logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Honden: minder overlast

Gemeente evalueert hondenbeleid: minder overlast
Naar aanleiding van de evaluatie van het hondenbeleid in 2007 is destijds het aantal afvalbakken verdubbeld, wordt er meer en beter gecommuniceerd en worden kolken intensiever gereinigd. In juni jl. heeft gemeente Stein weer een enquête gehouden om te kijken of deze maatregelen het gewenste effect hebben opgeleverd.


Verbeterde voorzieningen
Uit de enquête blijkt dat voorzieningen zoals het aantal afvalbakken, de losloopgebieden en de communicatie naar de burgers is verbeterd. Tevens blijkt dat inwoners meer handhaving en controle wensen. De overlast van hondenpoep ten opzichte van 2007 is afgenomen.
Bekendheid aanlijn- en opruimplicht
De bekendheid met het honden(poep)beleid in de gemeente Stein onder hondenbezitters is groot. Hetzelfde geldt voor de ligging van de losloopgebieden, de aanlijn- en opruimplicht. Dit is mede te danken aan intensievere communicatie. In weekblad ‘De Schakel’ verschijnt maandelijks een artikel met uitleg over het honden(poep)beleid en op de gemeentelijke website wordt er ook aandacht aan besteed.
Handhaving
Een belangrijk aandachtspunt over het honden(poep)beleid is dat er in de beleving van inwoners nauwelijks of niet wordt gehandhaafd. Toezicht houden en handhaven gebeurd door BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren). Het aantal uitgeschreven boetes is al voor het derde jaar op rij gedaald. BOA’s constateren dat hondenpoepbakken steeds vaker gebruikt worden voor huishoudelijk afval. In de gemeente staan ongeveer 200 hondenpoepbakken waar circa 25.000 kilo hondenpoep per jaar in gedeponeerd wordt

Bope
De overlast in de schutterskampweg is nog steeds even groot of groter dus wij kunnen ons in de conclusies absoluut niet vinden. Herhaaldelijk is dit al door bewoners aan de gemeente gemeld.verder zou , om het vertrouwen van de burger te bevorderen, openbaar gemaakt kunnen worden waar en in welke aantallen in Stein boetes worden uitgeschreven
Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.