 MA Elsloo, Datum melding: 22 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207643, Dossiernummer: M2021-026\0971183310, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting voor op en overslag van materialen.


Publicatiedatum 27.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-192\0971183052, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een kantoorpand gelegen aan Heirstraat 36 a, 6129 PK te Urmond.
• O2021-184\0971182619, ingekomen op 11 oktober 2021 voor het verbouwen van een bedrijfspand (realisatie extra kantoorruimte) gelegen aan Molenweg zuid 6 6129 PH Urmond.


Publicatiedatum 26.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-143\0971178195 voor het wijzigen van een gevel en het aanpassen tuin gelegen aan Keerenderkerkweg 20 6171 VL te Stein bij besluit van 22 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 22.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-187\0971182758, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het plaatsen van een bitumentank gelegen aan Heidekampweg 2, 6171 DV te Stein.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-147\0971182887, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het houden van de Kerstmarkt Oud Urmond op 12 december 2021 op diverse locaties in Oud Urmond.

Besluit aanvraag in kader Horecawet
•  A2021-120\0971180847 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Mauritsweg 90 te Stein bij besluit van 20 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 21.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-174\0971181580, ingekomen op 22 september 2021 voor het inrichten van een maatschappelijk gebouw (bestemmingsplan) gelegen aan Heuvelstraat 1a, 6181 PE te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-162\0971180155 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein bij besluit van 19 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 18.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-186\0971182756, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vervangen van een dakspant gelegen aan Speelheuvel 1 6129 PV te Urmond.
• O2021-189\0971182787, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het aanleggen van een inrit gelegen aan Heerstraat Noord 119 6171 CG te Stein.
• O2021-188\0971182768, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vergroten van een woning gelegen aan Meerser Koestraat 26 a 6171 PV te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12te Elsloo bij besluit van 14 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-116\0971174459 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo bij besluit van 15oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 14.10.2021

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-139\0971182170, ingekomen op 3 oktober 2021 voor het houden van Carnavalsoptocht Elsloo op 27 februari 2022 door verschillende straten te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-118\0971174631 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond bij besluit van 11 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-177\0971181708 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein bij besluit van 12 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 11.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-176\0971181706 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 17 te Urmond bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• 2021-204069 dossiernummer O2021-123\0971175467 voor ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van L'Ortye Stein B.V. gelegen aan Veldschuurdijk 9 te Elsloo bij besluit van 1 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum, 05.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-233\0971163480 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Steinderweg 39 te Stein bij besluit van 30 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-178\0971181880, ingekomen op 28 september 2021 voor het wijzigen van de gevels gelegen aan Jurgensstraat 83 6181 HE te Elsloo.
• O2021-176\0971181706, ingekomen op 24 september 2021 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond.
• O2021-179\0971181959, ingekomen op 29 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Urmonder Maasstraat 3 6129 CR te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-155\0971179430 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo bij besluit van 29 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-169\0971181412, ingekomen op 17 september 2021 voor het (ver)bouwen van een kantoorgebouw gelegen aan Schuttersstraat 14a, 6181 AC te Elsloo.
• O2021-172\0971181532, ingekomen op 21 september 2021 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan nabij nr 49, 6129 EL Urmond.
• O2021-177\0971181708, ingekomen op 26 september 2021 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-206\0971161304 voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement gelegen aan Peldenstraat 11 en 11a 6171 XV Stein bij besluit van 20 mei 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-161\0971180147, ingekomen op 24 augustus 2021 voor plaatsen van een Landmark Archeoroute * gelegen aan de Westelijke Kanaalweg (bij 't Auwt Vaer nabij voormalige haven van Elsloo die aan de overzijde van de Maas bij de autowegbrug lag)

* Archeo Route markeert archeologische locaties waarbij geïnteresseerden met hun smartphone de app Archeo Route Limburg kunnen raadplegen voor extra informatie.


Publicatiedatum 27.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-159\0971179907, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Meerser Koestraat 26 a, 6171 PV te Stein.
• O2021-173\0971181549, ingekomen op 21 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-075\0971171091 voor het plaatsen van een raam in een binnenwand van het streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo bij besluit van 23 september 2021 wordt toegekend.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-117\0971181068, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 6 november 2021 in het Maaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maene

nstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-118\0971180845, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 11 december in hetMaaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maenenstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-127\0971181460, ingekomen op 16 september 2021 voor het houden van Boetegewoon Bie Brigitte in deGrotestraat te Urmond.

