ELSLOO

Meedenken over Elsloo in 2030

2e Wijkatelier Elsloo 2030

Dinsdag 14 juni 2022 was de 2e bijeenkomst voor ‘Elsloo 2030’. Tijdens deze bijeenkomst gaf Atelier Romain weer een presentatie. De presentatie kunt u hier downloaden > www.gemeentestein.nl/elsloo2030 
 
De vier ambities voor Elsloo 2030:

 1. Klimaatbestendigheid:
  Realiseren van natuurlijke afvoer van regenwater om de rioolcapaciteit te ontlasten en het overstromingsrisico in de straten te verminderen
 2. Meer groen en aandacht voor ontspanning en recreatie:
  Wens om de aanwezige groene zones tussen Dorpstraat/Raadhuisstraat en de achterliggende Julianastraat alsmede tussen Stationsstraat en Jurgensstraat te gebruiken voor ontspanning van de inwoners. Dit groen is overigens (nog) niet in bezit van de gemeente en het is dus de vraag hoe realistisch deze wens is.
 3. Sociale cohesie:
  Voor het bevorderen van ontmoetingsmogelijkheden tussen bewoners ziet het projectbureau en de gemeente mogelijkheden bij Aelserhof/La Famille en op en rond het Dorine Verschureplein. Bijvoorbeeld om het plein autovrij te maken en parkeerruimte te realiseren onder nieuwe gebouwen in de directe omgeving. Ook zou meer groen op het plein moeten komen
 4. Parkeerdruk verminderen en meer groen in woonwijken:
  Parkeren in woonwijken verminderen door parkeergelegenheid aan randen van wijken. Ook aandacht om de wijken te vergroenen. 

Hier vindt u > www.gemeentestein.nl/elsloo2030  de 4 ambities die Atelier Romain presenteerde. In die ambities is de input van de eerste bijeenkomst op 23 maart verwerkt. U kunt nog reageren op de 4 ambities tot en met 17 juli. Stuur uw reactie naar .

Fase II Transformatieplan (in uitvoering)

Uit de resultaten van Fase I weten wij nu wat er in 2030 in Elsloo veranderd zou moeten zijn. In Fase II gaan wij ruimtelijke ideeën en manieren bedenken hoe wij die verandering gaan vormgeven. 14 juni 2022 was het tweede wijkatelier met stakeholders en inwoners. Hieronder kunt u de de presentatie en de 4 ambities uit die bijeenkomst downloaden.

Wij nemen de ontvangen input nu mee bij het uitwerken van de 4 ambities naar een Transformatieplan voor Elsloo. Dit Transformatieplan publiceren we in concept op deze website en, nadat we daarna de ontvangen input/opmerkingen hebben verwerkt, ook als definitief Transformatieplan.


Hoe ziet Elsloo er uit in 2030?

Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers etc. nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Elsloo?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners en ondernemers van Elsloo. Daarom gaan we, samen met hen, voor Elsloo een visie in kaart brengen. Deze visie speelt in op trends en ontwikkelingen. Een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken. Omdat Catsop een ander woonmilieu heeft, kijken we voor deze visie wordt naar de wijk Elsloo (en niet de kern Elsloo).

Input leveren?
Afgelopen 23 maart was de eerste bijeenkomst (wijkatelier) in het Maaslandcentrum. Tijdens deze wijkbijeenkomst op 23 maart hebben we input verzameld van stakeholders en inwoners.
Kon je daar niet bij zijn en wil je toch graag input geven? Vul dan de vragenlijst in. Dat kan nog tot eind april 2022. Om je te helpen met het invullen van de vragen, kun je onderstaande bestanden van Atelier Romain downloaden.

Fase I Wijkatlas = afgerond

Elsloo 2030 fase2 afb2

 

vragenlijst Elsloo 2030

Save the date! 
De volgende bijeenkomst is 14 juni. Tijdens die bijeenkomst presenteren we onze ideeën over hoe we op weg gaan naar 'Elsloo 2030'. Hier gaan we dan weer over in gesprek met elkaar. Zet 14 juni alvast in de agenda! 

Meer info en aanmelden voor Nieuwsbrief Elsloo 2030 kan hier > https://www.gemeentestein.nl/elsloo2030


Wat is er voor nodig om te zorgen dat Elsloo een mooie, fijne en aantrekkelijke plaats blijft om in te wonen voor jong en oud?

Op woensdag 23 maart namen zo'n 100 Elsonaren deel aan een "haal sessie" in het Maaslandcentrum.
Het ingehuurde Belgische projectteam haalde tijdens deze avond zowel digitaal als schriftelijk en mondeling wensen en behoeftes op bij de inwoners over wonen, winkelen, recreatie, groen, energie, bedrijven, verkeer, infrastructuur etc.

Allereerst werden de globale bevindingen van het projectteam over Elsloo met de aanwezigen gedeeld. Dat was niet louter een hallelujah verhaal. Natuurlijk veel waardering voor de oude kern en de groene omgeving aan de zuidkant. Maar ook kritische noten over met name de vele "slechte" woningen uit de jaren 1950-1970 toen er vooral veel en snel werd gebouwd hetgeen de kwaliteit niet ten goede kwam. Volgens mij kun je 1970 beter vervangen door 1980. 
Jonge gezinnen waarderen de groene omgeving, het winkelaanbod, de bereikbaarheid, het onderwijsaanbod en de rust.

Maar goed, natuurlijk ook pessimistische vooruitzichten over "krimp" en "vergrijzing". Het afnemen van het aantal inwoners en de verschuiving naar een steeds groter bestanddeel senioren. Het grote contingent 1950-1980 gezinswoningen is veelal te duur voor jonge starters op de woningmarkt, die daardoor vaak noodgedwongen naar elders verkassen. En de woningen zijn veelal te groot voor 1 of 2 persoons senioren huishoudens. En niet elke senior wil zo lang mogelijk in die grote woning blijven wonen, met alle aanpassingskosten van dien. De vraag naar levensloopbestendige woningen is vele malen groter dan het aanbod.

Website "Kennis voor krimp" >

Chemelot en Business Park Stein zorgen natuurlijk voor veel bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar zorgen er ook voor dat je de noord- en oostzijde van Elsloo beter niet kunt laten zien. Aan mijn tafel werden veel kritische opmerkingen gemaakt over de veel te grote en spuuglelijke Nedlin-nieuwbouw. Ook werden er zorgen geuit over de dominante aanwezigheid van DSM en Sabic. Wat gebeurt met de overige bedrijven, de infrastructuur, met Elsloo en Stein, als die twee bedrijven ooit zouden verhuizen of verdwijnen?

In sub-groepen konden de inwoners vervolgens hun mening ventileren en suggesties tot verbeteringen op allerlei gebied doen.
Zodra het projectteam dat in kaart heeft gebracht en geanalyseerd heeft, volgt in juni een tweede sessie en in oktober/november een slotsessie.

Meer informatie op gemeentestein.nl/elsloo2030 


Omgevingsvisie

Gemeente Stein Omgevingsvisie 2040

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

 • Sociale en vitale wijken en kernen
 • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
 • Unieke omgevingskwaliteiten
 • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
 • Energietransitie

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

Foto boven: Guus Peters

 • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.