logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein:  Vanaf 2012 bezuinigen

•    Beperkte lastenverzwaring in 2011
•    Stein wil blijven investeren ondanks zwaar weer

Het college van burgemeester en wethouders van Stein wil blijven investeren ondanks het zware financiële weer dat op de gemeente afkomt. Dat is de boodschap van de begroting  2011-2014 zoals het college deze voorlegt aan de gemeenteraad. De begroting komt aan de orde in de raadsvergadering van 10  november.

Speerpunten: zwembad, centrum en e-dienstverlening
Het nieuwe college van B&W wil eindelijk het binnenzwembad in het Steinerbos ook daadwerkelijk vernieuwen. Dat is een doorbraak van jarenlang praten over de toekomst van het zwembad. Ook wil het college investeren in het verbeteren van haar (digitale) dienstverlening aan haar inwoners. Daarvoor is voor de komende jaren een bedrag van ruim 2 miljoen euro nodig. Ook het Centrumplan Stein heeft uiteraard absolute prioriteit, aldus het college van B&W van Stein.
Dit zijn de opvallende speerpunten in de begroting 2011. Het college houdt terdege rekening met de bezuinigingsdrift van het nieuwe kabinet. Voor het overige is ingezet op voortzetting van bestaand beleid en wordt geen nieuw beleid voorgesteld.

Versobering
De gemeente Stein is geconfronteerd met een korting door het Rijk op de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo budget (huishoudelijke hulp ca). Deze korting dwingt de gemeente  veel kritischer de hulpvraag  van inwoners te beoordelen. Versobering op dit vlak is onvermijdelijk.

Beperkte lastenverzwaring
Voor 2011 is de financiële “pijn” voor Steinse inwoners beperkt. De stijging van de lokale lasten blijven dan ook beperkt voor 2011, zo is het streven.
In de begroting is rekening gehouden met rijksbezuinigingen vanaf 2012. Dat betekent dat vanaf 2012 de begroting een tekort laat zien. De gemeente Stein zal minstens
€ 2,5 miljoen moeten gaan bezuinigen. Het college is er echter van overtuigd dat zij samen met de raad een evenwichtig bezuinigingspakket kan samenstellen.
“Maar dat iedereen daar iets van zal merken is ook duidelijk', schrijft het college aan de raad. Inwoners mogen dan ook verwachten dat de gemeente ook flink gaat korten op de eigen organisatie, waaraan dan een keuze over het takenpakket aan vooraf gaat. Snoeien zonder keuzes werkt niet.

Het college van de gemeente Stein is ervan overtuigd dat de gemeente en haar inwoners genoeg veerkracht hebben om door deze financieel moeilijke tijd heen te komen. Met deze begroting denkt het college hiervoor de fundamenten te leggen met als doel ervoor te zorgen dat de gemeente Stein aantrekkelijk is en blijft om te leven, te wonen en te werken.
De gemeenteraad wordt in de vergadering van 10 november gevraagd de begroting vast te stellen.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.