 


Publicatiedatum 20.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-151\0971179095, ingekomen op 2 augustus 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Veldschuurweg ong 6171 RP Stein.
• O2021-166\0971180734, ingekomen op 6 september 2021 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo.
• O2021-153\0971179423, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het bouwen van een woonhuis / aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat Stein.
• O2021-118\0971174631, ingekomen op 3 juni 2021 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-072\0971170598 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo bij besluit van 9 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-125\0971175561 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Charles de Gavrestraat 10 6181 GL te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-147\0971178543 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein bij besluit van 16 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-129\0971176011 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo bij besluit van 3september 2021 wordt toegekend.
• O2021-148\0971178679 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-098\0971180535 voor Kemken 7 Elsloo gelegen aan Kempken 7 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-097\0971180389 voor Rembrandtstraat 31 Elsloo gelegen aan Rembrandtstraat 31 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-100\0971181049 voor het illegaal dumpen van asbesthoudende materialen gelegen aan Oostelijke kanaalweg te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-107\0971179964, ingekomen op 19 augustus 2021 voor Het houden van wielertoertocht Gravel Fest gelegen aan Verschillende wegen te Stein.

Besluit aanvraag evenementenvergunning
• A2021-087\0971178045 voor het houden van Garagesale Urmond 2021 op 26 september 2021 te Urmond bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 17.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-138\0971177479, ingekomen op 8 juli 2021 voor het vergroten van een woonhuis en oprichten van een garage gelegen aan Heirstraat 37 6181 HL te Elsloo.
• O2021-165\0971180692, ingekomen op 3 september 2021 voor het aanleggen van een uit-/ inrit gelegen aan Jurgensstraat 45 6181 HD te Elsloo.
• O2021-147\0971178543, ingekomen op 22 juli 2021 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-162\0971180155, ingekomen op 24 augustus 2021 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein.
• O2021-158\0971179904, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het kappen van een wilg gelegen aan Kinskystraat 46 6171 LZ te Stein.
• O2021-164\0971180391, ingekomen op 30 augustus 2021 voor het legaliseren van bijgebouwen gelegen aan Julianastraat 32 6129 BV te Urmond.

Besluit omgevingsvergunning
• O2021-134\0971176468 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14, 6171 EX te Stein bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 06.09.021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Keerend 38 6171 VS te Stein voor het wijzigen van een omgevingsvergunning, zaaknummer O2020-176.
• Veestraat 3 6171 CM te Stein, voor het vergroten van een woonwagen (realiseren slaapkamer), zaaknummer O2020-170.
• Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-188.
• Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2020-189.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Bergstraat 14, 6129 CZ te Urmond voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 31 augustus 2021, zaaknummer O2021-137.

Melding verkeersbesluit
• 2021VBST08 - Opheffen invalidenparkeerplaats Koeweide Meers


Publicatiedatum 02.09.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• A2021-108\0971180267, ingekomen op 26 augustus 2021 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Schineksstraat 11 te Stein.
• O2021-137\0971177446, ingekomen op 8 juli 2021 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-137\0971177446 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond bij besluit van 31augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.08.2021

Besluit verlenging beslistermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• 
O2021-091\0971172338 voor het inrichten van een pakketdienst (Pick-up point) gelegen aan Stadhouderslaan 247 6171 KK te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 18.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-141\0971177853 voor het wijzigen van een inrichting gelegen aan Het Einde 44, 6181 JT te Elsloo bij besluit van 16 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-130\0971176084 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 13.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-149\0971178895 voor het verrichten van werkzaamheden aan het voorerf van het bedrijfspand an de Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 11 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-124\0971175556 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo bij besluit van 9 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-052\0971168985, ingekomen op 10 maart 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Steinderweg 27 6171 XJ Stein.
• O2021-155\0971179430, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo.


Publicatiedatum 10.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
•  O2021-124\0971175556, ingekomen op 14 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo.


