ELSLOO

Info Gemeente Stein

Verslag inspraakavond Meers


(klik op foto voor vergroting)

Stein in gesprek met inwoners Meers tijdens druk bezochte bijeenkomst
De bijeenkomst in Meers 30 november jl., waarbij de gemeente Stein in gesprek ging met inwoners van Meers over de kansen en knelpunten in hun dorp, is druk bezocht.

De belangrijkste punten die in dit gesprek naar voren kwamen waren de kwaliteit van het asfalt in de  kern, parkeren, grindmaas en toekomstplaatje, tegengaan sociale verpaupering, afname voorzieningen en jong en oud behouden in Meers. Ook werden de kansen  die een kleine kern  biedt, genoemd door aanwezigen. In een kleine kern als Meers is de saamhorigheid  en sociale cohesie zeer groot en dat blijkt ook wel uit het bloeiende verenigingsleven.

Gespreksrondes
De bijeenkomst maakte deel uit van een interactief  proces om te komen tot het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. Stein wil voor ieder dorp zo’n plan opstellen. Meers bijt de spits af. De eerste ronde bestond uit een dorpsschouw in Meers samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad, de tweede uit en dialoog over kansen en bedreigingen en tot slot moet er nog een derde slotronde komen over het plan zelf en wat gemeente en dorpsraad doen.

Samenwerking
De gemeente Stein gaat de komende jaren alle kernen voorzien van een Dorpsontwikkelingsplan. Samen met buurtverenigingen en buurtplatforms werkt Stein aan de leefbaarheid in de kernen. Resultaat van de bijeenkomst moet zijn een selectie van de knelpunten en kansen die een breed draagvlak hebben. Nadat dit beeld duidelijk is, komt er een slotbijeenkomst waarbij het draait om wat gaan gemeente en dorpsraad doen. Deze samenwerking en de gezamenlijk gemaakte afspraken komen te staan in een dorpsontwikkelingsplan met een overzicht van uitvoeringsactiviteiten en een daaraan gekoppelde tijdsplanning. Een Dorpsontwikkelingsplan wordt gemaakt voor een periode van 10 jaar. Bij de realisatie van een dergelijk plan is het van belang om jaarlijks ook de actualiteit te waarborgen. De uitvoeringskosten lopen zoveel mogelijk mee in reguliere planning en budgetten.


(klik op afbeelding voor vergroting)

Geplaatste vooraankondiging

Dinsdag 30 november 2010 gaat de gemeente Stein in gesprek met inwoners van Meers over de kansen en knelpunten in hun dorp. Dat gebeurt in de fanfarezaal de Hoorn vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst maakt deel uit van een interactief  proces om te komen tot het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. Stein wil voor ieder dorp zo’n plan opstellen. Meers bijt de spits af. De eerste ronde bestond uit een dorpsschouw in Meers samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad.......

Oor te luister leggen bij inwoners
Tijdens deze tweede dialoogronde legt de gemeente het oor te luister bij de inwoners. De gemeente Stein gaat de komende jaren alle kernen voorzien van een Dorpsontwikkelingsplan. Samen met buurtverenigingen en buurtplatforms werkt Stein aan de leefbaarheid in de kernen.
Doel van de bijeenkomst is om te komen tot een selectie van de knelpunten en kansen die een breed draagvlak hebben. Nadat dit beeld duidelijk is, komt er een slotbijeenkomst waarbij het draait om wat gaan gemeente en dorpsraad doen. Deze samenwerking en de gezamenlijk gemaakte afspraken komen te staan in een dorpsontwikkelingsplan met een overzicht van activiteiten en een daaraan gekoppelde tijdsplanning. Een Dorpsontwikkelingsplan wordt gemaakt voor een periode van 10 jaar. Bij de realisatie van een dergelijk plan is het van belang om jaarlijks ook de actualiteit te waarborgen. De uitvoeringskosten lopen zoveel mogelijk mee in reguliere planning en budgetten.

Versterking sociale samenhang
‘De gemeente Stein wenst dat de sociale samenhang in haar kernen wordt versterkt. Daarnaast wil de Gemeente Stein het brede aspect leefbaarheid zowel in de organisatie alsook bij de inwoners verankeren en spreekwoordelijk laten wortelen. Met de komst van een coördinator leefbaarheid en het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen wil het gemeentebestuur van Stein hieraan verder handen en voeten geven’, aldus wethouder Graad Coumans.

Meepraten over de ontwikkeling van Meers? Kom dan 30 november naar de fanfarezaal de Hoorn.

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.