ELSLOO

Info Gemeente Stein

Steinse begroting sluitend na een jaar van bezuinigingen

Net als veel andere Nederlandse gemeenten wordt de gemeente Stein geconfronteerd met stijgende kosten in het sociaal domein. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Stein vorig jaar flink heeft moeten bezuinigen. Door in breed perspectief naar deze bezuinigingsopgave te kijken, is het ook dit jaar weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De begroting is gisteren met steun van de gehele raad, unaniem vastgesteld.

Vruchten afwerpen
Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Bij het opstellen van de derde begroting in deze bestuursperiode hadden we nog steeds een stevige financiële uitdaging. De lastendruk vanuit het sociaal domein is enorm. Dat is bekend, maar dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken en beheersmaatregelen hebben genomen. We zien nu dat deze aanpak z’n vruchten lijkt af te werpen, maar het is nog niet zeker dat we alle beheersmaatregelen volledig kunnen invullen. Dus blijft voorzichtigheid geboden.’

Vanuit het Rijk komen weliswaar steeds meer middelen beschikbaar voor het uitvoeren van onder andere de taken binnen het sociaal domein, maar daar moet nog definitieve besluitvorming door de nieuwe regering over plaatsvinden. De september circulaire laat op dit moment voor onze gemeente in ieder geval een positief beeld zien die niet zijn meegenomen in de voorliggende begroting.

Geen extra bezuinigingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met de gemeenteraad besloten dat deze begroting geen nieuwe ambities kent, maar dat er ook geen extra bezuinigingen worden doorgevoerd. Hierdoor worden inwoners niet belast met extra gemeentelijke belastingen, kan het kwaliteitsniveau van het beheer van de openbare ruimte gelijk blijven en kunnen inwoners vertrouwen op de dienstverlening die ze van de gemeente gewend zijn.

Coalitieakkoord
De gemeente is erin geslaagd om invulling te blijven geven aan de voornemens uit het breed gedragen coalitieakkoord waarbij onder andere geïnvesteerd is in de openbare ruimte, de ambtelijke organisatie, samenwerking met gemeenten in het middengebied, recreatie en toerisme en veiligheid.

Resumé
Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Eigenlijk staat deze begroting in het teken van onzekerheden. Niet alleen voor Stein maar voor alle gemeenten. Geen structurele middelen jeugd, geen zicht op effecten van de herijking van het gemeentefonds. Toch lijkt het positief voor ons uit te pakken, waarbij het beeld is dat er meerjarig structureel ruimte lijkt te komen. Maar met al deze onzekerheden, forse indexeringen en nieuwe taken die op onze gemeente afkomen, blijven we een behoudend beleid voeren.’

gemeente stein begroting in een oogopslag 2022

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.