Publicatiedatum 05.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-128\0971175912, ingekomen op 17 juni 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen en het verwijderen van asbesthoudende toepassingen gelegen aan Maasberg 6 6181 GV te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-121\0971174949, ingekomen op 8 juni 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Past Willemsstraat 15 6181 HT te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.
•  O2021-122\0971175387, ingekomen op 10 juni 2021 voor het oprichten van een tuinberging en verbreden in- en uitrit gelegen aan Kuilenweg 15 6181 NE te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-148\0971178679, ingekomen op 26 juli 2021 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo.
• O2021-150\0971179071, ingekomen op 30 juli 2021 voor het wijzigen van de zijgevel gelegen aan Burg Eussenstraat 54 a 6181 BR te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-031\0971167101 voor het plaatsen van een carport gelegen aan Breinderweg 49 6171 TX te Stein.


Publicatiedatum 28.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-131\0971176151, ingekomen op 22 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Noelweg 19 6171 HB te Stein.
• O2021-142\0971178026, ingekomen op 15 juli 2021 voor het tijdelijke verruimen van openingstijden gelegen aan Ondergenhousweg 15, 6171 GW te Stein.
• O2021-146\0971178517, ingekomen op 22 juli 2021 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo.
• O2021-129\0971176011, ingekomen op 20 juni 2021 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-140\0971177821 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 26 juli 2021 wordt toegekend. 
• O2021-075\0971171091 aanvraag voor het constructief verbouwen van streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 26.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-130\0971176084, ingekomen op 21 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7 6181 GS te Elsloo.
• O2021-134\0971176468, ingekomen op 27 juni 2021 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14 6171 EX te Stein.
• O2021-140\0971177821, ingekomen op 14 juli 2021 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein.


Publicatiedatum 23.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769, ingekomen op 16 juni 2021 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12 6181 HM te Elsloo.
• O2021-114\0971174309 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 21.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.
• O2021-126\0971175623, ingekomen op 14 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-116\0971174459, ingekomen op 1 juni 2021 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo.
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.


Publicatiedatum 19.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591, ingekomen op 4 mei 2021 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo.
• O2021-113\0971174028, ingekomen op 26 mei 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-098\0971172839 voor het verbouwen van een woonhuis gelegen aan Op de Dries 39 6181 JK te Elsloo bij besluit van 14 juli 2021 wordt toegekend.
• O2021-110\0971173780 voor het wijzigen van een gevel gelegen aan Barbariniplein 7 6171 GJ te Stein bij besluit van 15 juli 2021 wordt toegekend.


week 29.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Voor het tijdelijke aanleggen van een in-/uitweg aan de Sanderboutlaan i.v.m. het uitbreiden van een bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo, zaaknummer O2021-133.
• Graetheidelaan 33, 6129 GC Urmond, voor het inrichten van een cateringbedrijf, zaaknummer O2021-135.
• Voor het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 ,6181 GW te Elsloo, zaaknummer O2021-111

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dijkweg ong. te Meers voor het aanleggen van een taludtrap, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-070.
• Voor het aanleggen van een tijdelijke in-/uitweg op het perceel gelegen aan de Business Park Stein 133 te Elsloo. Deze uitweg wordt aangelegd ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de bouwplaats van Nedlin in de groenstrook aan de Sanderboutlaan te Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-133.
• Voor het verbouwen van een woonhuis, Stationsstraat 31 Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-023
• Voor het plaatsen van informatiebanners gelegen op de groenstrook tussen de Heisteeg en de van der Marktstraat te Stein, verzenddatum besluit 13 juli 2021, zaaknummer O2021-112.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, zaaknummer o2021-111.


week 28.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, sloop van bestaande woning en bouwen nieuwe woning, dossiernummer O2021-115.
• Jurgensstraat ong., het kappen van 24 bomen i.v.m. reconstructie werkzaamheden aan de weg, zaaknummer O2021-119.
• Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, voor het vergroten van berging en wijziging gevel, zaaknummer O2021-111
• Graetheidelaan 33 6129 GC te Urmond, voor het inrichten van een cateringsbedrijf, zaaknummer O2021-135
• Kerkstraat 1 6171 EC te Stein, voor het plaatsen van een monument schutterij St. Joseph, zaaknummer O2021-106
• Kinskystraat 18 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069 

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP te Stein, voor het legaliseren van het oprichten van een mantelzorgwoning, dossiernummer O2020-194.
• Stationsstraat 31 6181 AD te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-023\0971166564

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Wegtracé tussen Business Park Stein nummer 133 en 323 voor het aanleggen van een leidingentracé, verzenddatum besluit 28 juni 2021, zaaknummer O2021-049.
• Het inrichten van een stagiaireverblijf, Platijkweg 1, 6171 ZA Stein, verzenddatum besluit 2 juli 2021, zaaknummer O2021-092.


