ELSLOO

Info Gemeente Stein

Omgevingsvergunning

Minder administratieve lasten en betere dienstverlening

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning,  het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen: de omgevingsvergunning. Dat  is het gevolg van de nieuwe wetgeving (Wabo).
Dit heeft tot gevolg dat burgers en bedrijven hierdoor minder administratieve lasten hebben, een betere dienstverlening door de overheid krijgen en geen tegenstrijdige voorschriften krijgen aangeleverd. De proceduretijd wordt door deze regeling korter.

Bouwen, kappen, inrit: drie in een
Op 1 oktober a.s. treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, afgekort de Wabo, in werking. Met de Wabo zijn een groot aantal (circa 25) vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels samengevoegd tot één toestemmingsstelsel met één procedure per project: de omgevingsvergunning. U vraagt straks dus geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’.  

Omgevingsloket online
Vanuit uw huis of kantoor kunt u straks één omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: Omgevingsloket online (https://www.omgevingsloket.nl). Door de vergunningencheck in te vullen kunt u vooraf bepalen of een vergunning nodig is. De omgevingsvergunning maakt hiermee de vergunningaanvraag een stuk eenvoudiger en sneller.  De  vergunning ook gewoon op papier worden aangevraagd.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo wordt bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter.

Meer informatie
Het ministerie van VROM heeft een nieuwe brochure gemaakt met de reikwijdte van de omgevingsvergunning. Hierin staat welke vergunningenstelsels op 1 januari 2010 precies opgaan in de omgevingsvergunning.

Voor overige informatie over de Wabo en de omgevingsvergunning kunt u kijken op de volgende websites:

http://omgevingsvergunning.vrom.nl/
http://www.omgevingsvergunning.nl/


De voordelen van de omgevingsvergunning op een rij  

    De omgevingsvergunning vraagt u aan met één aanvraagformulier.
    Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen.
    Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt, is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk.
    Voor toezicht en handhaving is één controlerende instantie verantwoordelijk.
    Met de Wabo wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken groter. U hoeft dus minder vaak een vergunning aan te vragen.

De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden vanaf vrijdag 1 oktober 2010.

  • Aangemaakt op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.