ELSLOO

Info Gemeente Stein

Afkoppelsubsidie regenwater

Stein verstrekt subsidie voor afkoppelen regenwater:
Bijdrage kan oplopen tot honderden euro’s


Er zit nog voldoende geld in de subsidiepot van de gemeente Stein voor het afkoppelen van regenwater van verhard oppervlak. ‘Dit jaar hebben we als gemeente nog maar 4 aanvragen om subsidie binnen gekregen. In het subsidiepotje zit voor 2012 nog ongeveer €40.000 euro. Particulieren en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor het basisbedrag van 10 euro per vierkante meter afgekoppeld regenwater van verhard oppervlak. Een gestapelde subsidie: vijf euro van de gemeente en vijf euro van het waterschap. Er is al 6.900 m² afgekoppeld door bedrijven en inwoners in Stein.

Van begin van de subsidiering in 2009 tot op heden is er door particulieren en bedrijven in de gemeente Stein zo’n 6.900 m² verhard gerioleerd oppervlak met subsidie afgekoppeld van het gemeentelijk gemengde riool’, aldus een woordvoerster van de gemeente Stein. In totaal keerden de gemeente en het waterschap een kleine 74.000 euro subsidie uit. ‘Een deel van dit afgekoppelde regenwater wordt nu geïnfiltreerd in de tuinen bij woningen en/of bedrijven. Een ander deel is nu aangesloten op gemeentelijke regenwater infiltratievoorzieningen zoals Aquaflow in de wijk Kerensheide’.

Stapelsubsidie
Deze subsidie komt bovenop de subsidie die Waterschap Roer en Overmaas verstrekt. Particulieren en bedrijven binnen de gemeente Stein komen in aanmerking voor deze –opgestapelde- subsidie. De regeling geldt alleen voor bestaande daken en verhardingen die nog niet eerder zijn afgekoppeld. Ook  een regenton plaatsen onder de afgezaagde regenpijp komt in aanmerking voor subsidie, maar  als de ton overloopt mag het water niet alsnog in het riool lopen.  

Per vierkante meter afgekoppeld dak of verharding is de basisvergoeding 10  euro voor de eerste 100 m2. Als er aantoonbare meerkosten zijn, kan de vergoeding hiervoor oplopen tot 40 euro/m2. Voor 2011 zit er totaal 50.000 euro in het subsidiepotje van de gemeente en 6.000 euro van het waterschap. Eind 2012 loopt de stimuleringsregeling van het waterschap af. Met deze subsidieregeling wil het gemeentebestuur van Stein inwoners en bedrijven stimuleren om regenwater van het verhard oppervlak af te koppelen.

Afkoppelen
Particulieren kunnen zelf regenwater afkoppelen van het riool door bijvoorbeeld regenwater op te vangen in een regenton of bassin, maar ook infiltratie van regenwater in de bodem of afvoer naar en sloot of vijver behoren tot de mogelijkheden. Ook bestaan er systemen waarbij het opgevangen regenwater kan worden gebruikt voor de wasmachine, toiletspoeling of het sproeien van de tuin. Een natuurlijk ogende beekloopje die van de regenpijp naar de tuinvijver leidt, is ook een optie. Het aanvraagformulier en een toelichting met tal van voorbeelden zijn te vinden op www.gemeentestein.nl  

Waarom afkoppelen?
Regenwater dat valt op verharde oppervlakken van wegen  en daken wordt nu nog te vaak via de riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Door het wegvallen van infiltratie vindt in onvoldoende mate grondwateraanvulling plaats. Het regenwater wordt in veel gevallen in hoog tempo afgevoerd en kan leiden tot piekbelastingen in de riolering met verhoogd risico voor lokaal wateroverlast en overstorten van verdund rioolwater op oppervlaktewater. Bovendien wordt schoon hemelwater gemengd met vuil huishoudelijk afvalwater en afgevoerd naar de zuivering. Hier wordt tegen hoge kosten deze grote hoeveelheid relatief licht vervuild water gezuiverd. In principe wordt dus schoon hemelwater, vervuild en weer schoon gemaakt. Een alternatieve verwerking van hemelwater kan het aspect duurzaamheid terugbrengen in de praktijk van het stedelijke waterbeheer.

Wees er snel bij want..
De ‘Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO’ van het waterschap loopt eind dit jaar af. Dan resteert nog de subsidie van de gemeente Stein met een basisbijdrage van 5 euro per vierkante meter. Mensen die van plan zijn om het regenwater af te koppelen, kunnen beter nu nog subsidie aanvragen. De gemeente Stein bekijkt op dit moment of de subsidieregeling wel blijft bestaan. Reden temeer om snel nog subsidie aan te vragen. Meer informatie op www.gemeentestein.nl
Inwoners en bedrijven die hemelwater willen afkoppelen en daarvoor subsidie willen ontvangen, kunnen zich melden bij de gemeente. Met één aanvraagformulier kan uit beide regelingen (van gemeente en waterschap) subsidie worden aangevraagd.
Afkoppelen
Met de stimuleringsregeling ‘afkoppelen verhard oppervlak’ worden gemeenten, bedrijven en particulieren gestimuleerd om bestaand verhard oppervlak (ook daken) af te koppelen van het riool. Dit betekent dat schoon regenwater niet in het riool bij het vuile afvalwater terechtkomt door dit bijvoorbeeld op te vangen in een regenton of bassin. Riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie worden zo minder belast. Dit bespaart zuiveringskosten. Beken raken minder vaak verontreinigd door riooloverstorten. Het schone regenwater wordt niet afgevoerd, maar wordt nuttig gebruikt in waterpartijen of in infiltratiekratten in de bodem. Dit voorkomt verdroging.
Foto onderschrift: Afkoppelen: hoe doe je dat? Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren, bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening of combi met regenton of opvangbekken zodat u het regenwater kan hergebruiken.

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.