Week 27.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, voor het bouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-115\0971174403
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Zwartdriesstraat 2, 6171 CC Stein, voor het kappen van een boom aan de Zwartdriesstraat, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-132.

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark Mergelakker, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-078.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark ’t Hetjen, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-077.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069. Het ontwerp besluit ligt met ingang van 25 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
• Sanderboutlaan 13, 6181 DN Elsloo voor het veranderen van een inrichting (Karwei), zaaknummer RUD 2021-203683, dossier nr. M2021-011.
• Mauritsweg 134, 6171 AK Stein voor het vervangen van een gasdrukstation (Enexis bv), zaaknummer 2021-204525, dossier nr. M2021-012.
• Kruisstraat 2, 6171 GG Stein, het uitbreiden van een terras (café Verjans), zaaknummer RUD 2021-204073, dossier nr. M2021-015.
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond, nieuwbouw horecalocaliteit en uitbreiding terras (Terras Maasoever), zaaknummer RUD 2021-204757, dossier nr M2021-016.


Week 24.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-109\0971173779
• Van der Marckstraat 77, 6171 PP te Stein, voor het tijdelijk plaatsen van informatiebanners, zaaknummer O2021-112\0971173916
• Kanaalweg 20, 6129 AZ Urmond voor het inrichten van een tijdelijke standplaats, zaaknummer O2021-108
• Diependaalstraat 11, 6171 JD Stein voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-101\0971173071
• Weertdijkweg, Dijkweg en Urmonder Parallelweg te Stein, wegens tijdelijk omleggen en permanent wijzigen van de loop van een zijtak van de Ur, zaaknummer O2021-084\0971171772
• Berger Maasstraat 17, 6129 BC te Urmond, voor het oprichten van een horecalokaliteit met terras en parkeerplaats, zaaknummer O2021-104\097117343


Week 23.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Meijgatenstraat 8, 6171 JJ te Stein, plaatsen van een overkapping  bij besluit van 21 mei 2021 wordt toegekend. Zaaknummer O2021-076\0971171136
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond, voor kapvergunning Terras Maasoever, zaaknummer O2020-204\0971161205 


Week 22.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Veldjensweg en omgeving Meers, voor het plaatsen van een klaphekjes en bank, zaaknummer O2021-081\0971171545
• Kinskystraat 18, 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069\0971170432
• Business Park Stein 108, 6181 MA te Elsloo, voor het inrichten van een tijdelijke teststraat, zaaknummer O2021-103\0971173417
• Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een stagiaire verblijf (2 slaapkamers) zaaknummer O2021-092\0971172365

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een opslagloods, zaaknummer O2021-016\0971166244


Week 21.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Swentiboldlaan 30 6129 HP Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-097.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Stationsstraat 31 6181 AD Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 mei 2021, zaaknummer O2021-023.


Week 20.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het gebruik van een chemicaliëntank, verzenddatum besluit 10 mei 2021, zaaknummer O2020-145.
• Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verhogen van een dak en vergroten dakkapel, verzenddatum besluit 17 mei 2021,zaaknummer O2020-222.
• Doctor Poelsstraat 28, 6181 CP te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 mei 2021, zaaknummer O2021-095.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 te Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo, voor revisievergunning milieu voor de gehele inrichting en het plaatsen van een bedrijfshal met kantoorruimte en het inrichten van een parkeerterrein door J.W. Limpens & zonen bv., zaaknummer gemeente O2020-232, zaaknummer RUD 2021-100030. De aanvraag en ontwerp beschikking ligt van 7 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 op het gemeentehuis gedurende de reguliere openingstijden op afspraak ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen tegen het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stein. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl van de afdeling VTH (tel 046-4359393).


