ELSLOO

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 van de gemeente Stein gaat in op 1 januari 2021.

Dat komt goed uit want gemeenten zijn vanaf die datum ook verplicht pro-actief contact op te nemen met inwoners die een betalingsachterstand hebben bij de woningvereniging, zorgverzekering of energieleverancier.

Tot dusver werkten slechts 80 gemeenten op deze manier actief mee aan het oplossen van de schuldenproblematiek. Maar vanaf 1 januari moeten alle gemeenten dus zo aan de bak.

Lees verder op NOS-nieuws van 29.12.2020 >

Concept beleidsplan schuldhulpverlening en concept verordening schuldhulpverlening
Op 15 september jl. heeft het college van Stein het concept beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 en het concept verordening schuldhulpverlening 2021 vastgesteld.

Het beleidsplan en de verordening zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR. Daarnaast bieden we inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein. Wij bieden u graag de gelegenheid om tot en met 28 oktober 2020 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken. Het concept beleidsplan en concept verordening zijn ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein het definitieve beleidsplan en de verordening vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De ingangsdatum van het beleidsplan en de verordening is 1 januari 2021. 

Lees ook:

 

 

  • Laatste update op .
Paul.
Schulden.
Schulden zijn niet direct een probleem mits er ook een inkomen is. Uit diverse onderzoeken van bv CBS blijkt dat de burgers de meeste schulden, ruim 70% bij de overheid of lokale overheden heeft. Dankzij het strenge boete beleid van de overheid en lokale overheden waarbij bij te laat betalen van de verschuldigde bedragen enorm oplopen omdat er boete op boete word gestapeld staat op stip op nummer 1. Nog maar te zwijgen over de incasso kosten. Na het beleidsplan gelezen te hebben staat er niets in wat de schuldenaar kan helpen wat dit punt betreft. De overheid of lokale overheid had er namelijk ook voor kunnen kiezen om het huidige beleid waar boetes op boetes word gestapeld en dus leidt tot veel hogere schulden, te herzien en het oorspronkelijk bedrag te handhaven, maar dat gebeurd niet. ik noemde al een inkomen. We leven in een flex arbeidsmarkt en dat betekend dat een stabiel inkomen al niet meer van zelf sprekend is en men vaker beroep moet doen op bv de bijstand, zeker nu in deze Corona tijd. En beroep doen op de bijstand is schijnbaar een vies woord bij de gemeente Stein getuige ook hoe moeilijk het gemaakt word om een bijstandsuitkering aan te vragen, dat de sociale dienst medewerkers aanvragers bij voorbaat als fraudeur zien en behandelen en hoe de sociale dienst zich in allerlei bochten wringt om die aanvraag te kunnen frustreren wat er toe leidt dat mensen maanden zonder inkomen komen te zitten waardoor de schulden opeens flink oplopen. Doe daar eerst eens iets aan.
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.