ELSLOO

Info Gemeente Stein

Samenwonen en een bijstandsuitkering
‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’

De gemeente Stein start In samenwerking met het ministerie van SZW in de week van 20 september de campagne ‘Samenwonen en een bijstandsuitkering’. Deze campagne is onderdeel van de landelijke campagne ‘Voorkom problemen, weet hoe het zit.nl’.

‘Veel inwoners hebben te maken met het sociale stelsel, bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde. Niet iedereen is op de hoogte van de rechten en plichten die horen bij de wetten en regels in Nederland die moeten worden nageleefd. Meestal gaat dat goed. Soms is het ingewikkelder of staan mensen er gewoon niet voldoende bij stil. Hierdoor worden regels ook in Stein soms onbewust overtreden. Door deelname aan de campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’ van het ministerie van SWZ willen we als gemeente Stein onze inwoners informatie over verplichtingen makkelijker en toegankelijk maken voor belanghebbenden. Het is ook het bewust-maken van het feit dat er regels zijn’, aldus Christian Wilbach, manager Werk Inkomen en Zorg bij de gemeente Stein.


Samenwonen en bijstandsuitkering
De gemeente Stein doet als pilot gemeente mee aan de deelcampagne ‘Samenwonen en bijstandsuitkering’ omdat het aan de vooravond staat van een geactualiseerd handhavingsbeleid. ‘We vinden het belangrijk om eerst meer bekendheid te geven aan bestaande regels voordat we actiever gaan handhaven als gemeente. Dat doen we met behulp van campagnemateriaal zoals flyers, posters, radiospotje en de landelijke website www.weethoehetzit.nl’, aldus Wilbach.

Nieuw handhavingsbeleid
Nog dit jaar wil het college de gemeenteraad voorstellen om nieuw handhavingsbeleid vast te stellen. Hiermee beoogt het college de spontane nalevingsbereidheid te stimuleren. We denken en verwachten dat rechten en plichten spontaan worden nageleefd als de betrokkene goed geïnformeerd is over de spelregels. Daarnaast zijn we van mening dat  een opgelegde en uitgevoerde straf evenredig maar ook voldoende afschrikwekkend moet zijn. Verder moet de gevoelsmatige pakkans voldoende hoog zijn. En tot slot moet de uitvoeringsorganisatie zo min mogelijk organisatorische of procedurele drempels opwerpen zodat betrokkenen de spelregels en de controles die eruit voorvloeien accepteren’, aldus wethouder Eef Janissen van de gemeente Stein.

Zelfde woning delen
Deze deelcampagne staat geheel in het teken van ‘Samenwonen en een bijstandsuitkering’. De campagne informeert mensen met een bijstandsuitkering over de regels over een gezamenlijke huishouding. Samenwonen kan met een levenspartner, maar ook bij een goede vriend/vriendin of een familielid kan er sprake zijn van een gezamenlijke huishouding als zij samen het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning én voor elkaar zorgen of allebei bijdragen in de kosten van de huishouding. Als zij bijvoorbeeld beiden boodschappen doen, koken of u een gezamenlijke bankrekening hebben, zijn dat aanwijzingen voor een gezamenlijke huishouding.

Het kan voorkomen dan men zich hier niet van bewust is. Dan komt een terugvordering als een onaangename verrassing op hun pad. Goede voorlichting vooraf helpt dit te voorkomen.
De campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’ is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV en de Sociale Verzekeringsbank Ook de Belastingdienst en gemeenten doen mee aan de campagne. De deelcampagne Samenwonen en bijstandsuitkering loopt van 20 september tot 4 oktober 2010. Meer informatie is te vinden op de website www.weethoehetzit.nl en www.gemeentestein.nl

  • Aangemaakt op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.