Week 19.2021

Besluit omgevingsvergunning
• Dross vd Weijdenplein 5, 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 3 mei 2021, zaaknummer O2021-055.

Vaststelling bestemmingsplan “Meerdel”
In de raadsvergadering van 29 april  jl. is het bestemmingsplan “Meerdel” vastgesteld. 

Het plan ligt vanaf 12 mei a.s. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatienummer:  NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0003
Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld. De volledige bekendmakingen hierover kun je vinden in de Staatscourant en het gemeenteblad  van vandaag of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 18.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 20 april 2021, zaaknummer O2021-060
• Meerser Koestraat 26a 6171 PV te Stein, voor het wijzigen van een voorgevel, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-050

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Veedrift Heidekamppark Stein
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-226\0971162997 voor vellen van houtopstand en herplant in en nabij Veedrift/Heidekamppark te Stein gelegen aan Heidekamppark Urmond vanaf 28 april 2021 ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:
• Kappen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Rechtsbescherming
De aanvraag heeft betrekking op een geval zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo. Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure (afdeling 3.4 van de Awb). Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 28 april 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-226, Heidekamppark Urmond” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voor het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Het ontwerp besluit is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971. OVHeidekamppark-OB01
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl: per telefoon ( tel. nr. 046-4359393) of per mail ()


Week 17.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-003.
• Heisteeg 98, 6171 Nl Stein , voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-040.
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Beukstraat 26 6181 KV te Elsloo, voor het realiseren (legaliseren) van een draadhekwerk, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-053
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-003.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
• Veldschuurweg 17 6171 RP Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met minimaal 6 weken, verzenddatum besluit 20 april 2021, O2021-016.

Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
Met het collegebesluit van 6 april 2021 heeft het college conform artikel 2 lid 3 van de ‘Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023’ besloten per 1 mei 2021 artikel 2 lid 1b van de Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023 als volgt te wijzigingen.
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
b. voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Stein met een maximale koop(/‐aanneem)som van € 245.000, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Meer informatie is te lezen op www.gemeentestein.nl/starterslening


Week 16.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-041.
• Mergelakker 66, 6181 GJ te Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, zaaknummer O2021-040.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, voor het plaatsen van een loods, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2020-179.
• Houterend 83 6171 CR Stein, het aanleggen van een inrit, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2021-065.
• Molenweg zuid 4d te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2020-234.
• Mauritslaan 14, 6129 EM te Urmond, voor het verbreden van een uitrit, verzenddatum besluit 8 april 2021, zaaknummer O2021-067.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo (sportpark Mergelakker), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL (sportpark ’t Hetjen), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-040.
Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 13 april 2021, zaaknummer O2021-041.

Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
Vanaf woensdag a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Erfgoed Stein” zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer: NL.IMRO.0971.BPerfgoed-0001


Week 15.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veldschuurdijk 2 6171 RR te Stein, voor het plaatsen van een garage met overkapping, zaaknummer O2021-073


Week 14.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Bingelkruid 2 6181 ML Elsloo, voor hetplaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-064
 Dross vd Weijdenplein 5 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafschjeiding, zaaknummer O2021-055
 Blauwensteenweg 13 6171 KW te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-071

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Steinderweg 39a te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021
 Molenweg Zuid ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-234


Week 13.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, zaaknummer O2021-060.
 Veldschuurweg 15 6171 RP te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2021-059.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Hoolstraat 2a te Stein, voor het oprichten van een woning, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-231.
 Houterend 87 te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-048.
 Meerser Eindstraat 11 6171 PS Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-235.
 Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-051.
 Raadhuisplein 85 6171 JC te Stein, voor het realiseren van een Domino’s Pizza (van rechtswege), verzenddatum besluit van rechtswege 24 maart 2021, zaaknummer O2021-008.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Koningstraat 10 6129 BD te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-032.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-031.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Raadhuisplein 80, 6171 JC Stein voor het inrichten van Domino’s pizza en voor het opleggen van maatwerkvoorschriften, dossiernummer M2021-003, zaaknummers RUD 2021-201113 en 201-201253.
 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein, voor het houden van landbouwhuisdieren (varkens) bij een type B bedrijf, dossiernummer M2021-005, Zaaknummer RUD 2021-201846.


