ELSLOO

Nieuw kunst- en cultuurbeleid in Stein

Aandacht voor trends, verbinding en financiën

Huidige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zijn niet vormgegeven op basis van vastgesteld beleid omdat de vorige beleidsnota uit 2010 gedateerd is.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is de expliciete wens opgenomen om tot een volwaardig Kunst en Cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen die past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en bijdraagt aan de unieke culturele identiteit. Het nieuwe beleid moet ten minste:

1. Een visie schetsen voor de gemeente Stein op kunst een cultuur die aansluit bij haar identiteit (strategische toekomstvisie);
2. Inzichtelijk geven in het huidige aanbod en waar nog voorzieningen ontbreken, inzicht geven in hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoeften) zouden moeten worden ingericht;
3. Een duidelijk inzicht geven in de prioritering voor de periode 2023 -2027;
4. Samen met belanghebbende organisaties zijn opgesteld.

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders globale uitgangspunten geformuleerd (zie bijlage 1) die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen. 
Het Kunst en Cultuur beleid raakt de volgende disciplines:

• Muziekonderwijs
• Kunst en cultuureducatie
• Bibliotheekwerk/ geletterdheid/ streektaal
• Evenementen
• Cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed
• Culturele kunstwerken in de openbare ruimte (incl. streetart)
• Gemeentelijke kunst (binnenshuis)
• Musea
• Lokale makers en talentontwikkeling

Beoogd wordt om in 2022 input en informatie op te halen bij de gemeenteraad en belanghebbende organisaties aan de hand van themabijeenkomsten, om zo te komen tot een visie en volgorde van uitvoering voor de hierboven vermelde disciplines. De uitgangspunten vormen enkeleen alleen een vertrekpunt om te komen tot een uitwerking van het nieuwe kunst en cultuurbeleid.

Download bijlage "Uitgangspunten Kunst en cultuurbeleid 2023-2027"

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.