ELSLOO

Info Gemeente Stein

Vroeger was er ook Jeugd van tegenwoordigHet college van B&W van de gemeente Stein wil de nota jeugdbeleid  “Vroeger was er ook ‘Jeugd van tegenwoordig’ “ in november aan de gemeenteraad voorleggen. ‘De nota gaat er vanuit dat het met het overgrote merendeel van de jeugd goed gaat. Ook al wordt vaak geklaagd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Dit blijkt echter van alle tijden te zijn en is eigen aan de ‘generatiekloof’, aldus wethouder Gina van Mulken.  ‘Feiten, ook in Stein, tonen echter aan dat de huidige jeugd het niet slechter doet dan vroeger’, aldus Sandra Raaymakers, beleidsmedewerker Jeugdbeleid bij de gemeente Stein.

Besproken
‘We hebben de eerste aanzet tot een nota over jeugdbeleid  besproken met de Steinse Jongerenadviesraad (Sjar), het Jeugdinterventieteam en de Wmo-raad.  Dat waren opbouwende gesprekken en soms verrassende punten die op tafel werden gelegd. Opmerkingen en wensen zijn verwerkt in de nota jeugdbeleid zoals het college deze nu aan de gemeenteraad ter vaststelling voorlegt op 18 november’, aldus wethouder Van Mulken.

Efficiencyslag
‘Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige nota jeugdbeleid zijn de komst van de Centra van Jeugd en Gezin die iedere gemeente uiterlijk in 2011 moet hebben gerealiseerd en de kern van de gemeentelijke (preventieve) jeugdzorg vormt. Daarnaast bevinden we ons nu in een financiële crisissituatie. Waar bij de start van de vorige nota door de raad nog extra budget voor  het jeugd&jongerenwerk werd uitgetrokken, moet nu vooral gekeken worden hoe het huidige niveau binnen de bestaande budgetten gehandhaafd kan worden en waar mogelijk zelfs bezuinigd kan worden. Met de efficiencyslag denkt het college dat dit gaat lukken, licht wethouder Van Mulken desgevraagd toe.

De nota jeugdbeleid gaat kort in op onderwerpen als Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk,  Sport jongerencentra, jeugd- en jongerenwerk, jeugdparticipatie / SJAR , maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk , wonen, werk / jeugdwerkloosheid , Centrum voor Jeugd en gezin, voor- en vroegschoolse Educatie (VVE), jeugdgezonheidszorg  en Jeugdinterventieteam (JIT ).

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.