Week 12.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Past Eijckstraat 4 6129 BK te Urmond, voor het inrichten van een afhaalrestaurant gelegen aan hetzelfde adres, zaaknummer O2021-054
• Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, zaaknummer O2021-051


Week 11.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Beukstraat 26 6181 KV Elsloo, voor het legaliseren van een draadhekwerk, zaaknummer O2021-053.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond, voor de aanleg van een uitrit, zaaknummer O2021-044.
• Maarten Trompstraat 12 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
• Breinderweg 51 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
• Heistreeg 98, 6171 NL te Stein & Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo, voor de kap van in totaal 14 bomen op de genoemde locaties, zaaknummer O2021-038.


Week 10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Mergelakker 66, 6181 JG te Elsloo, renoveren sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039
 Meerdel te Elsloo, kappen van bomen, zaaknummer O2021-001
 Stationsstraat 59, 6181 AE te Elsloo, plaatsen van een reclamezuil, zaaknummer O2021-047
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, renoveren sportpark 't Hetjen, zaaknummer O2021-040
 Dasmer 10, 6171 SB te Stein, kappen 2 bomen, zaaknummer O2021-046

Kennisgeving sloopmelding
 Cornelisleen te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-017
 Heerstraat C 51-C, 6171 HS te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-024


Week 9.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veestraat 5 6171 CM Stein, het plaatsen van een muur, zaaknummer O2021-037.
 Steenwegstraat ong. Stein, voor het kappen van een populierenopstand (110 populieren), zaaknummer O2021-011.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Veerweg 12 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, verzenddatum besluit 2 maart 2021, zaaknummer O2020-211.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 3 maart 2021, zaaknummer O2021-036.

Ontwerpbesluit
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het gebruik van een chemicalientank. Het ontwerp besluit ligt m.i.v. 3 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder bij het college van B&W van Stein zienswijzen indienen. Voor vragen of het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Stein tel 046-4359393, team VTH. Betreft zaaknummer RUD 2020-205686 en dossiernummer O2020-145.


Week 8.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dorine Verschureplein 9a, 6181 AS te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot appartement, zaaknummer O2021-027.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein, voor het kappen van een dode boom, zaaknummer O2021-028.
 Schuttersstraat 14a, 6181 AC Elsloo, voor het verwijderen van een houtopstand en het afgraven van een grondwal, zaaknummer O2021-025.
 Haven 20, 6171 EG Stein, het plaatsen van een tijdelijke tenthal, zaaknummer O2021-.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een carport, zaaknummer O2021-031.
 Meijersstraat 3 6171 TR te Stein, voor het wijzigen van een gevel, zaaknummer O2021-035.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE Stein, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2021-036.
 Nabij Heidekampweg 4 aan de Nijverheidsweg 3, 6171 AZ te Stein voor het plaatsen van een schotelantenne, zaaknummer O2021-026.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het kappen van een dode boom, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2021-028, i.v.m. het spoedeisend karakter treedt het besluit al op 12 februari 2021 in werking.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-209.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2020-182.
 Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-206.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-231.
 Veerweg 12 6129 BA Urmond, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (vergroten balkon), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-211.
 Meerser eindstraat ongenummerd, 6171 PS te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (oprichten woning), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-235.

Bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

In de raadsvergadering van 11 februari jl. is het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 februari as. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatStein-0003

Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

De volledige bekendmakingen hierover zijn te vinden in de Staatscourant van vandaag en op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 7.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Breinderweg 51, 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
 Steinderweg ongenummerd, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Stationsstraat 31, 6181 AD te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-023.
 Steinderweg ongenummerd (F498), voor het oprichten van een nieuwe woning, zaaknummer O2020-233.
 Mauritslaan 10, 6181 EM Urmond, voor het aan huis hebben van een eenmansbedrijf voor de productie van elektronische artikelen (oordoppels op maat), zaaknummer O2021-018.
 Koningstraat 10 6129 BD Urmond, voor het plaatsen van een keerwand / schutting, zaaknummer O2021-032.
 Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een loods, zaaknummer O2021-016.
 Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
 Steinderweg ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van zonnepanelen, zaaknummer O2021-033.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Beukstraat 28, 6181 KV te Elsloo, voor het legaliseren van het plaatsen van een garage, verzenddatum besluit 9 februari 2021, zaaknummer O2020-043.
 Stationsstraat 57, 6181 AE te Elsloo, voor het inrichten van een kantoorpand, verzenddatum besluit 10 februari 2021, zaaknummer O2020-223.

