ELSLOO

Info Gemeente Stein

Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Stein. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken zijn toegestaan; windenergie is in de gemeente Stein niet mogelijk.

We zijn met zijn allen al goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom kijkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas om onze bedrijfsgebouwen en woningen duurzaam te verwarmen? En hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis?

Meedenken
Voordat de gemeenteraad in juni 2021 een besluit neemt over de mogelijkheid voor het opwekken van zonne-energie met zonneparken in onze eigen gemeente, wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Deze input is heel belangrijk voor de beslissingen die genomen moeten worden. 4.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen voor de kerst een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. Maar ook inwoners die geen brief ontvangen, worden gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Dit kan via onderstaande link:

https://enquete.toponderzoek.com/stein

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 tot 15 minuten en kan tot en met 17 januari 2021.

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen naar Toponderzoek via telefoonnummer 085 4860110. Dit kan vanaf 4 januari 2021, in verband met een sluiting tijdens de feestdagen. Je kunt het onderzoek dan telefonisch doen.

Stein locaties zonneparken 01

Stein locaties zonneparken 02

Wat is de Regionale Energie Strategie
Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeentes in deze deelregio’s doen dit op hun eigen manier, maar zij maken hier wel afspraken over, naast de afspraken die al gemaakt zijn in de RES. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg en deelregio Westelijke Mijnstreek.

Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot de warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES gaat in principe in op de opgave voor de komende 10 jaar, tot 2030. Waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 2050. In 2050 wil Stein namelijk energieneutraal zijn.

Hoe ziet het proces eruit?
De conceptversie van de RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In juli 2021 volgt de laatste versie van de RES voor de regio Zuid-Limburg. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie (naast zon- en wind) en warmte worden in de gaten gehouden. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over RES, kan men terecht op www.regionale-energiestrategie.nl

Regionale Energie Strategie

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Zonneparken
Zonneparken.
Nu ben ik zeker géén voorstander van deze groen vernietigers maar het is wel opvallend dat het buitengebied van Catsop er niet bij staat.Hier zie ik duidelijk de hand of beter het hele lichaam van Jullie Meijers in.
Haar relatie met de wethouder werpt nu al zijn vruchten af.

Het ware beter hier enigszins objectiever mee om te gaan om belangenverstrengeling te voorkomen.
Straks moeten we in Stein ook nog een parlementaire enquête gaan organiseren.

Voor mij moeten die zonnepanelen over op daken komen ook op grote industrie hallen in onze gemeente.
Deze gebieden zijn toch al verkloot.
Dus wel zo’n maar op een andere plaats dan in het buitengebied.

0
Lou Fredrix
Zonne energie in Stein
Jan Meijers: Mee eens, laten we eerst maximaal gebruikmaken van de beschikbare grote daken in de Gemeente Stein om de doelstelling van zonne-energie te kunnen realiseren..
In de enquête kan je aangeven dat je hierover wil meedenken, n een klankbord groep, dus er wordt dan wel naar de burger geluisterd. Zoal Mark Rutten het vanaf nu ook gaat doen in de landelijke politiek, beloofd in zijn bericht gisteren

0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.