ELSLOO

Info Gemeente Stein

Gemeente Stein up to date met openbare verlichting


Rooster branduren verruimd, energieverslindende lampen vervangen en proef LED verlichting.

Na acht jaar komt Stein met een actualisatie van het Beleidsplan Openbare Verlichting. ‘Dat  betekent niet dat Stein heeft stil gezeten. In tegendeel. Achterstallig onderhoud is weggewerkt,de openbare verlichting is uitgebreid met ca 400 masten, aangepast aan de norm, energieverslindende lampen zijn vervangen, er is een proef gestart met LED verlichting en bij nieuwe projecten wordt bekeken of LED verlichting op dit moment loont. Wat dat laatste betreft houden we een vinger aan de pols.

Ook het brandrooster is in die periode verruimd mede op basis van wensen van onze inwoners. Onze zorg is nu beperkt tot reguliere vervangingen op basis van de leeftijd van lichtmasten (30 jaar) en armaturen (15 jaar).’ Aldus wethouder Danny Hendrix.

Minder storingen
De ingezette lijn van versnelde vervanging van slechte niet energiezuinige verlichting is uitgevoerd en heeft geleid tot meer licht tegen nagenoeg gelijkblijvende kosten, minder storingen en defecten. In het voorgaande beleidsplan stond sociale veiligheid en verkeersveiligheid centraal. Het nieuwe beleidsplan 2010-2014 richt zich vooral op het onderzoeken van mogelijkheden om energie te besparen en het terugdringen van de CO-2 uitstoot. Stein volgt daarmee de landelijke lijn. De gemeenteraad stelt het beleid vast in de raadsvergadering van 14 oktober.

Proefopstelling
De kleinschalige proefopstelling van vijf LED masten (eind 2009) in de Dieterenstraat in Stein, is bedoeld om mensen kennis te laten maken met LED verlichting.

Bestaande lampen in de openbare verlichting kunnen niet één op één vervangen worden door LED lampen. Daarvoor moet het hele armatuur vervangen worden.
Vervanging van de armaturen zou in het geval deze nog niet zijn afgeschreven een enorm kapitaalsverlies en dus een behoorlijke kostenpost betekenen. Daar begint Stein niet aan. ‘We willen de LED verlichting geleidelijk uitbreiden. Bij nieuwe plannen overwegen we telkens de kosten en de mogelijkheden. De vervanging van bestaande armaturen en lichtmasten schorten we tijdelijk op omdat we willen wachten op de doorontwikkeling van de LED verlichting. We denken namelijk dat binnen 1,5 tot 2 jaar de kosten een stuk lager liggen en dat het dan financieel en milieutechnisch een goed moment is om LED verlichting meer toe te gaan passen bij vervanging’ aldus Jo Vossen, medewerker bij de gemeente Stein.  

In totaal staan er in Stein zo’n 5.500 stuks lichtmasten (met een of twee armaturen). Jaarlijks geeft Stein een kleine 210.000  Euro uit aan reguliere onderhoudskosten.
De komende vijf jaar staan 1077 armaturen op de nominatie vervangen te worden. Hiervan komen rond de 780 armaturen in aanmerking voor vervanging door LED verlichting. Voor de overige (hogere) masten bestaat nog geen goede  alternatieve LED verlichting. Jaarlijks energieverbruik 930.000 KWh/ kosten ca 60.000,- Euro. Kosten per inwoner ca 2,25 euro (enkel energie).

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.