Bestemmingsplan “Meerdel”
Vanaf 18 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan “Meerdel” en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0002

Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden worden ingediend bij de gemeenteraad resp. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA te Stein

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812
De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in de Staatscourant van vandaag of via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant


Week 6.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot woonhuis, zaaknummer O2021-017.
 Jurgensstraat 66, 6181 HH te Elsloo, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-019.
 Koningstraat 8 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, zaaknummer O2021-022.
 Steinderweg ongenummerd (Stein F 499), voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-013.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koningstraat 8, 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, verzenddatum besluit 3-2-2021, zaaknummer O2021-022.
 Dross essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, verzenddatumbesluit 3 februari 2021, zaaknummer O2021-013.
 Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond, voor het kappen van een boom, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2021-004.
 Veestraat 3 6171 CM Stein, voor het vergroten van een woonwagen, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2020-170.
 Business Park Stein 133, 6181 MA Elsloo voor het oprichten van een industriële wasserij met kantoren, verzenddatum besluit 2 februari 2021, zaaknummer O2020-179.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer O2020-209.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer I2020-222.


Week 5.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heerstraat Centrum 143, 6171 HV te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte met berging, zaaknummer O2021-015.
 Maasberg 2, 6181 GV Elsloo, voor het kappen van bomen i.v.m. regulier onderhoud in kasteelpark Elsloo, zaaknummer O2021-010.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, verzenddatum besluit 25 januari 2021, zaaknummer O2020-213.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide voor elektriciteits-opwekking voor eigen gebruik op eigen terrein, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-158.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-186.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-151.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Veestraat 3, voor het vergroten van een woonwagen, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-170.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Daalstraat 23, 6181 JP Elsloo, voor het veranderen van een inrichting (akkerbouwbedrijf Claessen), RUD zaaknummer 2020-207657, dossiernummer M2021-002.


Week 4.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Blauwensteenweg 11, 6171 KW te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2021-006.
 Wegsken 8, 6171 AM te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte, zaaknummer O2021-007.
 Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein, voor het oprichten van een domino’s pizzeria, zaaknummer O2021-008.
 Moutheuvelsweg 49 6171 VH Stein, voor het oprichten van een woning in een bestaande loods, zaaknummer O2021-009.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koeweide 17a, voor het plaatsen van 2 buitenunits voor een airco, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-199.
 Speelheuvel 39, 6129 PW Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-201.
 Heerstraat Noord 48, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2021-002.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van een zijgevel, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-218.
 Beekdal Ur (Ellserveld Meerdel), voor het wijzigen van het talud, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-212.

Besluit weigering omgevingsvergunning
 Nabij Brugstraat ong. te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 21 januari 2021, zaaknummer O2020-177.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, aanvrager Pisters holding b.v. voor het plaatsen van een opslagloods voor een hoveniers- of aannemersbedrijf, zaaknummer RUD 2020-207497, dossiernr M2021-001. 


Week 3.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
Meerdel ongenummerd te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2021-001.
 Heerstraat noord 48, 6171 CH Stein, voor het verbreden van in-/uitrit, zaaknummer O2021-002.
 Kerkstraat 18, 6181 NP te Elsloo, voor het verbouwen van een woning, zaaknummer O2021-003.
 Kloosterstraat 20, 6129 CS Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-004.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 12 januari 2021, zaaknummer O2020-167.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-207.
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-085.
 Paalweg ong. te Urmond, voor het realiseren van een tijdelijke inrit, verzenddatum besluit 13 januari 2021.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van drie rioleringsputten, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-178.
 Molenweg Zuid te Urmond voor het kappen van 5 bomen in het kader van het project reconstructie Molenweg Zuid Paalweg Urmond, verzenddatum besluit d.d. 14 januari 2021, zaaknummer O2020-195.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo voor het oprichten van een loods, verzenddatum besluit 11 januari 2020, zaaknummer O2020-179.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.